Diplomové práce

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave

Zoznam diplomových prác (od roku 1953)

 

Upozornenie

  • diplomové práce sú chránené autorským zákonom ako riadne publikované práce
  • z diplomovej práce sa cituje rovnako ako z riadnej publikácie
  • nové diplomové práce majú ochrannú lehotu 2 roky
  • práce sú k dispozícii v študovni Ústrednej knižnice UK  

Legenda

  • TO - textová a obrazová časť
  • T - textová časť
  • O - obrazová časť
  • CH - dipl. práca chýba
  • »K - exemplár v Ústrednej knižnici FiF UK 

Záverečné práce sú k dispozícii k štúdiu prostredníctvom Ústrednej knižnice FiF UK v priestoroch Slovanského semináru.

2016

Augustín, Ľubomír: Sakrálna architektúra klasicizmu v regiónoch stredného Slovenska. 1/2016 TO, TO»K

Bábinová, Martina: Kaštiele v Nitrianskom kraji v 19. storočí. 2/2016 TO, TO»K

Dobrotková, Martina: Ornamentálna výzdoba gotických oltárov. 3/2016 TO, TO»K

Janušová, Mária: Realistické tendencie v slovenskom maliarstve druhej polovice 20. storočia (so zreteľom na obdobie normalizácie). 4/2016 TO, TO»K

Kataníková, Dana: Umelecká rodina Klimkovičovcov z Košíc. 5/2016 TO, TO»K

Mackovjak, Ján: Ladislav Čemický s prihliadnutím na jeho organizačnú činnosť. 6/2016 TO, TO»K

Mišechová, Kristína: Juraj Hudec – profil banskobystrického staviteľa v súvislostiach architektúry prelomu 19.-20. storočia. 7/2016 TO, TO»K

Novotný, Matej: Súčasné názory na problematiku urbanizmu stredovekých miest na Slovensku. 8/2016 TO, TO»K

Ondrišáková, Gabriela: Plagát a vizuálna identita v tvorbe Karola Rosmányho (zo zbierok Slovenského múzea dizajnu) 9/2016 TO, TO»K

Strýčeková, Zuzana: Fotografky v druhej polovici 20. storočia na Slovensku. Výber osobností  slovenskej fotografie. 10/2016 TO, TO»K

Bayerová, Alexandra: Kalvária v Prešove, umelecko-historická monografia. 11/2016 TO, TO»K

Dublanová, Kristína: Sklo 19. storočia v zbierka múzea v Lednických Rovniach. 12/2016 TO, TO»K

Garaiová, Jana: Úžitkové umenie 19. storočia v Uhorsku na príklade kaštieľa v Močenku. 13/2016 TO, TO»K

Hluchá, Soňa: Barokové zátišie v prostredí Horného Uhorska. 14/2016 TO, TO»K

Schreiberová, Jana: Vojtech Tilkovský (monografia). 15/2016 TO, TO»K

Šelcová, Nikola: Škarniclovská tlačiareň v Skalici (zameraná na typografiu drevorezov jarmočnej a púťovej tlače) – neobhájená, 16/2016 TO

Trnečková, Veronika: Život a dielo maliara Kolomana Tichého. 17/2016 TO, TO»K

2015

Lanczová, Erika: Kapucínsky kostol a kláštor Najsvätejšej Trojice v Pezinku. 01/2015 TO, TO»K

Gajdošová, Katarína: Kláštorný kostol sv. Jozefa v Trnave. Umelecko-historická monografia. 2/2015 TO, TO»K

Hollá, Alexandra: Pamiatková ochrana ruín v kontexte pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. 3/2015 TO, TO»K

Mackovjak, Ján: Ladislav Čemický s prihliadnutím na jeho organizačnú činnosť. 4/2015 TO, TO»K (neobhájená)

Mervová, Ľubica: Umelecký mecenát rodu Eszterházy v Uhorsku v 18. Storočí – Imrich Eszterházy. 5/2015 TO, TO»K

Peterová, Terézia: Miniatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach. 6/2015 TO, TO»K

Schoeferová, Karin: Ladislav Kožehuba a jeho moderná fotografia. 7/2015 TO, TO»K

Števlíková, Katarína: Bankové budovy začiatku 20. storočia na Slovensku. 8/2015 TO, TO»K

Tánczosová, Katarína: Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa. 9/2015 TO, TO»K

Hanáková, Veronika: Neskorogotická architektúra v Banskej Štiavnici. 10/2015 TO, TO»K

Húbeková, Barbora: Maliarske dekorácie obytných interiérov v 18. a zač. 19. storočia. 11/2015 TO, TO»K

Vargicová, Michaela: Stredoveká sakrálna architektúra na hornej Nitre do konca 13. storočia. 12/2015 TO, TO»K

2014

Balážiová, Petra: Eduard Nepomuk Kozics (1829 – 1874) a jeho fotografický ateliér v Bratislave. 1/2014 TO, TO»K

Korcová, Katarína: Slovenské ceny za architektúru v rokoch 2000 – 2010. 2/2014 TO, TO»K

Pemčáková, Lívia: Architekt Vojtech Vilhan. 3/2014 TO, TO»K

Šupejová, Pavlína: Architektúra Veľkého Šariša. 4/2014 TO, TO»K

Čanigová, Dagmar: Želmíra Duchajová-Švehlová (1880-1955). Umelecko-historický profil maliarky. 05/2014 TO, TO»K

Csermáková, Zita: Sakrálne maliarstvo v Uhorsku v priebehu 19. storočia. 06/2014 TO, TO»K

