Aktuality

Resonances 4: Equal and Poor – A comparative perspective on Art in Communist Europe and the Global South in the long 1970s

Pozývame vás na konferenciu "Resonances 4: Equal and Poor – A comparative perspective on Art in Communist Europe and the Global South in the long 1970s“, ktorá sa uskutoční 17.-18. marca 2023 (prezenčne a online) v Piotr Piotrowski Center of Research on East-Central European Art na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani v rámci vedecko-výskumného projektu Visegrad Strategy Grant "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s". Program konferencie a abstrakty prednášok sú dostupné na stránke:

Program – A comparative perspective on Art in Communist Europe and the Global South in the long 1970s. (amu.edu.pl)

Ako aj na:
Resonances — Resonances (artpool.hu)

Konferencia bude prebiehať live-stream aj na FB.

Program konferencie (pdf)

Prints and Patrons in Motion, Brno, 22. 2. 2023

22. februára 2023 sa na Masarykovej univerzite v Brne uskutoční medzinárodný workshop s názvom „Prints and Patrons in Motion“, na ktorom zaznie aj prednáška doc. K. Kolbiarz-Chmelinovej (Translation in Artworks around 1800 – Erasmus Schrött).

Bližšie informácie a program workshopu: https://dejinyumeni.phil.muni.cz/aktuality/aktuality/prints-and-patrons-in-motion-programme-and-information?fbclid=IwAR1CTQJK_Z3Cklk8O5dw_MGWHeYJHnWU4Pcpm-Z9RCYP2F5i6XvgwNsYk1k

CfP – konferencia Spojivá – prieniky – konfrontácie, november 2023

Do 30. 4. 2023 je možné zasielať návrhy príspevkov na konferenciu Spojivá – prieniky – konfrontácie, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 9. 11. 2023 v Sliezskom múzeu v Katowiciach (PL). Bližšie informácie nájdete tu.

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK, 28. 1. 2023

Dňa 28. januára 2023, v čase od 10.00 do 14.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave opäť uskutoční Deň otvorených dverí. O štúdiu na Katedre dejín výtvarného umenia sa bude môcť informovať osobne, v m. č. G 320.

Bližšie informácie o DOD a jeho programe nájdete na:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/dods/den-otvorenych-dveri-na-fif-uk-28-januara-2023/)

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/aktuality/2023/1/DOD_2023_program.docx.pdf)

Informácie pre uchádzačov o štúdium na FiF UK sú dostupné:

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/dods/den-otvorenych-dveri-na-fif-uk-28-januara-2023/studuj-na-fif-uk-urob-tri-kroky/

CFP: „Equal and Poor – A comparative perspective on Art in Communist Europe and the Global South in the long 1970s“, 17.-18. marca 2023, Poznaň

Dávame do pozornosti CFP na konferenciu „Equal and Poor – A comparative perspective on Art in Communist Europe and the Global South in the long 1970s“, ktorá sa uskutoční 17.-18. marca 2023 v Piotr Piotrowski Center of Research on East-Central European Art na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani v rámci vedecko-výskumného projektu Visegrad Strategy Grant "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s":  

E&P CFP pdf (amu.edu.pl) 

Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú starostlivosť

22. 11. 2022, medzi 13.00 – 16.30 hod. sa v Pistoriho paláci (Štefánikova 25) v Bratislave uskutoční kolokvium o významnom architektovi-pamiatkarovi Karolovi Chudomelkovi. O 17.00 hod. bude otvorená výstava o Chudomelkovom diele, ktorá potrvá do 4. 12. 2022.

Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, grantový program Obnovme si svoj dom.

Pozvánka

Resonances 3: The Exhibition as Medium in the Block

 

Pozývame vás na konferenciu "Resonances 3: The Exhibition as Medium ih the Block“, ktorá sa uskutoční 10.-11. novembra 2022 v Prahe (prezenčne a online) a je súčasťou vedecko-výskumného projektu Visegrad Strategy Grant "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s." 

Program konferencie a abstrakty prednášok sú dostupné na stránke: Resonances — Resonances (artpool.hu) 

Konferencia bude prebiehať live-stream aj na FB:  https://fb.me/e/37f9e9MFC 

Umenie a umelci v meste okolo roku 1800, 3. - 4. 11. 2022

 

Katedra dejín výtvarného umenia Vás pozýva na medzinárodné vedecké kolokvium Umenie a umelci v meste okolo roku 1800, ktoré sa uskutoční 3.-4. novembra  2022, v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave, m. č. G 236. Podujatie sa realizuje v rámci grantu VEGA č. V-21-028-00.

Program kolokvia / Colloquium program

Prednáška doc. Martina Zlatohlávka, 11. 10. 2022

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK vás pozýva na prednášku Doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova), ktorá sa bude konať utorok, 11. 10. 2022 o 10:50 v budove FiF UK na Gondovej 1, miestnosti G 319.

Sbírka kreseb rodiny Clary-Aldringen

Přednáška se bude věnovat sbírce kreseb rodiny Clary-Aldringen, kterou tato rodina získala při dobytí italské Mantovy v roce 1630. Sbírka byla uložena na zámku v Teplicích. Po roce 1945 byla rozptýlena a jedna její část se dostala i do Slovenské národné galérie. Většina kreseb této sbírky reprezentuje dílenský archiv některé z lombardských malířských dílen. V přehledu budou ukázána nejlepší díla této sbírky.

Ďalšie vzdelávanie v oblasti obnovy architektonického dedičstva, 27. 9. 2022

27. septembra 2022, od 8.00 hod. sa v Kongresovej sále MZV SR uskutoční konferencia "Ďalšie vzdelávanie v oblasti obnovy architektonického dedičstva", na ktorej bude zastúpená aj Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK. Podujatie sa realizuje v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022. 

Program konferencie

Medzinárodná konferencia Naturalism in Painting 1870 - 1905

V dňoch 16.-17. 6. 2022 sa v Maďarskej národnej galérii v Budapešti uskutoční medzinárodná konferencia na tému Naturalizmus v maľbe 1870 - 1905, na ktorej s príspevkom k tvorbe Dominika Skuteckého vystúpi doc. Katarína Beňová. 

Program konferencie:

https://arthist.net/archive/36944

Konferencia Pamiatková zóna Slovensko

15. júna 2022 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila konferencia "Pamiatková zóna Slovensko", na ktorej vystúpil aj Dr. P. Buday s príspevkom o pamiatkovej ochrane v Banskej Štiavnici v medzivojnovom období.

Bližšie o podujatí a jeho program: 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/medzinarodna-vedecka-konferencia-pamiatkova-zona-slovensko

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

Prijímací pohovor pre doktorandské štúdium sa na Katedre dejín výtvarného umenia uskutoční v pondelok 20. júna 2022 o 9:00 hod. v miestnosti č. G 320.

Konferencia Revolving documents 1: Narrations of the Beginnings of Performance Art

V dňoch 8. 6. – 10. 2. 2022 sa v Múzeu Tinguely vo švajčiarskom Bazileji uskutoční konferencia "Revolving documents 1: Narrations of the Beginnings of Performance Art", v rámci ktorej Dr. Andrea Euringer Bátorová odprezentuje referát na tému „Mapping the dimensions of asymetric performance art histories: investigating Velvet Revolution as turning point for formation and framing of narratives of performance art in former Czechoslovakia.” Konferencia sa uskutoční pri príležitosti usporiadania výstavy "BANG BANG translocal hi:stories of performance art" (8. 6. - 21. 8. 2022).

Program podujatia je dostupný tu.

https://www.tinguely.ch/en/exhibitions/exhibitions/2022/bangbang.html

Jesenná univerzita architektúry 2022

V dňoch 11. - 17. 9. 2022 sa v Banskej Štiavnici uskutoční ďalší ročník medzinárodného workshopu JUA, ktorý sa tentokrát sústredí na obdobie renesancie a fortifikácie mesta. Na podujatí sú vítaní aj študenti dejín umenia. Prihlášky je možné podať do 30. 7. 2022. Bližšie informácie nájdete na: https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/workshop-jesenna-univerzita-architektury-2022.html?page_id=10425

Témy bakalárskych prác na akad. r. 2022/23

Školiteľka: dr. A. Bátorová

Umenie 60. a 70. rokov v bývalom Československu/Normalizácia a jej dopad na umenie v bývalom Československu

Ochrana prírody ako motív vo výtvarnom umení v druhej polovici 20. storočia

 

Školiteľka: doc. K. Beňová

Alexander a František Belopotocký

Život a dielo Maxa Kurtha

 

Školiteľka: doc. D. Bořutová

Mestské paláce v Košiciach 18. storočia

Historická budova SND v Bratislave 

 

Školiteľ: dr. P. Buday

Pastofórium v hornom kostole katedrály v Nitre

Viktor a Fridrich Rumpelmayerovci

 

Školiteľka: doc. K. Kolbiarz Chmelinová

Barokový mobiliár Kostola mena Panny Márie vo Veľkých Levároch (prípadne iný objekt po dohode)

Akant v umení baroka na Slovensku (pôvod, vzorníky, používané formy, výber adekvátnej vzorky - maľba, socha, umelecké remeslo)

 

Školiteľka: dr. V. Pichaničová

Rotunda sv. Margity Antiochijskej v Šiveticiach

Stredoveké nástenné maľby v kostole Ducha Svätého v Žehre

Konferencia AUTORI, DIELA, KONTEXTY 1822 – 2022

V dňoch 5.-6. mája sa na pôde Filozofickej fakulty UK uskutoční interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK a Ústavom slovenskej literatúry SAV  - AUTORI, DIELA, KONTEXTY 1822 – 2022. S príspevkom na tému Peter Michal Bohúň (1822 – 1879) a jeho sakrálna tvorba, stratégie a realita vystúpi doc. Katarína Beňová.

