Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra dejín výtvarného umenia

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova 2, P. O. Box 32

814 99 Bratislava

Tel. č.

00421/2/59 33 91 11 (spojovateľka)

00421/2/59 33 92 77 (sekretariát)

00421/2/52 92 02 22 (katedra)

E-mail:

kdvu@fphil.uniba.sk