Mgr. Jozef Kovalčík, Phd.

Filozof, estetik a teoretik dizajnu. Od roku 2004 do roku 2015 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení ako vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník, vedúci  Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu (2009-2011) a prorektor pre štúdium (2011-2015). V roku 2015 sa stal prvým riaditeľom Fondu na podporu umenia. Odborne sa zaoberá dejinami estetiky, problematikou vzťahu medzi vysokou a populárnou kultúrou, kultúrou politikou a vzdelávaním na umeleckých školách. Venuje sa tiež kurátorskej a prekladateľskej činnosti. Úzko spolupracuje s fínskym estetikom a filozofom Maxom Ryynänenom, s ktorým založil internetovú platformu Popular Inquiry.