Program konferencie

Resonances 2: Beyond Friendships: Regional Cultural Transfer in the Art of the 70´s

Pozývame vás na konferenciu "Resonances 2: Beyond Friendships: Regional Cultural Transfer in the Art of the 70´s“, ktorá sa uskutoční 11.-12. mája 2022 (prezenčne aj online) a je súčasťou vedecko-výskumného projektu Visegrad Strategy Grant "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s."

Program konferencie a abstrakty prednášok sú dostupné na stránke:  

Resonances — Resonances (artpool.hu)

Štátne skúšky, 14. 6. 2022

Štátne skúšky na Katedre dejín výtvarného umenia sa uskutočnia 14. júna 2022 (utorok), v čase od 13.00 hod.

Call for papers_Exhibition as a Medium in the Block

Dávame do pozornosti CFP na konferenciu "Exhibition as a Medium in the Block", ktorá sa uskutoční v Prahe 10.-11.11. 2022 v rámci Visegrad Strategy Grantu "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s".

Prezentácia kníh katedry, 28. 4. 2022

Pozývame Vás na prezentáciu nových publikácií pedagógov KDVU, ktorá sa uskutoční 28. apríla 2022 o 18.00 hod. v Slovenskej národnej galérii.

Konferencia "Westkunst, 1981: A Historiography of Modernism Exhibited" v Paríži

V dňoch 10. 3. – 11. 3. 2022 sa v Centre allemand d´histoire d l´art v Paríži uskutoční konferencia "Westkunst, 1981: A Historiography of Modernism Exhibited", v rámci ktorej Andrea Euringer Bátorová  a Henry Meyric Hughes budú 10. 3. prezentovať knihu T. Štraussa "Beyond the Great Devide: Essays on Avant-gardes from East to West" (Paris, AICA Press, 2021). Program podujatia je dostupný na:

https://dfk-paris.org/en/event/westkunst-1981-3197.html

Nová publikácia

Peter Buday: István Gróh a dokumentovanie stredovekých nástenných malieb v Uhorsku. Rožňava: OZ Georgius Bubek 2021

Dokumentačné kópie Istvána Gróha (1867 – 1936) patria k základným prameňom umeleckohistorického výskumu stredovekých maliarskych cyklov na území dnešného Slovenska (predovšetkým v Gemeri), Sedmohradska a Maďarska. Obsah publikácie sleduje Gróhovu životnú a profesionálnu dráhu, približuje jeho dokumentačnú, konzervátorskú a učiteľskú činnosť. Práca si všíma funkcie a úlohy maľovaných pamiatkarských dokumentácií v 19. a 20. storočí a zmeny metodických stanovísk k záchrane a obnove nástenných malieb. Kniha je určená tak odborníkom zo sféry pamiatkovej ochrany (historikom umenia, historikom a reštaurátorom, resp. študentom zmienených disciplín), ako aj širšej verejnosti zaujímajúcej sa o kultúrne dedičstvo a jeho zachovanie.

Konferencia "Non-conformist art under socialism ...", 2. 3. 2022

Pozývame vás na konferenciu "Non-conformist art under socialism in Central Eastern Europe and its transnational networks: parallel structures, communicating channels and nodes", ktorú skoncipovala a zorganizovala Dr. A. Euringer Bátorová. Konferencia sa uskutoční 2. marca 2022 (online) a je súčasťou vedecko-výskumného projektu Visegrad Strategy Grant "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s." 

 

Na konferenciu sa dá pripojiť priamo cez projektovú stránku, kde bude live-stream (nie je potrebné sa registrovať):

https://resonances.artpool.hu/conferences/1

Program konferencie a abstrakty prednášok sú dostupné tu.

FB event:

https://facebook.com/events/s/non-conformist-art-under-socia/981469912802115/ 

Podcast SNG

Slovenská národná galéria v rámci svojej série podcastov o umení venovala téme výskumu. Hosťom E. Kotlárikovej bola docentka K. Beňová. Želáme príjemné počúvanie.

https://www.sng.sk/sk/o-galerii/podcast/2190-co-nas-bavi-na-vyskume

V sérii videí k jednotlivým zbierkovým predmetom Slovenskej národnej galérie sa docentka K. Kolbiarz Chmelinová pozrela na tému Posmrtného portrétu Baltazára Horvatha Stansitha. https://www.youtube.com/watch?v=LaJOyGewdZg

 

Kolokvium „Nerostu moc?“, 25. – 26. 1. 2022

Pozývame vás na online kolokvium Centra medievistických studií v Prahe, v dňoch 25.–26. januára 2022, na ktorom zaznie aj príspevok Mgr. Veroniky Pichaničovej, PhD.
Program podujatia je dostupný na: cms.flu.cas.cz/cz/badatele/nase-akce/konference-workshopy/nerostu-moc.html

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK, 22. 1. 2022

Pozývame Vás na on-line DOD, ktorý sa uskutoční 22. 1. 2022. Prezentácia Katedry dejín výtvarného umenia prebehne v bloku medzi 12.00 - 13.00 hod.

 

Prednáška doc. Kolbiarz-Chmelinovej, 1. 12. 2021

Srdečne pozývame na on-line prednášku K. Kolbiarz Chmelinovej k východiskám syntézy baroka na Slovensku, ktorá  je realizovaná Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Prednáška sa bude konať 1.12., 15.-16.30 hod., via zoom: https://cesnet.zoom.us/j/92228785649

https://dejinyumeni.upol.cz/nc/zprava/clanek/srdecne-zveme-na-prednasku-doc-katariny-kolbiarz-chmelinove-v-ramci-soucasneho-stavu-badani/

 

Predstavenie novej publikácie

Pozývame vás na predstavenie novej publikácie „Je (středověk) doba temna“, ktorej spoluautorkou je Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.

 

Záverečné práce v akad. r. 2021/22

Názov záverečnej práce

Školiteľ

Pastelový portrét okolo roku 1800 v slovenských zbierkach

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Neogotická prestavba kaštieľa Esterházyovcov v Galante

Mgr. Peter Buday, PhD.

Záznamy z ciest Karola Ľudovíta Libaya

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Stredoveké nástenné maľby v kostole v Koceľovciach

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.

Profánna výšivka 16. a 17. storočia na území horného Uhorska

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Vidiecke kúrie v Ponitrí

Mgr. Peter Buday, PhD.

Japonizmus v strednej Európe okolo roku 1900

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Luca Antonio Colomba - fresky v Skalici

Doc. Mgr. Katarína Kolbiarz-Chmelinová, PhD.

Budova Československého rozhlasu v Bratislave

Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

Socialistický realizmus v bývalom Československu: zobrazenie robotníckej triedy v maliarstve

Mgr. Andrea Euringer-Bátorová, PhD.

Umenie vo verejnom priestore v okrese Stará Ľubovňa po roku 1945

Mgr. Andrea Euringer-Bátorová, PhD.

Umenie graffiti v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia

Mgr. Andrea Euringer-Bátorová, PhD.

Aspekty reklamy a konzumu v dílech vybraných pop-artových umělců

Mgr. Andrea Euringer-Bátorová, PhD.

Prednáška Dr. Markéty Jarošovej, 10. 11. 2021

 

V stredu 10.11. v čase od 9:05-12:25 bude prebiehať blok prednášok dr. Markéty Jarošovej z Ústavu dějin křesťanského umění (Karlova Univerzita), ktorá je na našej katedre na Erasmus pobyte. Tematické zameranie na americké múzeá bude prezentované vo forme online prednášky v MsTeams.

 

Link na prednášky:

9:05 - 10:25

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3al8H1K_OvR0bJ7yy9Dta9uTKubVanWfrn1DZXmf8zbaw1%40thread.tacv2/1635948932755?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22bf71aaf7-d1b2-4bd0-ae94-f825eb631df7%22%7d

 

10:50 - 12:25

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arkccOV0z3OdoXbplUmYrdX66CvKuThEjLJfJaWT4kBw1%40thread.tacv2/1635948991893?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22bf71aaf7-d1b2-4bd0-ae94-f825eb631df7%22%7d

 

Anotácia:

Přednášky související s otázkami sběratelství a muzeologie, se záměrem na vybrané muzejní instituce v USA, které jak svým architektonickým řešením, tak obsahem sbírkového fondu výrazně reflektují evropskou uměleckou tradici. Připomenuti budou jak slavní sběratelé, renomovaní architekti, tak i kurátoři muzejních sbírek. Představíme si jak sbírky evropského umění na východním pobřeží Spojených států amerických, přičemž pozornost zaměříme zejména na The Cloisters (MET), Morganovu knihovnu a bostonské muzeum Isabelly Stewart Gardner. Další část přednášky bude věnována sbírkám evropského umění v Kalifornii, v rámci níž se seznámíme s Williamem Randolphem Hearstem a Jeanem-Paulem Gettym a jejich sběratelskými aktivitami a muzejními objekty.

