Aktuality

Opatrenia dekana fakulty č. 2/2020

OPATRENIE DEKANA FAKULTY č. 2/2020

Dr. Bartková oznamuje, že okrem mailových konzultácií zavádza aj online konzultačné hodiny pre študijné záležitosti prostredníctvom chatu MS Teams (prístup cez fakultnú mailovú adresu), ktoré sa budú konať každý štvrtok od 11.00 - 12.00. 

Divadlo Transparent

Študentské divadlo katedry estetiky Transparent obnovuje po dvoch rokoch svoju funkciu. Jeho bývalí členovia sú tento rok už absolventmi a tak robíme nábor nových členov. Ak by vás táto ponuka oslovila, kontaktujte nás na: viktoria.oroszovagmail.com

Budeme sa tešiť.

Nový web pre študentov

Vážení študenti, chceli by sme vám dať do pozornosti nový web našej katedry. Nájdete na ňom literatúru a informácie potrebné k vášmu štúdiu.

http://estetikafifuk.weebly.com/