Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. Mgr. Juraj Hamar CSc.

Katedra estetiky,
docent vysokej školy, univerzity
02/593 39 420
G300/b

doc. PhDr. Michal Babiak CSc.

Katedra estetiky,
docent vysokej školy, univerzity
02/593 39 368
G303

prof. PhDr. Oliver Bakoš CSc.

Katedra estetiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/593 39 373
G300/a

Mgr. Viera Bartková PhD.

Katedra estetiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/593 39 735
Št11

doc. Mgr. Vladimír Godár CSc.

Katedra estetiky,
docent vysokej školy, univerzity
02/593 39 162
G304

prof. PhDr. Peter Michalovič CSc.

Katedra estetiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/593 39 368
G303
[1]