Hobinková, Linda: Renesancia v okruhu Bytče a na Považí. 07/2014 TO, TO»K

Holigová, Jaroslava: Milan Beňuška – urbanista a architekt, 08/2014 TO, TO»K

Mistríková, Barbora: Turecké zbierky na hrade Červený kameň. 10/2014 TO, TO»K

2013

Jánošová, Dáša: Architekt Žigo Vavrín Wertheimer, TO, TO»K

Koblišková, Zuzana: Slovenská národná galéria - stále expozície, TO, TO»K

Kúdelová, Alexandra: Kaštiele Bratislavského kraja so zameraním na otázky ich pamiatkovej ochrany, TO, TO»K

Lenharčíková, Renáta: Život a dielo Jaroslava Augustu, TO, TO»K

Paračková, Jana: Architekt Ján Štefanec, TO, TO»K

Petreková, Lucia: Vybrané historické parky a záhrady západoslovenského kraja v 18. a 19. Storočí, TO, TO»K

Rössnerová, Alžbeta: Barokové kazateľnice na Slovensku, TO, TO»K

2012

Hojsík, Robert: Modernizmus a avantgarda v medzivojnovom maliarstve Slovenska. 1/2012 TO, TO»K

Juránková, Jana: Kláštor a kostol premonštrátov v Lelese. 2/2012 TO, TO»K

Neshybová, Paulína: Kláštor františkánov v Hlohovci v období baroka. 3/2012 TO, TO»K

Sabová, Veronika: Architekt Jozef Chrobák. TO, TO»K 4/2012

Stolárik, Michal: Formovanie trendov súčasného umenia po roku 1989 (so zreteľom na podiel súťaží a cien). 5/2012 TO, TO»K

2011

Gmitrová, Mária: Pôvodné nábytkové zariadenie budov Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí a na Gondovej ulici v Bratislave. 1/2011 TO, TO»K

Kalová, Petra: Priemyselná architektúra Bratislavy a otázky jej pamiatkovej ochrany. 2/2011 TO, TO»K

Novotná, Zuzana: Architektúra obchodných stavieb na Slovensku v rokoch 1948 - 1989. 3/2011 TO, TO»K

Pechová, Lenka: Uhorský odev v 16. a 17. storočí – šľachtický a vojenský odev. 4/2011 TO, TO»K

Šabová, Darina: Výškové stavby 20. storočia v obraze mesta Bratislavy. 5/2011 TO, TO»K

Takácsová, Erika: Novšie nálezy stredovekých nástenných malieb na Žitnom ostrove. 6/2011 TO, TO»K

2010

Baraníková, Katarína: Papierové médiá v zbierke Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici od začiatku 19. storočia do roku 1918. 1/2010 TO, TO»K

Blánska, Jana: Turčianske kúrie v 15. – 17. storočí. 2/2010 TO, TO»K

Kirinovičová, Naďa: Stredoveká architektúra Hlohovca. 3/2010 TO, TO»K

Králiková, Katarína: Site specific art. Vznik a genéza umenia inštalácie in situ na Slovensku. 4/2010 TO, TO»K

Krchniak, Rudolf: Štyri neznáme obrazy od bratislavského maliara Eduarda Majscha. 5/2010 TO, TO»K

Krličková, Judita: Nástenné maľby v presbytériu rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Slatvine. 6/2010 TO, TO»K

Kureková, Katarína: Stavebné aktivity šľachtického rodu Stiborovcov na západnom Slovensku (Panstvá Beckov, Čachtice a Holíč). 7/2010 TO, TO»K

Mazalanová, Eliška: Dizajn bytového nábytku na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia na Slovensku. Tvorba Františka Jiráka v rokoch 1956 – 1965. 8/2010 TO, TO»K

Niczová, Alexandra: Karol Hološko. Monografia. 9/2010 CH, TO»K

Palčová, Monika: Vplyv spoločenských a politických zmien na fungovanie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 10/2010 TO, TO»K

Porubská, Bronislava: Pamiatková ochrana sakrálnej architektúry na Slovensku v období prvej ČSR. 11/2010 TO, TO»K

Stražanová, Barbora: Zbierka kalamárov v Múzeu mesta Bratislavy. 12/2010 TO, TO»K

Váňová, Jana: André Toman (Život a dielo). 13/2010 TO, TO»K

Vancová, Kristína: Architekt Endre Szőnyi. 14/2010 TO, TO»K

Velička, Juraj: Nový dokument – ako tendencia v súčasnej dokumentárnej fotografii na Slovensku. 15/2010 TO, TO»K

Vyskupová, Martina: Život a tvorba maliara Milana Thomku Mitrovského (1875 – 1943). 16/2010 TO, TO»K

2009

Almášiová, Lucia: Sociálna téma v slovenskej fotografii 2. polovice 20. storočia (s dôrazom na obdobie 70. a prvej polovice 80. rokov). 1/2009 TO, TO»K

Čajkovič, Radoslav: Anton Jasusch (1882 – 1965). Monografia. 2/2009 TO, TO»K

Gatialová, Katarína: Politický plagát na Slovensku v rokoch 1968 – 1989. 3/2009 TO, TO»K

Gnacková, Ladislava: Portrétna fotografia v bratislavských ateliéroch v závere 19. a na začiatku 20. storočia (zo zbierok Múzea mesta Bratislavy). 4/2009 TO, TO»K

Kostický, Viktor: Tri skulptúry od Majstra Pavla z Levoče a jeho dielne v prešovskom kostole sv. Mikuláša. 5/2009 TO, TO»K

