Kontakt

Katedra estetiky, Filozofická fakulta UK

Gondova 2, P. O. BOX 32, 814 99 Bratislava

tel.: +421 2 593 39 357 (sekr.)

č. dverí: 300

 

 

Sekretariát - úradné hodiny:

pondelok    9.00 - 13.00

utorok      11.00 - 15.00

streda         9.00 - 13.00

štvrtok     11.00 - 15.00

piatok         9.00 - 13.00