Členovia katedry

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

Katedra estetiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2157
02/593 39 420
G300/b

doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

Katedra estetiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2287
02/593 39 368
G303

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

Katedra estetiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2289
02/593 39 373
G300/a

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Katedra estetiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2290
02/593 39 735
Št11

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Katedra estetiky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2288
02/593 39 368
G303
[1]