Aktuality

100 rokov dejín umenia na UK

Už 100 rokov sa učia dejiny výtvarného umenia na Univerzite Komenského. V tomto akademickom roku si pripomíname toto pre nás významné výročie, a preto sme pripravili cyklus odborných prednášok absolventov odboru, ktoré sa budú konať každú stredu počas zimného a letného semestra. Srdečne pozývame na prvú v rade.

Konferencia Fenomén smrti v stredoveku v Levoči

V dňoch 2. – 5. októbra 2023 sa v Levoči uskutoční medzinárodná vedecká konferencia „Fenomén smrti v stredoveku. Ars moriendi kedysi a dnes“, na ktorej vystúpi aj Mgr. Veronika Pichaničová, PhD. s prednáškou „Vzácnejšie než vzácnejšie poklady. Kult svätcov a relikvií v ranom stredoveku.“

Program konferencie

Konferencia Cult / Space / Presence of Images v Brne

1. – 3. 10. 2023 sa v Knižnici Hansa Beltinga Seminára dejín umenia Masarykovej univerzity v Brne uskutoční medzinárodná vedecká konferencia „Cult / Space / Presence of Images.“ Na podujatí vystúpi aj Mgr. Veronika Pichaničová, PhD. (Golden Idols, Sacred Presence in the Body of Gold).

Ponuka tém záverečných prác na akad. r. 2023/24

Školiteľ: doc. Dana Bořutová

Baroková krajina zámku Holíč

Kaštieľ v Sládkovičove - od polovice 19. storočia

Komplex Lekárskej fakulty UK v Bratislave - Klement Šilinger, Jozef Lacko a Milan Škorupa

Matica Slovenská a Slovenská národná knižnica v Martine – Dušan Kuzma, Anton Cimmerman, Gabriela Cimmermanová

 

Školiteľ: doc. Andrea Euringer Bátorová

Ochrana prírody ako motív vo výtvarnom umení v druhej polovici 20 storočia

 

Školiteľ: doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová

Koncept múzea umelca na príklade - Van Gogh Museum Amsterdam

Podoby  a význam antických bohýň v umení raného novoveku

Anjel v umení baroka

 

Školiteľ: dr. Peter Buday

Hrad Stará Ľubovňa

Podolínec, urbanizmus, meštianska architektúra

Architektúra druhej polovice 19. storočia vo vybranom slovenskom meste (napr. Komárno, Lučenec, Trnava, ... spresní sa po konzultácii)

 

Školiteľ: dr. Veronika Pichaničová

Architektonický typ Sainte-Chapelle a jeho podoby na Slovensku

Ikonografia Zajačej izby na zámku v Bučoviciach

Jesenná univerzita architektúry 2023

Jesenná univerzita architektúry 2023, kliknutím na obrázok budete presmerovaní na externú web stránku fad.stuba.sk (WORKSHOP: JESENNÁ UNIVERZITA ARCHITEKTÚRY 2023).
Jesenná univerzita architektúry 2023

V dňoch 8. – 15. októbra 2023 sa v Banskej Štiavnici uskutoční ďalší ročník JUA na tému Banská Štiavnica v renesancii. Medzinárodný workshop organizovaný Fakultou architektúry a dizajnu STU a Katedrou UNESCO pri STU je určený pre študentov architektúry, dizajnu, urbanizmu, archeológie, histórie, dejín umenia, reštaurovania. V teoretickej časti podujatia zaznejú prednášky na hlavnú tému workshopu, v rámci praktickej študenti uskutočnia terénny a archívny dokumentačný výskum.

Odkazy na bližšie informácie a prihlášku.

Štúdia doc. Beňovej o kaštieli v Rusovciach

Vyšlo nové číslo odborného vedeckého časopisu Architektúra a Urbanizmus (1/2023), v ktorom je publikovaná vedecká štúdia doc. Kataríny Beňovej o neogotickej prestavbe kaštieľa v Rusovciach. Jej súčasťou sú nové poznatky z archívneho výskumu, napríklad zhodnotenie účtovnej knihy z rokov 1841 - 1846, ako aj výtvarné doklady neogotickej podoby kaštieľa.

Architektúra & Urbanizmus
(Kliknutím na odkaz, budete presmerovaní na externú stránku)

Ocenenia katedry

V roku 2017 boli udelené ocenenia:

Cena Martin Benku (za rok 2016):

Mgr. Ľubomír Augustín - za diplomovú prácu Sakrálna architektúra klasicizmu v regiónoch stredného Slovenska.

<output>niatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach</output>

(2016, školiteľ Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.)

 

V roku 2016 boli udelené ocenenia:

Cena Martin Benku (za rok 2015):

Mgr. Tereza Peterová - za diplomovú prácu Miniatúrna portrétna maľba v slovenských muzeálnych a galerijných zbierkach

<output>niatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach</output>

(2015, školiteľ Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.)

<output>Milan Beňuška – urbanista a architektMilan </output>

 

 

V roku 2015 boli udelené ocenenia:

Cena rektora Univerzity Komenského:

Mgr. Katarína Tánczosová - za diplomovú prácu na tému: Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa (2015, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

Cena Martin Benku (za rok 2014):

Mgr. Jaroslava Holigová - za diplomovú prácu Milan Beňuška - urbanista a architekt (2014, školiteľ Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.)

<output>Milan Beňuška – urbanista a architektMilan </output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

 

V roku 2014 boli udelené ocenenia:

Cena rektora Univerzity Komenkého:

Mgr. Petra Balažiová - za diplomovú prácu na tému: Eduard Nepomuk Kozics (1829 – 1874) a jeho fotografický ateliér v Bratislave (2014, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

 

Cena Martin Benku (za rok 2013):

Mgr. Renát Lenharčíková - za diplomovú prácu na tému: Život a dielo Jaroslava Augustu (2013, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

 

V roku 2012 bola udelená Cena Martin Benku:

Mgr. Paulíne Neshybovej - za diplomovú prácu na tému: Kláštor františkánov v Hlohovci v období baroka (školiteľ Mgr Katarín Chmelinová, PhD.)