Kotláriková, Eva: Lettioni date da me, Vincenzo della Greca... Taliansky rukopis v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. 6/2009 TO (kancelária D. Bořutovej), TO»K

Kravec, Andrej: „Pomníková“ horúčka a „poctivizmus“ Jána Koniarka. 7/2009 TO, TO»K

Lašová, Lucia: Novostavby barokových kaštieľov s pôdorysom čestného dvora na západnom Slovensku. 8/2009 TO, TO»K

Mácová, Katarína: Pomníková tvorba na Slovensku, 1867 – 1918. 9/2009 2xTO (neobhájené)

Synčáková, Patrícia: Kalvária v Banskej Štiavnici. Umelecko-historická monografia. 10/2009 TO, TO»K

2008

Bátorfiová, Alena: Móda a odievanie na Slovensku v medzivojnovom období prezentovaná v dobových slovenských periodikách. 1/2008 TO, TO»K

Baumerthová, Michaela: Problematika iluzívnych oltárnych architektúr na západnom Slovensku. 2/2008 TO, TO»K

Benková, Silvia: Motívy umenia na slovenskej poštovej známke. 3/2008 TO, TO»K

Buday, Peter: Ozveny stredovekých motívov v sakrálnej architektúre Bratislavy v období rokov 1860 – 1914. 4/2008 TO, TO»K

Ďatelinková, Dominika: Keramika a ÚĽUV. 5/2008 TO, TO»K

Hercegová, Kristína: Počiatky maliarskej moderny Slovenska v európskom kontexte (1890 – 1935). 6/2008 CH, TO»K

Janošíková, Zuzana: Renesančná sgrafitová výzdoba na území Spiša a Šariša. 7/2008 TO, TO»K

Karašinská, Nela: Vznik umelecko-historických zbierok Mestského múzea v Bratislave (1868 – 1918). 8/2008. TO, TO»K

Majdáková, Diana: Digitálny obraz v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Uplatnenie počítačovej grafiky a digitálnych technológií v tvorbe statického obrazu. 9/2008 TO, TO»K

Nožičková, Petra: Skupina VAL a jej architekti. 10/2008 TO, TO»K

Palmans-Hulová, Eva: Miesta prenosov. Výstavné priestory pre súčasné umenie na Slovensku v 90. rokoch. 11/2008 TO, TO»K

Piecková, Jana: Príspevok Thurzovcov k výstavbe a výzdobe Oravského a Lietavského hradu. 12/2008 TO, TO»K

Pilný, Ivan: Dejiny rekonštrukcie Bratislavského hradu v 20. storočí. 13/2008 TO, TO»K

Pospíšilová, Eva: Vilová zástavba nad Palisádami v Bratislave v rokoch 1860 – 1930. 14/2008 TO, TO»K

Semancová, Emília: Albín Brunovský – ilustrácie literatúry pre deti a mládež. 15/2008 TO, TO»K

Sládečková, Nina: Recepcia slovenského umenia v Čechách v období rokov 1918 – 1938. 16/2008 TO, TO»K

Valachová, Katarína: Gotická architektúra kostola svätého Juraja vo Svätom Jure. 17/2008 TO, TO»K

Vdovičíková, Mária: Jakub Haško a ranobarokové zariadenie bývalej prepozitúry v Novom Meste nad Váhom. 18/2008 TO, TO»K

2007

Bezručka, Branislav: Plagát na Slovensku 1989 – 2006. 1/2007 CH, TO»K

Dlháňová, Viera: Michal Milan Harminc a jeho sakrálna architektúra. 2/2007 CH, TO»K

Drgoncová, Andrea: Rekreačné ubytovanie zariadenia a hotely Vysokých Tatier v rokoch 1871 – 1914 (Starý, Nový a Dolný Smokovec). 3/2007 TO (neobhájené)

Kosová, Barbora: Slavín – Pamätník Sovietskej armády v Bratislave. 7/2007. TO»K

Porubská, Lucia: Súčasná sakrálna architektúra na Slovensku. 4/2007 TO, TO»K

Slaninová, Katarína: Vplyv anglickej neogotiky na formovanie raných profánnych stavieb v Uhorsku. Explikácia na Kaštieľoch v Rusovciach a Veľkých Uherciach. 5/2007 TO, TO»K

Švantnerová, Jana: Po stopách Leopolda Horovitza. Život a tvorba maliara Leopolda Štefana Horovitza (1838 – 1917). 6/2007 TO»K

2006

Bajzová, Jana: Portrétna tvorba Jozefa Božetecha Klemensa (v kontexte s portrétnym dielom ďalších slovenských absolventov pražskej AVU v prvej polovici 19. storočia). 1/2006 TO

Bátorová, Lenka: Peter Michal Bohúň a výtvarné umenie v období národného obrodenia. Vybrané kapitoly. 2/2006 TO

Kalužníková, Zuzana: Secesný nábytok v muzeálnych zbierkach Bratislavy a v Múzeu Červený Kameň. 3/2006 CH

Kančevová, Naďa: Stredoveká drevená plastika na Slovensku a Anton C. Glatz. 4/2006 TO, TO»K

Matáková, Viktória: Kostol sv. Martina biskupa v Martinčeku. 5/2006 TO, TO»K

Paulinyová, Anna: Mestský hrad v Kremnici (Príspevok k stredovekým stavebným dejinám). 6/2006 TO, TO»K