 

Projekt Resonances

Katedra Dejín výtvarného umenia získala v zastúpení Dr. Andrey Euringer Bátorovej Visegrad Strategy Grant s názvom "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s", ktorý začne od 1. decembra 2021. Projekt je zameraný na výskum alternatívneho a neoficiálneho umenia a kultúrny transfer medzi krajinami Višegradskej štvorky. Projekt vznikol v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami KEMKI/Artpool Art Research Center v Budapešti, Vedecko-výskumné pracovište AVU v Prahe a Piotr Piotrowski Center na Universite Adama Mickiewicza v Pozani. Základné informácie nájdete na nasledovnej stránke, ktorá sa bude priebežne aktualizovať:  https://resonances.artpool.

Zborník konferencie k nedožitému jubileu T. Straussa

Vyšla nová kniha Slovenský a európsky kunsthistorik Tomáš Strauss. Idey a reflexie. Zborník príspevkov k nedožitej deväťdesiatke, Mária Bátorová (ed.), Bratislava: VEDA 2021.

Zborník z konferencie  venovanej jednému z najvýznamnejších kunsthistorikov 20. storočia na Slovensku a v Strednej Európe pod citovaným názvom vychádza vo vydavateľstve VEDA, Vydavateľstve SAV. Konferencia sa konala v apríli 2021 v BISLA, vysokej škole, ktorej T. Strauss venoval svoju viacjazyčnú, rozľahlú, umenovednú a politologickú knižnicu. Jeho interdisciplinárne, kulturologické texty, ktorými definoval 20. storočie korelujú s oblasťami výskumu disidentských autorov a ich diel z oblasti literárnej vedy a porovnávacej literárnej vedy zameranej na kontexty z komparatistického oddelenia Ústavu svetovej literatúry, kde tento zborník vyšiel. Publikácia  má časť vedeckú, do ktorej prispela aj Dr. Andrea Bátorová. Taktiež má časť spomienkovú, kde sú príspevky výrazných súputníkov (Alex Mlynárčik, Milan Knížák, László Beke, Ľubomír Ďurček, Ján Budaj). Je významnou publikáciou, pretože tematizuje osobnosť, ktorá posúva slovenskú kunsthistóriu na stredoeurópsku a svetovú scénu. T. Strauss patrí medzi  osobnosti, na ktoré sa nezabúda. Zborník je k dispozícií ako pdf.

Poďakovanie dr. Oriškovi

V mene celej Katedry dejín výtvarného umenia by sme sa chceli poďakovať nášmu kolegovi, dr. Štefanovi Oriškovi, ktorý odišiel do dôchodku. V priebehu jeho dlhého pedagogického a vedeckého pôsobenia zanechal výraznú stopu na katedre, nielen prostredníctvom vlastnej špecializácie na umenie stredoveku a pamiatkovej starostlivosti, ale aj ako organizátor odborných konferencií a školiteľ záverečných prác. Významne oceňujeme jeho prepojenie práce v teréne pri pamiatkových výskumoch s vyučovacím procesom, pri ktorom sa študenti mohli naučiť tak dôležité poznatky napojené na prax dejín umenia. Zároveň bol dlhoročným organizátorom odborných exkurzií pre študentov dejín umenia, ktoré mali vždy veľmi dobrý ohlas a obohatili niekoľko generácií študentov nášho odboru. Želáme dr. Oriškovi, aby sa mu aj naďalej profesijne i osobne darilo.

Štátne skúšky 31. 8. 2021 - prezenčne

Štátne skúšky na Katedre dejín výtvarného umenia (letný termín) sa uskutočnia dňa 31. augusta 2021 (utorok) od 9.00 hod. prezenčnou formou.

Jesenná univerzita architektúry

V dňoch 12. - 19. septembra 2021 sa v Banskej Štiavnici uskutoční ďalší ročník Jesennej univerzity architektúry, ktorá bude zameraná na dokumentovanie urbanizmu a architektúry gotického mesta. V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí kontaktujte Ing. arch. Katarínu Terao Voškovú: katarina.voskovauniba.sk. Prihlášku nájdete tu.

Pálffyovci v Smoleniciach

29. júna 2021 (utorok), medzi 9.00 - 14.00 hod. sa uskutoční on-line vedecká konferencia usporiadaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia grófa Jozefa Pálffyho. Bližšie informácie, prihlasovací formulár a program nájdete na webe Pamiatkového úradu SR:

www.pamiatky.sk/sk/page/palffyovci-v-smoleniciach

Štátne skúšky, 31. 8. 2021

Štátne skúšky na Katedre dejín výtvarného umenia (letný termín) sa uskutočnia dňa 31. augusta 2021 (utorok) od 9.00 hod. Forma konania ŠS sa spresní podľa vývoja pandemickej situácie.

Nová publikácia: Mecénstvo umenia okolo roku 1800

Katarína Beňová – Katarína Kolbiarz Chmelinová (eds.): Mecénstvo umenia okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z obdobia neskorého osvietenstva (nielen) na Slovensku. Vyd. STIMUL pre Katedru dejín výtvarného umenia FiF UK Bratislava 2020, ISBN 978-80-8127-295-0

Zborník je zložený z príspevkov z medzinárodného odborného kolokvia, ktoré sa na rovnomennú tému konalo v októbri v roku 2019. Kniha ponúka prípadové štúdie k doteraz pomerne opomínaného obdobia umenia okolo roku 1800. Zámerom bolo poukázať na dobové mechanizmy podpory umenia a na vzdelané osobnosti rôzneho pôvodu, zveľaďujúce mecénstvom výtvarného umenia či architektúry tunajšie prostredie v turbulentných časoch premeny uhorskej stavovskej spoločnosti na spoločnosť občiansku. V predkladanej publikácii sú vybrané príspevky zoradené podľa tematickej príbuznosti s ohľadom na skúmané výtvarné druhy a možnú chronológiu.  

Publikácia vyšla z výskumnej úlohy Vega, projekt 1/0897/18 Mecénstvo výtvarného umenia okolo roku 1800 a s finančnou podporu Ministerstva kultúry SR.

Štátne skúšky 21. 6. 2021 - prezenčne

Štátne skúšky na Katedre dejín výtvarného umenia sa uskutočnia prezenčnou formou, dňa 21. júna 2021 (pondelok) od 9.00 hod.

Webinár AICA International, 9. 6. 2021

Pozývame vás na webinár - prezentáciu antológie textov Tomáša Štraussa za účasti editorov D. Grúňa, Henry Meyric Hughesa, Jeana-Marca Poinsota a A. Euringer Bátorovej. Webinár sa uskutoční v anglickom jazyku, 9. 6. 2021. Registrovať sa môžete do 8. 6. Bližšie informácie nájdete na https://aicainternational.news/.

Cyklus prednášok „Histories of Performance Art", 17. - 19. 5. 2021

Srdečne vás pozývame na cyklus prednášok „Histories of Performance Art“ na University of Applied Sciences and Arts vo švajčiarskom Luzern v dňoch 17. – 19. 5. prostredníctvom platformy Zoom v anglickom jazyku. Prednášať budú Prof. Sabine Gebhardt-Fink (Luzern), Prof. Heike Roms (University of Exeter), Dr. Andrea Bátorová (Univerzita Komenského), Dr. Andrej Mircev (ZKM, Karlsruhe) a Dr. Dror Harari (Tel Aviv University).

Štátne skúšky, 21. 6. 2021

Štátne skúšky na Katedre dejín výtvarného umenia sa uskutočnia dňa 21. júna 2021 (pondelok) od 9.00 hod. Forma konania ŠS sa spresní podľa vývoja pandemickej situácie. 

Prednáška Dr. A. Euringer Bátorovej, 29. 4. 2021

Pozývame Vás na on-line prednášku Dr. A. Euringer Bátorovej s názvom "Performatívna prax v kontexte svojej doby (stratégie, dokumentácia a archív)", ktorá sa uskutoční 29. 4. 2021, o 14.45 hod. v rámci vedeckého cyklu prednášok Culturologos na UKF Nitra. 

Študentská vedecká a odborná konferencia, 30. 4. 2021

Katedra muzikológie FiF UK

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK

 

srdečne pozývajú na

 

 

Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu 2021

Umenovedná sekcia

 

30. 4. 2021, 10:00 – 13:00

MS Teams odkaz na hovor
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA5ZWIzNzMtZWJmNy00MzE2LTliYzgtYzNiZjE0N2E0ODE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22bf71aaf7-d1b2-4bd0-ae94-f825eb631df7%22%7d​​​​​​​

 

Srdečne Vás pozývame na ŠVOK 2021. V spoločnej umenovednej sekcii tentokrát predstavia svoje práce súťažiace a súťažiaci z oboch našich katedier.

