Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. Mgr. Juraj Hamar CSc.

Katedra estetiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2157
02/593 39 420
G300/b

doc. PhDr. Michal Babiak CSc.

Katedra estetiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2287
02/593 39 368
G303

prof. PhDr. Oliver Bakoš CSc.

Katedra estetiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2289
02/593 39 373
G300/a

Mgr. Viera Bartková PhD.

Katedra estetiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2290
02/593 39 735
Št11

Mgr. Jozef Kovalčik PhD.

Katedra estetiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. PhDr. Peter Michalovič CSc.

Katedra estetiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2288
02/593 39 368
G303

Mgr. Juraj Oniščenko PhD.

Katedra estetiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2292

doc. Zuzana Slušná PhD.

Katedra estetiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2199
02/593 39 732
Št10

Mgr. Eva Takáčová

Katedra estetiky,
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2158
[1]