Sadloňová, Gabriela: Neoexpresionistické tendencie v maliarstve osemdesiatych rokov na Slovensku – Bratislavský okruh. 7/2006 CH, TO»K

UrbanováJana: Vývojové súvislosti grafických diel Shragu Weila v zbierkach na Slovensku. 8/2006 TO, TO»K

2005

Beranová, Lenka: Výtvarný prejav v slovenskej scénografii v deväťdesiatych rokoch. 1/2005 TO, TO»K

Gavulová, Lucia: Podoby skupinových umeleckých iniciatív a ich miesto v kontexte výtvarného umenia na Slovensku po roku 1989. 2/2005 TO, TO»K

Halánová, Zuzana: Interiérové dekorácie meštianskych domov v Bratislave v druhej polovici 18. až prvej tretine 19. storočia. 3/2005 TO, TO»K

Jarošová, Markéta: Středověká architektura mendikantských reholí v Opavě. 4/2005. TO, TO»K

Jeník, Lukáš: Košická architektúra na prelome 19. a 20. storočia v topografickom vymedzení starého mesta. 5/2005 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Keratová, Miroslava: Slovenská avantgardná typografia v medzivojnovom období so zameraním na grafickú úpravu časopisov. 6/2005 TO (plus 2004 TO, neobhájené), TO»K

Klčová, Renáta: Kapitoly zo života a diela Jozefa Hanulu. 7/2005 TO

Kowalski, Tomáš: Kostolné lavice od neskorej gotiky po raný barok na západnom a strednom Slovensku. 8/2005 TO, TO»K

Kunicová, Alena: Architekt Jindrich Merganc. 9/2005 TO, TO»K

Lajová, Zdenka: Portrétna maľba v Bratislave v druhej polovici 18. storočia. 10/2005 TO, TO»K

Luková-Gürthová, Jana: Mortuáriá 17. storočia na Slovensku. 11/2005 TO, TO»K

Okruhlicová, Erika: Architektonický vývin kostola sv. Mikuláša v Trnave v 14. a 15. storočí. 12/2005 TO, TO»K

Pribišová, Lýdia: Absolventi Ateliéru sklárskeho výtvarníctva na VŠVU v Bratislave v rokoch 1991 – 2005. 13/2005 TO, TO»K

Svitková, Jana: Sochári nástupu 57. 14/2005 TO

Szalay, Peter: Architekt Vladimír Dedeček. Monografia. 15/2005 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

2004

Alkaff, Sidónia: František Patočka – sochárske dielo. 1/2004 TO, TO»K

Dobrocká, Andrea: Alexander Mlynárčik. 2/2004 TO

Doričová, Denisa: Kapitoly z vývoja slovenskej karikatúry 1968 – 1989. 3/2004 CH

Jaroš, Andrej: Bratislavské pasáže. 4/2004 TO, TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Kukurová, Lenka: Kritická reflexia spoločenských problémov v slovenskom výtvarnom umení (v období po roku 1989). 5/2004 CH, TO»K

Madariová, Ivana: Alois Balán a tvorba jeho architektonického ateliéru s Jiřím Grossmannom. 6/2004 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Machalová, Katarína: Kostol a kláštor v Hronskom Beňadiku (Príspevok k stredovekým stavebným dejinám). 7/2004 TO

Mikušová, Monika: Orientálne vplyvy v architektúre 2. polovice 19. storočia na Slovensku. Wilhelm Stiassny, synagóga v Malackách. 8/2004 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

Nagyová, Linda: Jozef Bubák. Výtvarné dielo a múzické aktivity. 9/2004 CH

Poliačiková, Magdaléna: Príspevok architekta Františka Schmoranza mladšieho k architektúre Trenčianskych Teplíc. 10/2004 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

Somorová, Eva: Renesančné truhlice na Slovensku. 11/2004 TO, TO»K

Višňovská, Zuzana: Dekoratívne aspekty v modernej architektúre. 12/2004 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

2003

Bartková, Viera: Študijné cesty slovenských maliarov do Talianska v 19. storočí. 1/2003 2 TO, TO»K

Černáková, rod. Žalmanová, Zuzana: Loretánske kaplnky. Príspevok k problematike loretánskeho kultu na Slovensku. 2/2003 TO

Gažovičová, Nina: Václav Cigler a jeho pedagogické a výtvarné pôsobenie na Slovensku. 3/2003 TO, TO»K

Hrdina, Miroslav: Juro Tvarožek. Architekt a staviteľ. 4/2003 TO, TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Jankovičová, Sabina: Bratislavské konfrontácie 1961 – 1965. 18/2003 2xTO, TO»K

Jaššáková, Katarína: Podoby slovenskej štrukturálnej maľby v postmodernej situácii. 5/2003 TO, TO»K

Ježová, Miriam: Renesančné zlatníctvo na Slovensku v muzeálnych zbierkach. 6/2003 TO, TO»K

Kapišinská, Veronika: Sepulkrálna architektúra na prelome 19. a 20. storočia na Slovensku (s explikáciou na cintoríne sv. Rozálie v Košiciach). 7/2003 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej) , TO»K

Kopernická, Andrea: Text vo výtvarnom umení deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia na Slovensku. 8/2003 TO

Kršák, Peter: Keramika v monumentálnej tvorbe v druhej polovici dvadsiateho storočia na Slovensku. 9/2003 TO, TO»K

Lutherová, Silvia: Nábytok obdobia Biedermeieru zo zbierok vybraných slovenských múzeí. 10/2003 TO, TO»K