Postup je takýto: 15 min. prezentácia, 20 min. diskusia, 5 min. technická prestávka.

Všetky súťažné práce budú vopred k dispozícii v uvedenom tíme v MS Teams.

Práce posúdi a o oceneniach rozhodne porota, tvorená pedagógmi oboch katedier.

 

Program:

 

10:00 – 10:10 otvorenie (vedúci katedier)

 

10:10 – 10:50 Ema Mičková (KDVU): Renesančná výšivka. Práca vznikla pod vedením Dr. P. Budaya.

 

10:50 – 11:30 Helena Zsilinszká (KMUZ): Záver Janáčkovej opery Její pastorkyňa: Štruktúra, význam, retuše. Práca vznikla pod vedením doc. V. Zvaru.

 

11:30 – 12:10 Barbora Uričová (KMUZ): Orol a okovy. Sloboda a nesloboda ako významové motívy v Janáčkovej opere Z mrtvého domu. Práca vznikla pod vedením doc. V. Zvaru.

 

12:10 – 12:50 Dávid Lelovics (KDVU): Analýza diela: Paul Gauguin, Žltý Kristus. Práca vznikla pod vedením doc. K. Kolbiarz Chmelinovej.

 

12:50 – 13:30 Nikola Múčková (KMUZ): Štýlová analýza slovenského metalového undergroundu. Práca vznikla pod vedením Dr. J. Belišovej.

 

13:30 – 14:00 vyhodnotenie prác

 

14:00 vyhlásenie výsledkov

Pregraduálny kurz, 22. 5. 2021

Pre záujemcov o odbor dejiny výtvarného umenia pripravila Katedra dejín výtvarného umenia pregraduálny kurz so zameraním sa na nasledovné okruhy:

- štruktúra dejín umenia

- dejiny výtvarného umenia ako veda

- orientačný prehľad hlavných fáz vývoja a pojmov dejín umenia

- literatúra k dejinám umenia.

Termín: 22. máj 2011 (sobota) 10:00 - 15:00 hod. v online forme.

Uchádzačom o odbor bola informácia o konaní pregraduálneho kurzu poslaná poštou, poplatok je možné uhradiť na účet katedry, pre podrobnosti kontaktuje L. Daňkovú - lea.dankova@uniba.sk, alebo doc. K. Beňovú - katarina.benova@uniba.sk.

Prednáška Dr. A. Bátorovej, 14. 04. 2021

14. apríla 2021 sa uskutoční on-line konferencia "Slovenský a európsky kunsthistorik Tomáš Strauss - Idey a reflexie", v rámci ktorej odznie aj prednáška Dr. A. Bátorovej "Iné a predsa rovnaké umenie: paradigma Ostkunst v diele Tomáša Straussa".

Verejnosť sa môže prihlásiť cez odkaz: https://us02web.zoom.us/j/3281234760

Nové publikácie

Koloman Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici (Pramene k dejinám a ochrane pamiatok na Slovensku). Zostavil: Peter Buday. Vyd. STIMUL pre Katedru dejín výtvarného umenia FiF UK Bratislava 2020, ISBN 978-80-8127-311-7

Jadro knihy tvorí preklad textu významného maďarského pamiatkara Kolomana (Kálmán) Luxa (1880 - 1961) o stavebných dejinách jednej z architektonických dominánt Banskej Štiavnice. Práca prvýkrát zverejnená v roku 1915 predstavuje doposiaľ najucelenejší pohľad na vývoj Starého zámku. Jej hodnotu navyše podčiarkuje skutočnosť, že K. Lux roky viedol obnovu danej pamiatky. Peripetie tohto procesu načrtáva úvodná štúdia, ktorá súčasne ponúka pohľad na dokumentovanie a obnovy vybraných štiavnických pamiatok pred rokom 1918.

Publikácia vyšla s podporu Ministerstva kultúry SR, grant č. MK-5512/2019-423.

Prednáška Dr. A. Bátorovej na Université Sorbonne, 11. 03. 2021

 

Dňa 11.3. 2021 bude mať na Université Sorbonne, Faculté des Lettres Dr. Andrea Bátorová prednášku s názvom Investigation et analyse des jonctions entre performance et samizdat en Europe de l´Est v rámci prednáškového cyklu „Penser le samizdat“.

L’objet de cet exposé est l’examen et l’analyse des relations et jonctions entre performance et samizdat dans les pays de l’Europe du Sud-Est comme dans l’ex-Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et l’ex-Yougoslavie. Dans le cadre du séminaire „Penser le samizdat“ sont évoquées en premier lieu des formes de samizdat qui  se présentent le plus souvent comme des textes: livres ou journaux autopubliés. Le résultat d’une performance n’est ni un texte, ni une peinture ou encore une sculpture ou une gravure. L’issue d‘une performance est une action – l’action elle-même. Ce que nous pouvons voir aujourd’hui d’une performance est en fait ce qu‘Amelia Jones décrivait comme „´presence´ in absentia“. La performance produit sa matérialité, tel que le formulait Erika Fischer-Lichte, exclusivment dans le temps présent et la détruit immédiatement.

Dans cet exposé, en nous basant sur de nombreuses exemples, nous étudions et analysons les relations entre samizdat et performance, considérées comme art non officiel dans les „pays satellites“ de l’Union Soviétique et appartiennnet à la „culture parallèle“.

Prihlásiť sa môžete do 9. marca 2021 na adrese andrea.batorova@uniba.sk.

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK, 23. 1. 2021

Pozývame Vás na on-line DOD, ktorý sa uskutoční 23. 1. 2021! Prezentácia Katedry dejín výtvarného umenia prebehne medzi 12.50 - 13.00 hod.

Prednáška Dr. A. Bátorovej, 19. 1. 2021

Srdečne vás pozývame na sympózium "Art Actions via Mail and other Remote Means of Communication", ktoré organizuje The Department of Theatre Arts na Tel Uviv University, v rámci ktorého odznie prednáška Dr. Andrey Bátorovej "Secret Correspondence. Tomáš Štrauss as Referential Point of Unofficial Artscene" v utorok, 19. 1. 2021.

Viac informácií nájdete na:

Prihlásiť sa možno na hore uvedenej stránke.

Nová publikácia Dr. A. Euringer Bátorovej

Vo Vydavateľstve UK vyšla nová učebnica "Umenie ako život a život ako umenie: od ready-made k street-artu" od Dr. Andrey Bátorovej.

Učebnica je dostupná online na stiahnutie: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_EBA_umenie_zivot.pdf

"Učebnica ´Umenie ako život a život ako umenie: od ready-made k street-artu´ je vítaným a užitočným materiálom, ktorý svojim spracovaním, informačnou nasýtenosťou a nespornými didaktickými kvalitami predstavuje zaujímavú lektúru pre všetkých záujemcov o túto problematiku nielen z radov študentov ale i pre odborníkov umenovedných disciplín, kulturológie a ďalších spoločenskovedných odborov. Autorka sa venuje u nás doteraz menej spracúvanej téme prieniku každodennosti do umenia, ktorá bola zásadná pre vývoj umenia 20. storočia. Práca je logicky členená do dvoch organicky súvisiacich celkov, ktoré mapujú jednak prienik každodennosti do umenia a následne prienik umenia do každodennosti (street-art). Študijný text je výbornou pomôckou na zorientovanie sa v danej problematike, a to naprieč viacerými oblasťami umeleckej kultúry 20. storočia a, samozrejme, i súčasnej kultúry, t. j. výtvarným umením, tancom, divadlom a street-artom. Relevantná selekcia spracovaných tém je adekvátnym didaktickým postupom sprístupňujúcim študentom náročnú problematiku bez nadbytočného teoretizovania. Zvlášť treba oceniť usadenie a konfrontovanie matérie umenia s filozofickým a najmä sociologickým kontextom – a to znovu pre študenta nefilozofických a nesociologických odborov veľmi premysleným a prijateľným spôsobom bez banalizovania a neadekvátneho zjednodušovania. Podrobne spracovaná bibliografia zároveň poslúži nielen ako orientácia v téme ale aj ako skvelá pomôcka pri ďalšom štúdiu tejto problematiky. Práca má predpoklad stať sa vyhľadávaným študijným zdrojom." (Prof. PhDr. Viera Gažová CSc., Katedra kulturológie FFUK)

Prednáška Dr. A. Bátorovej, 3. 12. 2020

Srdečne vás pozývame na prednášku Dr. Andrey Bátorovej "Kunst der Kontestation in den inoffiziellen performativen Praktiken in der Slowakei der 1970er Jahre" vo štvrtok, 3. 12. 2020 o 16:30. Prednáška prebieha v rámci Jour Fixe na Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vo Viedni.

Viac informácií nájdete na:

https://www.oeaw.ac.at/ikt/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/jour-fixe-kulturwissenschaften

Prihlásiť sa môžete do 1. decembra 2020 na adrese juliane.fink(at)oeaw.ac.at

ŠTÁTNE SKÚŠKY - LETNÝ TERMÍN, 26. 8. 2020

Obhajoby záverečných prác sa v letnom termíne uskutočnia na Katedre dejín výtvarného umenia v stredu 26.8.2020 od 9:30 hod.

