Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 420
Miestnosť
G300/b
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Takáčová

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
sekretárka, sekretár

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 368
Miestnosť
G303
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Vladimír Godár, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 162
Miestnosť
G304
Publikačná činnosť

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 373
Miestnosť
G300/a
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 368
Miestnosť
G303
Publikačná činnosť