Mičudová, Monika: Mater Dolorosa. Vývin a analýza ikonografického typu. 11/2003 TO, TO»K

Nepšinská, Mária: Nový most cez Dunaj v Bratislave. Architektonický monument svojej doby. 12/2003 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Poláková, Renáta: Reformovaný kostol Panny Márie v Šamoríne. 13/2003 TO, TO»K

Szőcsová, Erika: Továreň na výrobu kameniny v Kremnici. 14/2003 TO, TO»K

Ščepánová, Soňa: Desider Quastler. Bratislavský architekt medzivojnového obdobia. 15/2003 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Šidlíková, Zuzana: Gotické liturgické textílie na Slovensku. 16/2003 TO, TO»K

Volovár, Maroš: Dominikánsky kláštor v Košiciach. Monografia objektu so zameraním na stredovekú architektúru a kameňosochárstvo kláštorného kostola Blahoslavenej Panny Márie. 17/2003, TO

2002

Belohorcová, Marta: Drevorezbárske gotické ukrižovanie na rastlinnom kríži na Slovensku. 1/2002 TO, TO»K

Čajka, Michal: Stredoveká sakrálna architektúra na Liptove do polovice 14. storočia. 2/2002 TO, TO»K

Gajdošová, Michaela: Komunikatívne aspekty detskej výtvarnej tvorby. 3/2002 TO, TO»K

Lendelová, Lucia: Hlava ako médium. Výtvarné presahy v umení autoportrétu 70., 80. a 90. rokov na Slovensku. 4/2002 TO

Pekariková, Barbora: Architektonická tvorba Michala Scheera v Žiline v rokoch 1926 – 1952. 5/2002 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Stančeková, Zuzana: Karol Harmos. Život a tvorba. 6/2002 TO, T, TO»K

Stracenská, Marie: Akt v slovenskej maľbe, kresbe a fotografii posledného desaťročia 20. storočia. 7/2002 TO, TO»K

Šutková, J.: Renesančná atika západného a stredného Slovenska. 8/2002 TO, TO»K

Volková, Terézia: Sakrálna architektúra prvej polovice 20. storočia na Slovensku (Priestor v počiatkoch modernej sakrálnej architektúry). 9/2002 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

2001

Bátorová, Andrea: Akčné umenia na Slovensku v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia. 1/2001 TO, TO»K

Beňová, Katarína: Vplyv postmoderny na slovenskú architektúru v rokoch 1978 - 1985. 2/2001 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

Briestenská, Zuzana: História sklárne v Lednických Rovniach. 3/2001 TO, TO»K

Čarná, Daniela: Michal Kern (1938 – 1994). 4/2001 TO, TO»K

Ftoreková, Ľubica: Motív Tatier v slovenskom výtvarnom umení (vo výtvarnom umení a vo fotografii). 9/2001 TO, TO»K

Haberland, Denis: Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Stredoveký stavebno-architektonický vývoj. 5/2001 TO, TO»K

Jarošová, Miroslava: Námestie SNP. Historicko-stavebná analýza priestoru a zástavby. 10/2001 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Luptáková, Uršula: Architekt Klement Šilinger. 11/2001 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

Malast, Vladislav: Obnova interiéru bývalého jezuitského kostola v Trenčíne po požiari 1708 (Ch. Tausch). 12/2001 TO, TO»K

Šimkovic, Michal: Kostol a kláštor benediktínov v Rimavských Janovciach. 6/2001 TO, TO»K

Tarageľová, Barbora: Výtvarníci na scéne (1945 – 1949). 7/2001 TO, TO»K

Žvaková, Radana: Podoby štrukturálnych metód a ich využitie v slovenskej umenovede (Dubnický, Vaculík) pri interpretácii vybraných okruhov slovenského výtvarného umenia. 8/2001 TO, TO»K

2000

Bodnárová, Zuzana: Prejavy neobaroka v architektúre Bratislavy (typológia, kompozičné a dekoratívne princípy). 2/2000 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

Gábrišová, Henrieta: Problematika koláže na Slovensku. 1/2000 TO, TO»K

Lovišková, Naďa: Knižná ilustrácia v diele Dušana Kállaya. Charakter ilustračnej tvorby Dušana Kállaya v knihách vydaných v tlači v rozmedzí rokov 1972 – 1989. 5/2000 TO, TO»K

Ludiková, Zuzana: Náhrobky vo farskom kostole sv. Mikuláša v Trnave v 16. a 17. storočí. 3/2000 TO

Zorjanová, Katarína: Graffiti – umenie subkultúry. 4/2000 TO, TO»K

1999

Balázsová, Alica: Stredoveký kostol sv. Petra a Pavla v Holiciach (Príspevok k stavebným dejinám). 2/1999 TO

Balážová, Barbara: Neskorobaroková sochárska výzdoba bývalého farského kostola Blahoslavenej Panny Márie v Kremnici. 3/1999 TO, TO»K

Bauerová, Zuzana: Celofigurálne barokové portréty členov rodu Zichy (v zbierkach múzea Červený Kameň). v dvoch častiach, 4/1999 TO, TO»K

Borský, Maroš: Artur Szalatnai-Slatinský. Príbeh bratislavského architekta. 13/1999 TO, TO (kanc. Doc. D. Bořutovej), TO»K

Čerchlová, Zuzana: Štuková výzdoba bývalého prepoštského kostola Narodenia Panny Márie, kaplnky sv. Jozefa a refektória bývalej prepoštskej budovy v Novom Meste nad Váhom. 6/1999 TO, TO»K