 

  • realizujú sa prezenčnou formou (Ak pretrvávajú dôvody na uplatňovanie postupov podľa §108e zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predseda skúšobnej komisie môže určiť dištančnú formu skúšky.)
  • prihlasovanie na štátne skúšky sa realizuje prostredníctvom AIS v termíne 6. – 10. júla 2020,
  •  licenčné zmluvy (spolu 4 ks) a titulný list práce sa budú odovzdávať v deň obhajoby na príslušnej katedre.

 

 V prípade, že nastanú zmeny vo forme štátnych skúšok z dôvodu COVID-19, všetky informácie budú zverejnené aj na webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/<wbr />studium/student/bakalarske-a-<wbr />magisterske-studium/statne-<wbr />skusky/

ŠTÁTNE SKÚŠKY 24. 06. 2020, prezenčná forma, harmonogram obhajob

Katedra dejín výtvarného umenia uskutoční na žiadosť všetkých prihlásených študentiek kolokviálne obhajoby záverečných Bc. prác prezenčnou formou a to v stredu, 24. 6. 2020 podľa priloženého harmonogramu. Prosíme študentky, aby priniesli so sebou originál žiadostí o prezenčnú formu, ako aj vplnené tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré majú v príslušnej skupine MS TEAMS aj v mailoch.

 

KDVU FiF UK

Harmonogram kolokviálnej obhajoby záverečných Bc. prác – streda, 24. 6. 2020

 

Poradie

Meno študenta

Čas

Forma

1.

Blahunková

9:30

prezenčná

2.

Bukovská

10:00

prezenčná

3.

Drozdíková

10:30

prezenčná

4.

Kadáková

11:00

prezenčná

5.

Maráčková

11:30

prezenčná

6.

Mocková

12:00

prezenčná

7.

Svobodová

12:30

prezenčná

 

Vyhodnotenie

13:00 – 13:30

 

 

 

 

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK sa uskutoční v sobotu, 25. 1. 2020, v čase od 10.00 do 14.00 hod. Program DOD nájdete na: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/den-otvorenych-dveri-na-fif-uk-25-1-2020/

Umelecký mecenát okolo roku 1800 - medzinárodné vedecké kolokvium, 11. 10. 2019

Katedra dejín výtvarného umenia Vás pozýva na medzinárodné vedecké kolokvium, ktoré sa uskutoční 11. októbra 2019 (piatok), v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave, m. č. G 236. Podujatie sa realizuje v rámci grantu VEGA č. V-18-044-00.

Jesenná univerzita architektúry 2019: Banská Štiavnica gotická

Program IX. ročníka študentského workshopu a kolokvia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15.-21. 9. 2019.

Termín štátnej skúšky, leto 2019

Termín štátnych záverečných skúšok a obhajob pre bakalársky stupeň je 23. augusta 2019 (piatok), od 10.00 hod.

<output>Termín štátnych záverečných skúšok pre bakalársky stupeň je pondelok 27. augusta 2018 o 10:00 hod.</output>

<output>Termín štátnych záverečných skúšok pre bakalársky stupeň je pondelok 27. augusta 2018 o 10:00 hod.</output>

Prednáška a prezentácia knihy, 5. 6. 2019

Pozývame Vás na prednášku Dr. A. Kusej spojenú s prezentáciou novej publikácie katedry "95+ Dejiny umenia na Univerzite Komenského", ktorá sa uskutoční 5. júna 2019 (streda) o 16.30 hod. v budove FF UK na Gondovej 2, miestnosť G 140.

PREGRADUÁLNY KURZ, 18. 5. 2019

Pre záujemcov o odbor dejiny výtvarného umenia pripravila Katedra dejín výtvarného umenia pregraduálny kurz so zameraním sa na nasledovné okruhy:

- štruktúra dejín umenia

- dejiny výtvarného umenia ako veda

- orientačný prehľad hlavných fáz vývoja a pojmov dejín umenia

- literatúra k dejinám umenia.

Termín: 18. máj 2019 (sobota) 10:00 - 15:00 hod

Uchádzačom o odbor bola informácia o konaní pregraduálneho kurzu poslaná poštou, poplatok je možné uhradiť na účet katedry, pre podrobnosti kontaktuje dr. K.Beňovú - katarina.benovauniba.sk.

Cyklus prednášok k histórii dejín umenia na Univerzite Komenského, marec - apríl 2019

Srdečne Vás pozývame na sériu prednášok, ktorou si pripomíname 95 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského.

20.3. - doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.: Pedagogické pôsobenie Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905 – 1973) na Univerzite Komenského

3.4.2019 - dr. Katarína Beňová: Vojtech Tilkovský (1902 – 1978) a jeho pôsobenie na Univerzite Komenského

10.4.2019 - dr. Alexandra Kusá: Tomáš Štrauss (Thomas Georg Strauss, 1931 – 2013)

Prednášky sa budú konať vždy o 16:30 hod. v miestnosti č. G 140, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava.

Deň otvorených dverí na FiF UK, 26. 1. 2019

V sobotu, 26. 1. 2019, v čase od 10.00 do 14.00 sa na Filozofickej fakulte UK uskutoční Deň otvorených dverí. Viac o podujatí na https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/den-otvorenych-dveri-na-fif-uk-26-1-2019/

Dni otvorených katedier - KDVU, 12. december 2018

 

 

Prednášky k histórii katedry dejín umenia, 28. 11. a 5. 12. 2018

V rámci pripomienky 95 rokov fungovania katedry dejín umenia na UK sa uskutočnia prednášky prof. PhDr. Jiří Kroupu „Ján Bakoš: historik umění a filozof Vídeňské školy dějin umění“ (28. 11. 2018, streda) a doc. Mgr. Bohunky Koklesovej, PhD. „Dejepis umenia v čase slovenského štátu“ (5. 12. 2018, streda). Prednášky sa budú konať v budove FiF UK na Gondovej 2, v m. č. 236, od 16.00 hod.

 

Konferencia „Od ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu“, 21. – 22. 11. 2018

V dňoch 21. – 22. 11. 2018 (streda, štvrtok) sa vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy uskutoční medzinárodná vedecká konferencia o dejinách a problémoch pamiatkovej starostlivosti na území Rakúsko-Uhorska v rokoch 1853 – (1918) – 2018.

Program konferencie:

https://www.pamiatky.sk/sk/page/od-ck-ustrednej-komisie-k-ekd

Konferencia "Hľadanie v prameňoch"

Konferencia "Hľadanie v prameňoch - Fotografia na Slovensku v rokoch 1839 - 1918" organizovaná v spolupráci s Katedrou dejín výtvarného umenia FiF UK. Termín: 8. - 9. 11. 2018, miesto konania: VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18 (m. č. 135)

Termín štátnej skúšky

Termín štátnych záverečných skúšok pre bakalársky stupeň je pondelok 27. augusta 2018 o 10:00 hod.

Pregraduálny kurz dejín umenia - 19. mája 2018

Pre záujemcov o odbor dejiny výtvarného umenia pripravila Katedra dejín výtvarného umenia pregraduálny kurz so zameraním sa na nasledovné okruhy:

- štruktúra dejín umenia

- dejiny výtvarného umenia ako veda

- orientačný prehľad hlavných fáz vývoja a pojmov dejín umenia

- literatúra k dejinám umenia.

Termín: 19. máj 2018 (sobota) 10:00 - 15:00 hod

Uchádzačom o odbor bola informácia o konaní pregraduálneho kurzu poslaná poštou.

Voľno počas Veľkej noci

Dňa 29. marca udeľuje rektor UK rektorské voľno a dňa 3. apríla dekan FiF UK dekanské voľno.

Deň otvorených dverí - 27.1.2018

Dňa 27.1.2018 sa bude konať tradične na pôde Filozofickej fakulty UK Deň otvorených dverí v čase od 10:00 - 14:00 hod. Katedra dejín výtvarného umenia bude prezentovať aktuálne ukážky vedeckých výstupov a spôsobov vyučovania a podávať informácie o štúdiu tohto vedného odboru.

Termín štátnej skúšky

Termín štátnych záverečných skúšok a obhajob 

pondelok 29. januára 2018 od 09:00 hod

Bakalársky stupeň

Perezentácia publikácie Historia Scepusii, vol. 2

V utorok 5. septembra 2017 o 10.00 hod. sa v Rektorskej sieni UK uskutoční slávnostná promócia vedeckej publikácie Historia Scepusii, vol. 2. Editormi druhej časti kolektívneho diela sú prof. Martin Homza Dr., vedúci Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK, a prof. Stanisław A. Sroka, prodekan Fakulty histórie Jagelovskej univerzity v Krakove.

Súčasťou publikácie sú aj dve rozsiahle štúdie k dejinám výtvarného umenia na Spiši od pedagógov Katedry dejín výtvarného umenia - Mgr. Kataríny Chmelinovej, PhD. a Mgr. Kataríny Beňovej, PhD. 

