Členovia katedry

Na funkčnom mieste docent:

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.
vedúca katedry
Miestnosť č.: G302
Telefón: +421 2 9013 2156
E-mail: katarina.benovauniba.sk

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 14:00
Konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na uvedenej e-mailovej adrese.


doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
Miestnosť: G302
Telefón: +421 2 9013 2156
E-mail: katarina.chmelinovauniba.sk

Konzultačné hodiny: streda 10:30 - 12:30
Konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na uvedenej e-mailovej adrese.


Mgr. Peter Buday, PhD.
študijný poradca
Miestnosť č.: G301
Telefón: +421 2 9013 2284
E-mail: peter.budayuniba.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok 16:00 - 17:00 
Konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na uvedenej e-mailovej adrese.


Na funkčnom mieste odborný asistent:

doc. Mgr. Andrea  Euringer Bátorová, Dr. phil.
Miestnosť č.: G364
Telefón: +421 2 9013 2200
E-mail:andrea.batorovauniba.sk

Konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na uvedenej e-mailovej adrese.


Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.
Miestnosť č.: G301
Telefón: +421 2 9013 2280
E-mail: veronika.pichanicovauniba.sk

Konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na uvedenej e-mailovej adrese.


Mgr. Peter Szalay, PhD
E-mail: peter.szalaysavba.sk

Konzultačné hodiny: streda 14:00 - 15:00
Konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na uvedenej e-mailovej adrese.


Doktorandi: 

Interné doktorandky

Mgr. Jana Garaiová
Miestnosť: G303A
Telefón: +421 2 9013 2285
E-mail: jana.garaiovauniba.sk

Mgr. Dominika Drobná
E-mail:: drobna47uniba.sk


Externí doktorandi

Ing. Mgr. Patrícia Ballx
E-mail: patricia.ballxuniba.sk

Mgr. Andrej Jaroš
E-mail: jaros30uniba.sk

Mgr. Katarína Tánczosová
E-mail: tanczosova3uniba.sk 


Kontakt pre program Erasmus

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.
E-mail: veronika.pichanicovauniba.sk