Garlatyová, Gabriela: Recepcia benátskeho maliarstva v stredoeurópskom prostredí. 7/1999 TO, TO»K

Friedmann, Richard: K problematike medzivojnovej fotografie na Slovensku (hľadanie jej kvalít a špecifík). 5/1999 TO, TO»K

Kalinová, Michaela: Architektúra kostola Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. 9/1999 TO, TO»K

Kusá, Alexandra: Podoby a zdroje historizujúcich tendencií v architektúre 50. rokov na Slovensku. 12/1999 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

Šugar, Martin: Úsmev Majstra MS. Analýzy tabúľ Majstra MS a hypotézy o jeho umeleckom pôvode. 8/1999 TO

Veľasová, Ľubica: Karnerové kaplnky v stredovekej architektúre Slovenska. 10/1999 TO

Zabel, Vladislav: K niektorým otázkam maľby socialistického realizmu u nás v období päťdesiatych rokov. 11/1999 TO, T»K

1998

Čarný, Juraj: Reflexia umeleckého diela umeleckým dielom v tvorbe Rudolfa Filu a Alexa Mlynárčika. 9/1998 TO, T»K

Hanáková, Petra: O problémoch súčasného múzea umenia a jeho umelcoch. 6/1998 TO

Hogh, Zdeněk: Problematika slovenského nadrealizmu. 7/1998 TO, TO»K

Kürthy, Luboš: Kláštorný kostol turčianskych premonštrátov. Príspevok k stavebným dejinám kláštora v 13. storočí. 1/1998 TO, TO»K

Labudová, Zuzana: Feiglerovci a Bratislava 19. storočia. 8/1998 TO (kanc. Doc. D. Bořutovej)

Lapitková, Zuzana: Slávobrány od Antona Schmidta pre slovenské banské mestá z r. 1751 a 1764 (ikonografia zachovaných návrhov). 2/1998 TO

Straková, Katarína: Cechové oltáre farského kostola sv. Michala Archanjela v Skalici. 3/1998 TO

Šestáková, Zuzana: Oči – pohľad do dvoch svetov vo výtvarných prejavoch duševne chorých. 4/1998 TO

Vávrová, Ingrid: Portréty šľachtických chovaniek rehole Notre Dame v Bratislave z tretej štvrtiny 18. storočia. 5/1998 TO, TO»K

1997

Glocková, Barbora: Nardo di Cione a Bojnický oltár. 1/1997 2xT, T»K

Kolpaská, Andrea: Grafická tvorba Ľudovíta Fullu na stránkach kultúrnoumeleckej tlače DAV, LUK a ELÁN v období rokov 1918 – 1939. 2/1997 TO, TO»K

Kovačiková, Jana: Neskorogotické pastofóriá na východnom Slovensku. 3/1997 TO, TO»K

Pomfyová, Bibiana: Vývoj kresťanskej sakrálnej architektúry na Spiši do konca 13. storočia. 4/1997 2xTO

Zaťko, Milan: Milan Paštéka. Kresba a maľba. 5/1997 T, T»K

Žembera, Juraj: Hercle – synkretická podoba Héraklea v etruskom umení. 6/1997 2xTO, TO»K

1996

Anoškinová, Viera: Reflexia orientálnych motívov vo veľkomoravskom umení. 1/1996 TO, TO»K

Hustá, Ľubica: Obytný interiér na Slovensku 1918 – 1938. 2/1996 TO, TO»K

Kleinová, Viera: Historizujúci nábytok na západnom Slovensku. 3/1996 TO, TO»K

Šťastná, Eva: Architektonické pamiatky židovskej kultúry v Bratislave. 4/1996 TO, TO»K

Vančo, Martin: Antický archetyp jednoloďových kostolov s kvadratickými apsidami. 5/1996 TO, TO»K

1995

Adamusová, Dagmar: Zemianske kúrie v Liptovskom Jáne. 1/1995 TO, TO»K

Bačová, B.: Ev. a. v. kostol v Štítniku. 8/1995 CH

Ďurecová, Soňa: Keď forma nesleduje funkciu. 2/1995 TO

Gažová, Nikoleta: Obraz a skutočnosť. 3/1995 TO, TO»K

Hörmannová, Katarína: Rozprávkové motívy vo voľnej tvorbe vybraných slovenských výtvarníkov a detí. 4/1995 TO

Igrinyiová, Adriana: Portál v slovenskej gotickej architektúre. 5/1995 TO, TO»K

Lukáč, Martin: Marian Váross ako historik, teoretik a kritik výtvarného umenia (neobhájené). 6/1995 6xT

Ridilla, Jozef: Vývoj svetovej a slovenskej imaginatívnej fotografie. 7/1995 TO, TO»K

1994

Beňová, Eva: Kinetizmus a dielo Milana Dobeša. 1/1994 TO

Burdová, Dana: Rastlinná symbolika v stredovekom umení. 2/1994 TO, TO»K

Lábadyová, Simona: Telo ako prostriedok a médium vyjadrenia vo fotografii osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. 3/1994 TO, TO»K

Melicherčíková, Renáta: Protestantská sakrálna ikonografia na príklade protestantského epitafu od 16. do 80. rokov 17. storočia. 4/1994 TO

Pikalyová, K.: Princípy grafického designu a tvorba Zoltána Salamona. 5/1994 2×TO, TO»K

1993

Badač, Peter: Chrámové lavice na Spiši a Šariši v 15. a 16. storočí. 1/1993 TO, TO»K