Štátne skúšky pre bakalársky stupeň

Termíny štátnych záverečných skúšok a obhajob pre letný semester 2016/2017

streda 30. augusta 2017 od 10:00 hod

Bakalársky stupeň

Pregraduálny kurz pre prijímačky na odbor dejiny výtvarného umenia

Pre záujemcov o odbor dejiny výtvarného umenia pripravila Katedra dejín výtvarného umenia pregraduálny kurz so zameraním na:

- štruktúra dejín umenia

- dejiny výtvarného umenia ako veda

- orientačný prehľad hlavných fáz vývoja a pojmov dejín umenia

- literatúra k dejinám umenia.

Termín: 21. mája 2017 (sobota) 10 - 15 hod, miestnosť č. 20, Gondova 2, Bratislava.

Uchádzačom o odbor bola informácia poslaná aj poštou.

 

 

Prednáška Leszeka Karczewskeho

Srdečne Vás pozývame na prednášku Leszeka Karczewskeho, vedúceho vzdelávacieho oddelenia Múzea Sztuki Lodz. Prednáška venovaná sociálnej angažovanosti múzea sa uskutoční v pondelok 3. apríla 2017 o 13.00 v priestoroch Café Berlinka.  Príspevok v anglickom jazyku predstaví niektoré koncepty muzeálnej komunikácie s divákom a po nej bude nasledovať diskusia, kde bude priestor nie len na Vaše otázky, ale aj postrehy a skúsenosti z muzeálnej či galerijnej praxe.

Prezentácia je určená najmä pre vzdelávacích a programových pracovníkov galérií a múzeí, ale je otvorená pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

Nové knihy a výskumy

Pozvánka

 

Nové knihy a výskumy

Cyklus prezentuje nové monografie pracovníkov FiF UK alebo diela, na ktorých sa významne podieľali.

 

1. marec 2017 (streda) o 16:00 hod

v budove na Gondovej ul. 2, č. dv. 236

 

 

Katarína Chmelinová a kol: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. FiF Bratislava, vydavateľstvo Stimul, 2016


Thurzovci patrili nie len k výnimočným rodom uhorského kráľovstva, ale aj k aristokracii mnohých ďalších častí stredoeurópskeho habsburského panstva. Moc a vplyv, ktoré koncentrovali vo svojich rukách sa  prirodzene odzrkadlili aj vo výtvarnom umení a architektúre.  Tematický sprievodca stručne predstavuje  uvedený rod s dôrazom na postavu uhorského palatína Juraja Thurza a výtvarné diela s nimi spojené. Milovníkom umenia i študentom ponúka prehľad najvýznamnejších pamiatok spojených s palatínom i s rodom na území dnešného Slovenska spolu s výberovou bibliografiou. Recenzovaná publikácie podporená Ministerstvom kultúry SR bola pripravená v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR v rámci realizácie univerzitného kurzu Katedry dejín výtvarného umenia, ako pripomienka 400 výročia smrti uhorského palatína Juraja Thurza (1567-1616).

 

Katarína Beňová: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris. FiF UK Bratislava, vydavateľstvo Stimul, 2016

 

Súčasný stav viacerých pamiatok na našom území silne ovplyvnilo turbulentné obdobie 20. storočia, kedy sa výrazne menili majetkové pomery. Predovšetkým po rokoch 1918 a 1948 sa dovtedy pomerne kompaktne zachované architektonické a interiérové riešenia narušili predajom, prevozom umeleckých diel a predmetov a často aj deštrukciou pôvodných dispozícií šľachtických architektonických pamiatok. Jednou z významných stavieb na našom území, ktorú zasiahlo niekoľko prestavieb a je dodnes v nevyhovujúcom stave je kaštieľ v Rusovciach, ktorý do roku 1872 patril rodu Zichy Ferraris. Publikácia sa zameriava na biedermeierovú fázu tejto pamiatky v kontexte zachovaného albumu kresieb a akvarelov z rokov 1816 - 1833, ktorý je v zbierke Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Kniha vyšla v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a na základe finančnej podpory Ministerstva kultúry SR a grantu Ars Bratislavensis udeleným mestom Bratislava.

 

Na prezentácie nových kníh Katedry dejín výtvarného umenia srdečne pozývame.

 

 

Aktuality Katedry dejín výtvarného umenia

<output>Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 23. januára 2016 v čase od 10,00 do 15,00. </output>

<output>Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 23. januára 2016 v čase od 10,00 do 15,00. </output>

Štátnice

Termín štátnic pre bakalársky stupeň je 29. mája 2017 o 10:00 hod.

 

 

Štátnice

Termín štátnic pre bakalársky stupeň je 23. januára 2017 o 10:00 hod.

 

Ocenenie Katedry dejín výtvarného umenia - Výročná cena revue Pamiatky a Múzeá 2015 - zborník Bella Italia.

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty piaty  raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.Cena bola Katedre dejín výtvarného umenia udelená v kategórii: MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ
Dana Bořutová, Katarína Beňová (zost.), Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava a vydavateľstvo Stimul za zborník „Bella Italia“. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí prinášajúci pozoruhodné poznatky o doteraz málo prebádanej problematike.

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok  2015 budú udelené oceneným laureátom na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016 v Slovenskej republike, ktoré sa bude konať za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, vydavateľov revue, Mesta Zvolen, Združenia historických miest a obcí SR a ďalších organizátorov vo štvrtok 8. septembra 2016 o 14.00 hodine v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku.

Srdečne pozývame na slávnostné udeľovanie cien.

 

 

Termín záverečných skúšok pre letný semester 2015/2016 - augustový termín

Záverečné skúšky sa budú konať v stredu 24. augusta 2016 od 9:00 hod pre magisterský stupeň štúdia a 25. augusta 2016 od 9:00 hod pre bakalársky stupeň štúdia.

 

 

Termín záverečných skúšok pre letný semester 2015/2016

Záverečné skúšky sa budú konať v pondelok 30. mája 2016 od 9:00 hod pre magisterský stupeň štúdia a 31. mája 2016 od 9:00 hod pre bakalársky stupeň štúdia. 

 

Pozvánka na krst publikácií Bella Italia / Biedermeier

Dana Bořutová – Katarína Beňová (eds.): „Bella Italia“ Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí
Bratislava : Stimul pre Katedru dejín výtvarného umenia, 2015, 200 s.

Katarína Beňová (ed.): Domáce a európske súvislosti biedermeiera
Bratislava : Stimul pre Katedru dejín výtvarného umenia, 2015, 260 s.

Prezentácia publikácií v rámci cyklu Filozofickej fakutly UK - Nové knihy a výskumy. Cyklus prezentuje nové monografie pracovníkov FiF UK alebo diela, na ktorých sa významne podieľali.


7. apríla 2016 (štvrtok) o 18,00
v Café Berlinka v Slovenskej národnej galérii

V roku 2015 pripravila Katedra dejín výtvarného umenia dve odborné konferencie, ktoré reflektovali umenie 19. storočia na našom území. Vedeckým výstupom trojročného grantu VEGA sa stala konferencia s medzinárodnou účasťou Bella Italia, na ktorej sa predstavili výsledky výskumu v talianskych, rakúskych, maďarských a slovenských zbierkach a fondoch, ktoré výrazne posunuli interpretáciu výtvarného umenia predovšetkým prvej polovice 19. storočia v kontexte vzťahov k Taliansku, najmä k Rímu.
Druhý zborník je výsledkom medzinárodnej konferencie Biedermeier, ktorá sa konala v roku 2015 ako súčasť rovnomennej výstavy v Slovenskej národnej galérii. Záujem o toto pluralitné obdobie sa prejavil v príspevkoch, ktoré sa venujú rôznym aspektom výtvarného umenia, umeleckého vzdelávania, knižnej kultúry, umeleckého remesla a počiatkov fotografie až po reflexiu bohatých zbierok v slovenských a zahraničných múzeách a galériách.

Knihy v kontexte uvedie a prezentovať ich a diskutovať nielen o biedermeieri a talianskom umení budú Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. a Mgr. Dušan Buran, PhD.

 

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK 

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK sa uskutoční dňa 23. januára 2016 v čase od 10:00 - 15:00 hod. Katedra dejín výtvarného umenia bude záujemcov o vedný odbor informovať o predmetoch a spôsobe výučby.

 

Termín záverečných skúšok pre zimný semester 2015/2016

Záverečné skúšky sa budú konať v pondelok 25. januára 2016 od 9:00 hod. Poradie pre bakalársky a magisterský stupeň bude upresnené na základe prihlášok.

