Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra estetiky, Filozofická fakulta UK

Gondova 2, P. O. BOX 32, 814 99 Bratislava

tel.: +421 2 593 39 357 (sekr.)

č. dverí: 300

 

Vedúci katedry- doc. Mgr. Juraj Hamar CSc.

tel.: 02/59339373

 

Sekretariát - úradné hodiny:

pondelok   9.00 - 13.00

utorok       9.00 - 13.00

streda       9.00 - 13.00

štvrtok      11.00 - 15.00

piatok        9:00 - 13:00