Malíková-Gašparíková, Katarína: Vila v Bratislave. 2/1993 TO

Masarovičová, Henrieta: Ing. arch. Artúr Szalatnai-Slatinský. 3/1993 TO

Mayerová, Innet: Architektúra školských budov na Slovensku 1900 - 1930. 4/1993 TO, T»K

Merta, Dan: Grotesknost v českém a slovenském výtvarném umění - 2. polovina 20. století. 5/1993 T

Polláková, Patrícia: Groteskný svet Karola Barona. 6/1993 T

Renotiére, Gina: Marina Abramovič. 7/1993 TO

Rezník, Branislav: Postmodernistické tendencie v tvorbe Ivana Pavleho a Alexeja Kraščeniča. 8/1993 TO, T, T»K

Wiedermannová, Eva: Július Tichý. Výtvarná aktivita umelca v priereze jeho grafickej tvorby. 9/1993 2xT, T»K

1992

Alexy, Július: Cestou... Monografia jednej (ľudskej existencie)... Performance-Art. 1/1992 T, T»K

Baránková, Anna: Sen o diplomovej práci. 2/1992 TO, T»K

Buran, Dušan: Nástenné maľby zo 14. – 15. storočia v kostole sv. Františka Serafínského v Ponikách. 3/1992 TO, T»K

Čičo, M.: Barokové kalvárie na Slovensku. 11/1992 CH

Kissová, Darina: Architektúra synagóg so zameraním na synagógy Slovenska. 4/1992 TO, TO»K

Kollárová, Renáta: Portrétna galéria rodu Zay v Bojnickom zámku. 5/1992 TO, T»K

Lukáčová, Dana: Ikony v zbierkach Zemplínskeho múzea. 6/1992 TO, T»K

Orešková, Ivona: Vývoj svetovej a slovenskej módnej fotografie v rokoch 1920 – 1979. 7/1992 TO, T»K

Pavelková-Belohradská, Ľubica: Absolventi oddelenia skla v architektúre doc. Václava Ciglera na VŠVU. 8/1992 T

Vallová, Zuzana: Umenie zeme – umenie krajiny – Land Art. 9/1992 TO

Kupčoková, Jaroslava: Barokové sochárstvo na hornej Nitre. 10/1992 TO, T»K (plus Výtvarný život a výtvarní umelci hornej Nitry. 1991 T, pravdepodobne neobhájené)

1991

Hidvéghyová, Lucia: Renesančné výtvarné umenie v Bratislave (Príspevok k poznaniu renesančnej architektúry Bratislavy). 1/1991 TO, T»K

Jablonská, Beata: Od kriku postmoderny k rituálu tolerancie a priateľstva (O skupine mladých výtvarníkov a Galérii M+). 3/1991 TO, T, T»K

Pużyńska, Jana: Poľské maliarstvo v rokoch 1945 – 1980. 2/1991 TO, TO»K

1990

Adam, Vladimír: Vidiecky žáner v slovenskom mal. od 90. rokov 19. storočia do roku 1938. 1/1990 TO, T»K

Babjaková, Dagmar: Mestské opevnenie banských miest na strednom Slovensku. 5/1990 TO, T»K

Bögiová, Adriana: Výrazové prostriedky secesnej architektúry v Bratislave. 2/1990 TO, T

Brathová, Barbara: Ján Zavarský – jeden z reprezentantov bratislavskej scénografickej školy. 10/1990 TO, T»K

Cesnak, Pavol: Série jednolistových tlačí, „sv. obrázkov“ kalendárnej formy, vydaných trnavskou univerzitou v 18. storočí. 9/1990 TO

Fridrichová, Scarlett: Tradície ľudového výtvarného prejavu tekovského regiónu. 11/1990 TO, T»K

Jablonská, Beáta: Ornamentika v stredovekej nástennej maľbe na Slovensku. 12/1990 TO

Janáková, Ladislava: Sociálne umenie Bratislavy v prvej polovici 20. storočia (maľba, grafika, kresba 1900 – 1945). 3/1990 TO, T»K

Lukáč, Dušan: Náhrobná plastika 16. a 17. storočia v banských mestách na strednom Slovensku. 6/1990 TO, T»K

Maťušová, Jana: Akademický sochár Jozef Sušienka – monografia. 4/1990 TO

Prinary, Vasiliki: Grécke maliarstvo 20. storočia. 8/1990 TO, T»K

Veselský, Daniel: Život a dielo fotoreportéra Štefana Tomáša. 7/1990 TO, T»K

1989

Borodajkevyčová, D.: Textilná tvorba súčasného úžitkového umenia. 1/1989 CH, »K

Gajdošová, Ingrid: Pamiatky rímskeho kameňosochárstva na Slovensku. 2/1989 TO, T »K

Lacková, Desana: Úloha pamiatkovej starostlivosti pri riešení centrálnej mestskej zóny v Bratislave. Aktuálna úloha pamiatkovej starostlivosti pri obnove pešej trasy Korunovačná cesta – dialektika historického prostredia a súčasných potrieb. 3/1989 TO, »K

Onderíková, Žofia: Grafika a typografia slovenských periodík (70. – 80. roky). 4/1989 TO, »K

Petránsky, Ľudovít: Vplyv sovietskeho konštruktivizmu na slovenskú medzivojnovú architektúru. 5/1989 TO, »K

Sitárová, Barbara: Bienále fantázie Martin – detská výtvarná tvorivosť. 6/1989 O, »K

Ťapáková, Jana: Kresba ako prostriedok maliarskej realizácie a jej prejav v slovenskej výtvarnej tvorbe 80. rokov. 7/1989 TO, »K