 

 

Katedra dejín výtvarného umenia pripravuje konferencius medzinárodnou účasťou


Bella Italia
Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí

Konferencia s medzinárodnou účasťou
Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta, UK, Bratislava
Termín: 5. novembra 2015                          

Miesto konania: Gondova 2, zasadačka č. 140


9:00 hod           registrácia

9:30 – 10:00     Úvod do projektu
Dana Bořutová, Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK)
10:00 – 10:20   Viera Bartková (Katedra estetiky, FiF UK): Rímske pramene
10:20 – 10:40   Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK): Gróf Anton Apponyi ako veľvyslanec v Ríme
10:40 – 11:00   Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK)– Eva Specogna Kotláriková (Slovenská národná galéria): František von Balassa a jeho pobyt v Ríme

11:00 – 11:20   prestávka na kávu
11:20 – 11:40   Marta Herucová (Ústav dejín umenia, SAV): Sepulkrálne italiká na Slovensku
11:40 – 12:00   Dana Bořutová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK) – Eva Specogna Kotláriková (Slovenská národná galéria): Pietro Nobile a Slovensko
12:00 – 12:20   Viera Bartková (Katedra estetiky, FiF UK): Umelci zo Slovenska a okruh dánskych umelcov v Ríme

Prestávka na obed

13:30 – 13:50 Štefan Oriško (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK): Dokumentovanie pamiatok v 2. polovici 19. storočia
13:50 – 14:10 Július Barczi (SNM – Múzeum Betliar): Italiká v zbierkach rodiny Andrássy
14:10 – 14:30 Daniela Kodajová (Historický ústav, SAV): Krajina a umelecké pamiatky Talianska očami slovenských pútnikov do Ríma
14:30 – 14:50 Orsolya Hessky (Maďarská národná galéria): Uhorskí umelci v Taliansku v prvej polovici 19. storočia

Záverečná diskusia

Konferencia sa koná s podporou vedeckého grantu VEGA.

 

 

 

Katedra dejín výtvarného umenia pripravuje medzinárodnú konferenciu - Biedermeier

 

 

Domáce a európske súvislosti biedermeiera

Katedra dejín výtvarného umenia, UK, Bratislava / Slovenská národná galéria

1. – 2. 10. 2015

 

Miesto konania: Kaviareň Berlinka, Slovenská národná galéria, Nám. Ľ. Štúra, Bratislava

Vstup na konferenciu je zdarma. Záujemci o konferenciu sa môžu registrovať do 30.9.2015 na adrese – katarina.benova@sng.sk

1. 

1.október 2015 (štvrtok)

9:00 – 9:30 registrácia účastníkov

9:30 – 10:00 otvorenie konferencie

Katarína Chmelinová, vedúca Katedry dejín výtvarného umenia, FiF UK, Bratislava

Dušan Buran, vedúci starých zbierok SNG, Bratislava

 

Blok 1: Medzinárodné súvislosti biedermeiera

 

10:00 – 10:20     Anikó Dworok (Inštitút dejín, Univerzita vo Würzburgu, Würzburg)

K vplyvu biedermeiera na viedenskú a budapeštiansku historickú maľbu

10:20 – 10:40     Agnieszka Rosales Rodriguez (Inštitút dejín umenia, Varšavská univerzita, Varšava)

Poľský biedermeier: národná otázka a európsky kontext

10:40 – 11:00      Júlia Papp (Centrum pre výskum spoločnosti, Inštitút dejín umenia, Maďarská akadémia vied, Budapešť)

Rodina, domov a móda  v prvej tretine 19. storočia v zrkadle knižných ilustrácií  Johanna Blaschkeho (1770-1833)

11:00 – 11:20      Nóra Veszprémi (Univeruzita v Birminghame, Birmingham)

Ideál krásy a pozemská láska  v knižnej ilustrácii a portréte v  biedermeieri

 

11:30  - 12:00 prestávka na kávu

 

Blok 2: Životný štýl v dobe biedermeiera

 

12:00 – 12:20      Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK, Bratislava)

Album rodiny Zichy z Rusoviec ako príklad vzájomných vzťahov šľachtickej rodiny biedermeiera

12:20 – 12:40      Eva Hasalová (SNM – Historické múzeum, Bratislava)

Aristokrat versus mešťan. Módne ideály v období biedermeiera na príklade odevnej kultúry

12:40 – 13:00       Július Barczi (SNM – Múzeum v Betliari, Betliar)

V službách grófa Andrássyho. Emanuel Andrássy ako objednávateľ a autor biedermeierovských obrazov

 

13:30 – 15:00 prestávka na obed

 

Blok 3: Pluralita prístupov – prípadové štúdie I.

 

15:00 - 15:20        Zuzana Labudová (Pamiatkový úrad, Košice / Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice)

Bellaaghovský (Belághovský) zborník košickej kresliarskej školy a dobová štýlová pluralita

15:20 – 15:40     Pavel Štěpánek (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého, Olomouc)

Biedermeierovské prostředí zámku v Čechách pod Kosířem, sídlo portugalského rodu Silva Tarouca, východisko Josefa Mánesa při jeho cestách na Slovácko a na Slovensko

15:40 – 16:00      Petr Tomášek (Moravská galerie v Brně, Brno)

Biedermeier nebo romantismus? Stylový a ideový pluralismus v rané tvorbě Petera Fendiho

16:00 – 16:20       Katarína Tánczosová (Bratislava)

Biedermeier v živote a diele Jozefa Božetecha Klemensa

16:20 – 16:40      Anna Schirlbauer (Viedeň)

Aspekty stredoeurópskej umeleckej dráhy na príklade maliarky Anny Zmeškalovej (1813 – 1880)

 

17:00 – 18:30

Prehliadka výstavy Biedermeier s kurátorkami Katarínou Beňovou, Janou Švantnerovou a Silviou Seneši Lutherovou.

 

 

2. október 2015 (piatok)

 

Blok 4: Biedermeier v galerijných a múzejných  zbierkach

 

 9:30 – 9:50       Jana Švantnerová (SNG, Bratislava)

Na ceste k rovnoprávnosti. Kurátorský výber judaík k siedmim hlavným témam výstavy Biedermeier

9:50 – 10:10     Alena Krkošková (Moravská galerie v Brně, Brno)

Vlasový šperk jako specifikum biedermeieru a jeho ukázky nejen ze sbírek Moravské galerie v Brně

 10:10 – 10:40     Zuzana Francová (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)

Porcelán a sklo z obdobia biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

10:40 – 11:00     Marta Janovíčková (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)

Nábytok v štýle biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

 

11:00 – 11:20     prestávka na kávu

 

Blok 5: Na ceste k modernizácii

 

11:20 – 11:40     Silvia Seneši Lutherová (Katedra teórie a dejín umenia, VŠVU, Bratislava)

Biedermeierovský ideál moderného interiéru

11:40 – 12:00      Lucia Almášiová (SNG, Bratislava)

Počiatky fotografického média na Slovensku

12:00 – 12:20       Ivana Komanická (Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice)

Hornouhorská kamenina: demokratický obrat alebo nástup konzumu?

 

Blok 6: Pluralita prístupov – prípadové štúdie II.

 

12:20 – 12:40     Viera Bartková (Katedra estetiky, FiF UK, Bratislava)

Etnomotívy v maľbe 1. polovice 19. storočia na Slovensku

12:40 – 13:00     Silvia Lorinčíková (SNM – Múzeum v Betliari, Betliar)

Gróf Juraj Andrássy. Medzi veľkomestom a vidiekom

 
 

Záverečná diskusia

 

 

 

Stanovisko Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK k medializovaným údajom k akreditácii

Katedra dejín umenia bola nemilo prekvapená tým,  že práve z radov samotnej akreditačnej komisie získali média informácie o zatiaľ neverejnom obsahu hodnotiaceho spisu ešte pred tým, než sa k nemu podľa pravidiel mohla vyjadriť FiF UK a než bol schválený ministrom. Promptné zverejnenie týchto údajov v denníku Pravda (Daniela Balážová: Chýbajú profesori na umenovedu, In: Pravda, 04.08.2015) nielenže znemožnilo férovo informovať vlastných študentov o výsledku akreditácie i plánovanom postupe zabezpečenia štúdia, ale určite spôsobí odliv záujmu uchádzačov o odbor dejiny umenia na FiF UK. Odbor, ktorý si paradoxne v porovnaní s mnohými inými odbormi mohol dlhodobo z uchádzačov vyberať aj špecifickou skúškou. A to sa stane aj v prípade, ak Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK v zákonom stanovenej lehote a postupe predsa len túto akreditáciu získa, a teda bude poskytovať výučbu v danom študijnom odbore  bez prerušenia.  V čase demografického poklesu u ročníkov uchádzačov o štúdium a pri systéme financovania vysokého školstva založenom na počte študentov to môže byť pre najstaršiu katedru dejín umenia na Slovensku, ktorej absolventi potvrdzujú svoju kvalifikáciu zamestnaním i rôznymi oceneniami, likvidačné.

Proces akreditácie ešte nie je uzavretý, stanovisko k jeho neverejným výsledkom mala  Filozofická fakulta UK poskytnúť  a aj poskytla v auguste 2015.  Podľa predloženého  materiálu akreditačnej komisie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nezískala akreditáciu na najbližšie obdobie v magisterskom stupni študijného programu dejiny umenia v študijnom odbore 2.1.17 dejiny a teória umenia realizovaného Katedrou dejín výtvarného umenia. Ako dôvod sa uvádza jediný bod a to nesplnenie KSP A6 „Garant prof. Oliver Bakoš nespĺňa kritériá na garantovanie ŠP“.

