Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity

Divadlo Transparent

Transparent založili v roku 2015 spolu so študentmi estetiky herec Ľubomír Bukový a režisér Ján Šimko, ktorý vtedy pôsobil na katedre ako interný doktorand. Po dvoch rokoch sa Šimko (už ako externý vyučujúci) rozhodol divadlo obnoviť. Divadelní študenti plánujú toto vzkriesenie zahájiť účasťou na festivale študentských divadiel Akademický Prešov 2018.

                                     

Dies Academicus

Koncom roka 2011, pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave, sa okrem iných podujatí uskutočnili, pod názvom DIES ACADEMICUS, aj koncerty a programy, ktoré pripravili pedagógovia a študenti fakulty v spolupráci s ďalšími umelcami. Po jeho úspešnom uvedení sa vedeniu fakulty, spolu s tvorcami programu DIES ACADEMICUS zdalo, že by bolo fajn, keby sme spoločne so študentmi, pedagógmi, zamestnancami, ale aj priateľmi i bývalými absolventmi Filozofickej fakulty UK v Bratislave, založili tradíciu študentských dní – DIES ACADEMICUS, ako spoločného neformálneho stretnutia, s cieľom lepšie sa spoznať, dozvedieť sa viac o našej práci i záujmoch. Týmto spôsobom by sme chceli podporiť kreativitu, vzájomnú spoluprácu a intelektuálny rozvoj fakulty.

Ďalší program DIES ACADEMICUS sme realizovali v minulom roku. Napriek počiatočným problémom s angažovaním sa našich študentov a pedagógov sme pripravili skvelý program, ktorý mal len jedno slabé miesto – pomerne slabú účasť tých, ktorým bol určený. Teda všetkým NÁM!

V duchu Konfuciovského presvedčenia, že aj kvapka vody keď dopadá na to isté miesto, vie zlomiť aj kameň, prichádzame s ďalším ročníkom. Záujem študentov aj pedagógov na tom, aby prispeli k tvorbe a realizácii programu je podstatne väčší ako pri poslednom ročníku. Uvidíme ako to bude s návštevnosťou. V každom prípade sa vtešíme, ak si práve čítate tieto riadky, pretože to znamená, že VY ste TU s NAMI. Vymýšľajte, kritizujte, komentujete a tešte sa s nami, že byť, tvoriť, vymyslieť a urobiť niečo na našej fakulte navyše nám spoločne robí radosť.


Juraj Hamar, Katedra estetiky

Mimoriadne prednášky

V letnom semestry 2018 sa uskutočnila prednáška Mgr. Marianny Koliovej, PhD.

hosťujúcej docentky Inštitútu Slavistiky Filozofickej fakulty Kolínskej Univerzity

na tému

Podoby malebnosti v cestopisoch Alojza Medňanského a Jozefa Miloslava Hurbana