Aktivity

Dies Academicus

Koncom roka 2011, pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave, sa okrem iných podujatí uskutočnili, pod názvom DIES ACADEMICUS, aj koncerty a programy, ktoré pripravili pedagógovia a študenti fakulty v spolupráci s ďalšími umelcami. Po jeho úspešnom uvedení sa vedeniu fakulty, spolu s tvorcami programu DIES ACADEMICUS zdalo, že by bolo fajn, keby sme spoločne so študentmi, pedagógmi, zamestnancami, ale aj priateľmi i bývalými absolventmi Filozofickej fakulty UK v Bratislave, založili tradíciu študentských dní – DIES ACADEMICUS, ako spoločného neformálneho stretnutia, s cieľom lepšie sa spoznať, dozvedieť sa viac o našej práci i záujmoch. Týmto spôsobom by sme chceli podporiť kreativitu, vzájomnú spoluprácu a intelektuálny rozvoj fakulty.

Ďalší program DIES ACADEMICUS sme realizovali v minulom roku. Napriek počiatočným problémom s angažovaním sa našich študentov a pedagógov sme pripravili skvelý program, ktorý mal len jedno slabé miesto – pomerne slabú účasť tých, ktorým bol určený. Teda všetkým NÁM!

V duchu Konfuciovského presvedčenia, že aj kvapka vody keď dopadá na to isté miesto, vie zlomiť aj kameň, prichádzame s ďalším ročníkom. Záujem študentov aj pedagógov na tom, aby prispeli k tvorbe a realizácii programu je podstatne väčší ako pri poslednom ročníku. Uvidíme ako to bude s návštevnosťou. V každom prípade sa vtešíme, ak si práve čítate tieto riadky, pretože to znamená, že VY ste TU s NAMI. Vymýšľajte, kritizujte, komentujete a tešte sa s nami, že byť, tvoriť, vymyslieť a urobiť niečo na našej fakulte navyše nám spoločne robí radosť.


Juraj Hamar, Katedra estetiky

Mimoriadne prednášky

V letnom semestry 2018 sa uskutočnila prednáška Mgr. Marianny Koliovej, PhD.

hosťujúcej docentky Inštitútu Slavistiky Filozofickej fakulty Kolínskej Univerzity

na tému

Podoby malebnosti v cestopisoch Alojza Medňanského a Jozefa Miloslava Hurbana