Sme toho názoru, že získané vzdelanie a aktívne odborné pôsobenie prof. PhDr. Olivera Bakoša, CSc. presahujúce rámec estetiky práve v prospech dejín umenia ho plne kvalifikuje na post garanta študijného programu. Na rozdiel od stupňa bakalárskeho je magisterský stupeň študijného odboru, ktorý garantuje, orientovaný najmä na teóriu umenia  a jeho interdisciplinárnu interpretáciu. Publikačná a výskumná činnosť garanta sa opakovane dotýka dejín umenia a poukazuje práve na študijným odborom v danom stupni zdôrazňované  medziodborové  presahy.  Vo vzťahu k jeho kompetentnosti, pedagogickému a vedeckému profilu zaručujúcemu odbornú kvalitu pri garantovaní študijného programu, dávame tiež do pozornosti, že tieto boli predmetom posúdenia pri predchádzajúcej akreditácii, kedy bol ako garant plne akceptovaný a akreditácia pre daný študijný program udelená. Jeho odborné a vedecké schopnosti sa pritom nezmenili, naopak jeho zainteresovanosť v práci na katedre ma rastúcu tendenciu.

Katedra poskytnuté akreditačné hodnotenie podrobne preštudovala a prostredníctvom dekanátu zaslala Akreditačnej komisii svoje stanovisko. V ňom uvedené dôvody  potvrdzujú, že požadované kritérium KSP-A6 na garantovanie kvality a rozvoja študijného programu, tak ako bolo uvedené v požiadavkách na akreditáciu, bolo v tomto prípade splnené. Nevidíme preto dôvod na odobratie akreditácie a žiadame akreditačnú komisiu o opätovné prehodnotenie jej stanoviska.

 Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

Vedúca katedry dejín výtvarného umenia FiF UK Bratislava

V Modre, 06.08.2015

 

Termín letných záverečných štátnic

26.8.2015 o 9:00 hod - Magisterský stupeň

27.8.2015 o 9:00 hod - Bakalársky stupeň

 

 

 

Pripravovaná konferencia Biedermeier - Call of papers

 

Pozvánka na kolokvium – Domáce a európske súvislosti biedermeiera

Slovenská národná galéria / Katedra dejín výtvarného umenia, UK, Bratislava

1.– 2. 10.2015

 

Kolokvium zamerané na problematiku biedermeiera na Slovensku a jeho kontextu v rámci strednej Európy organizuje Slovenská národná galéria a Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta UK v Bratislave. Je súčasťou výstavy, ktorá bola 18.6.2015 otvorená pod rovnomenným názvom v SNG a bude trvať do 1. 11. 2015. Počas dvoch dní kolokvia sa v priestoroch SNG bude konať prezentácia príspevkov z výtvarného a úžitkového umenia ako aj prehliadka výstavy. Kolokvium sa bude zameriavať na diskusiu k postaveniu biedermeiera v kontexte dejín umenia 19. storočia na Slovensku, umeleckým presahom v rámci prostredia vtedajšej Rakúskej monarchie.

Biedermeier, doteraz pomerne opomínaný výtvarný štýl v našich dejinách umenia, predstavuje veľmi dôležitý medzistupeň pre zmenu spoločnosti a kultúrneho života Rakúskej monarchie v priebehu prvej polovice 19. storočia. Výstava a katalóg sú jedným z prvých pokusov pozrieť sa na toto obdobie cez prizmu terénneho výskumu v múzeách a galériách hlavne na Slovensku a v Maďarsku, ktorý, ako preukázal samotný výtvarný materiál, nie je stále ukončený. Spracovať všetky varianty umenia predmarcových rokov 19. storočia ostáva naďalej skôr úlohou do budúcnosti, keďže v oblasti dizajnu, maliarstva i sochárstva je ešte mnoho nezodpovedaných otázok. Práve platforma kolokvia bude jednou z možností na predstavenie ďalších tém, ktoré nebolo možné obsiahnuť na výstave alebo v katalógu.

Navrhované témy:

-      -    súdobá a súčasná recepcia biedermeiera

-       -   ideový a štýlový pluralizmus biedermeiera

-        -  z Viedne / Budína / Pešti na „perifériu“, migrácia umelcov a dizajnérov v prostredí strednej Európy

-        -  medzi meštianskym rokokom a cestami modernizácie

-        -  umelecké diela a úžitkové predmety slovenskej/hornouhorskej proveniencie v slovenských a zahraničných zbierkach

-       -   technické aspekty doby a biedermeier

-       -   biedermeier a neobiedermeier

 Jazyk konferencie: slovenský, český, anglický (bude zabezpečené simultánne tlmočenie)

Rozsah príspevkov: 20 min (8 normostrán)

Uzávierka na prihlásenie príspevkov: 31. 7. 2015

Poprosíme o zaslanie abstraktu príspevku v rozsahu 1 normostrana na adresu: katarina.benovasng.sk

Vybrané témy budú prezentované na kolokviu, ktorého program bude špecifikovaný na začiatku septembra. Do 10. 10. 2015 bude potrebné následne odovzdať príspevky vo finálnej podobe do tlače. Rozsah a počet obrázkov bude špecifikovaný. Vďaka podpore usporiadateľských inštitúcií a grantu z Ministerstva kultúry SR vyjde do 15. 1. 2016 z kolokvia zborník.

 

Kontakt:

Mgr. Katarína Beňová, PhD.

katarina.benovasng.sk / 00421 905 223 601

SNG / Katedra dejín výtvarného umenia, Bratislava

www.sng.sk / www.fhil.uniba.sk

 S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

 

V Slovenskej národnej galérii bola sprístupnená výstava Biedermeier.

Odborná asistenka na katedre dejín výtvarného umenia dr. Katarína Beňová pripravila výstavný projekt Biedermeier. Výstava bude v SNG sprístupnená do 1.11.2015.

www.sng.sk

 

Konferencia - Slovom a činom. Medzinárodná konferencia na počesť Flórisa Rómera.

Apponyiho palác, Mestské múzeum v Bratislave

streda 22. apríla 2015

program: www.bratislava.sk

9:45-10:05 - Peter Buday: Poznámky k životu a dielu Františka Floriána Rómera

 

 

 

Fellowships for Curators and Artists at Summer Academy Salzburg 2015

CALL for APPLICATIONS now open until 6 April 2015

 

ERSTE Foundation offers four fellowships for young artists and four fellowships for emerging curators from the Czech Republic, Hungary, Romania and the Slovak Republic to take part in a course of their choice at the International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg 2015.

Every summer, some 300 students from more than 40 countries worldwide participate in over 20 classes on art projects at the Summer Academy of Fine Arts in Salzburg. The Academy is renowned for the the outstanding quality of the teachers and for the high number of international participants. 

The participants can choose from various courses taking place at Summer Academy Salzburg between 20.07. – 29.08.2015.

The Fellowships for Curators and Artists at Salzburg Summer Academy

  • are designed for artists and curators at the beginning of their career
  • address candidates from Czech Republic, Hungary, Romania and Slovak Republic
  • cover room and board, travel expenses and the participation fee for the course
  • are worth between EUR 1.000,- and 2.000,- each, depending on the different length of  courses for artists or curators

Uzávierka - 6 apríl 2015

Viac informácií: www.summeracademy.at/

Ocenenia katedry

V roku 2017 boli udelené ocenenia:

Cena Martin Benku (za rok 2016):

Mgr. Ľubomír Augustín - za diplomovú prácu Sakrálna architektúra klasicizmu v regiónoch stredného Slovenska.

<output>niatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach</output>

(2016, školiteľ Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.)

 

V roku 2016 boli udelené ocenenia:

Cena Martin Benku (za rok 2015):

Mgr. Tereza Peterová - za diplomovú prácu Miniatúrna portrétna maľba v slovenských muzeálnych a galerijných zbierkach

<output>niatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach</output>

(2015, školiteľ Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.)

<output>Milan Beňuška – urbanista a architektMilan </output>

 

 

V roku 2015 boli udelené ocenenia:

Cena rektora Univerzity Komenského:

Mgr. Katarína Tánczosová - za diplomovú prácu na tému: Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa (2015, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

Cena Martin Benku (za rok 2014):

Mgr. Jaroslava Holigová - za diplomovú prácu Milan Beňuška - urbanista a architekt (2014, školiteľ Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.)

<output>Milan Beňuška – urbanista a architektMilan </output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

 

V roku 2014 boli udelené ocenenia:

Cena rektora Univerzity Komenkého:

Mgr. Petra Balažiová - za diplomovú prácu na tému: Eduard Nepomuk Kozics (1829 – 1874) a jeho fotografický ateliér v Bratislave (2014, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

 

Cena Martin Benku (za rok 2013):

Mgr. Renát Lenharčíková - za diplomovú prácu na tému: Život a dielo Jaroslava Augustu (2013, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

 

V roku 2012 bola udelená Cena Martin Benku:

Mgr. Paulíne Neshybovej - za diplomovú prácu na tému: Kláštor františkánov v Hlohovci v období baroka (školiteľ Mgr Katarín Chmelinová, PhD.)