Vallová, Zuzana: Monografia reštaurátorskej tvorby akademickej maliarky Doroty Filovej. 8/1989 TO, »K

Šenkirik, R.: Vývoj názorov na umeleckú tvorivú činnosť v reštaurovaní a súčasný výklad v reštaurátorskej praxi. 1989. CH, »K

Učnayová, J.: Výtvarné diela v urbanistickej štruktúre sídlisk Ružinov, Karlova Ves, Dúbravka a Petržalka. 1989. CH, »K

1988

Abrahámfyová, Ingrid: Pedagogická pôsobnosť a voľná tvorba Jozefa Chovana. 1/1988 TO, T»K

Gregušová, Elena: Súčasný ľudový výtvarný prejav na Slovensku a jeho spoločenská funkcia. 2/1988 T, T»K

Vlčková, Slávka: Názory francúzskych osvietencov o podieli výtvarného umenia na rozvoji osobnosti a spoločnosti. 3/1988 T, T»K

1987

Benická, Lucia: Umelecké remeslá v súčasnom životnom prostredí. 1/1987 TO

Bielická, Tamara: Premena slovenských hradov v období renesancie a esteticko-architektonická harmonizácia prostredia. 2/1987 TO, T»K

Fuseková, Milada: K niektorým problémom výtvarnej kritiky (DAV a výtvarná kritika). 3/1987 TO

Géczová, Zuzana: Stredoveké estetické názory a problematika priestoru v stredovekom maliarstve (aplikácia na vybrané diela slovenského gotického tabuľového maliarstva). 4/1987 T

Hábl, Vlastimil: Výtvarné dotváranie diaľničných úsekov na Slovensku. Estetetické aspekty – súčasnosť a program. 5/1987 TO

Hrková, Jana: Design ako výsledok vedecko-technickej revolúcie. 6/1987 TO

Jassingerová, N.: Aspekt tvorivosti v niektorých špecifických oblastiach výtvarnej kultúry (naivné umenie). 7/1987 CH

Kiss Szemán, Zsófia: Slovensko-maďarské vzťahy v maliarstve na prelome 19. a 20. stor. 8/1987 T, »K

Kušnierová, Edita: Národné a internacionálne v slovenskej výtvarnej kultúre 20. storočia s aplikáciou na architektúru. 9/1987 TO

Kvapilová, Zuzana: Symbolika a humanizmus ako ideovo-estetické hodnoty českej a slovenskej protifašistickej a protivojnovej maľby 30. a polovice 40. rokov. 10/1987 TO

Lenická, Iveta: Konfrontácia estetických názorov a vlastnej výtvarnej tvorby Jozefa Čapka. 11/1987 TO

Markovič, Peter: Vplyv západoeurópskej moderny a ľudového umenia na dielo Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu. 12/1987 TO (obr. príloha aj vo forme diapozitívov)

Olšavská, Kamila: Vzťah výtvarného umenia a fotografie. 13/1987 TO, T»K

Piatrová, Alena: Ideovo-estetické a architektonické aspekty regenerácie slovenských miest. 14/1987 TO

Smažilová, Ivana: Barokový klasicizmus na Slovensku (estetické a výtvarné princípy). 15/1987 O

Spišák, Michal: Špecifickosť umeleckého jazyka a jeho vzťah k obsahovej vrstve vo výtvarnom diele. 16/1987 TO

Vilčeková, Dana: Stredoveké umelecké výrobky v zbierkach slovenských múzeí a ich kultúrno-spoločenské využitie v súčasnosti. 17/1987 TO

Zvarová, Zuzana: Gotická architektúra na Slovensku vo svetle umeleckohistorického a teoretického hodnotenia po roku 1945. 18/1987 O

Kelemenová, Eva: Estetické východiská urbanizmu socialistickej epochy. 19/1987 T

1986

Baumannová, I.: Výtvarné výrazové prostriedky v slovenskom hranom filme z hľadiska jeho žánrových špecifík. 1/1986 TO

Gregušová, Zuzana: Súčasné umelecké remeslá na Slovensku. 2/1986 TO

Havlík, Marian: Podiel súčasnej architektonickej tvorby na formovaní životného prostredia v Bratislave. 3/1986 TO

Hroššo, Juraj: Premeny reliéfu, plakety a medaile. 4/1986 TO

Mazúr, Milan: Tematika Slovenského národného povstania v slovenskej známkovej a propagačnej tvorbe. 5/1986 TO (obr. príloha aj vo forme diapozitívov)

Paulínyová, Antónia: Súčasná známková tvorba na Slovensku. 6/1986 TO

Rajnoha, Stanislav: Architektonický typ a vývoj kúrie na Slovensku s prihliadnutím na liptovskú oblasť. 7/1986 O

Svoráková, Soňa: Výtvarné tradície banskej kultúry banskoštiavnického montánneho regiónu. 8/1986 TO

Šimo-Svrčeková, Marta: Design nábytkárskeho priemyslu národných podnikov na Slovensku po roku 1948. 9/1986 TO

Turoňová, Magdaléna: Výtvarný odkaz Ladislava Medňanského. 10/1986 TO

Uhríková, Monika: Alegória a symbol v monumentálnom maliarstve socialistickej epochy na Slovensku. 11/1986 TO

Viestová, Oľga: Dieťa v komornom výtvarnom umení na Slovensku po roku 1948. 12/1986 TO

Vojčáková, Mária: Umeleckohistorická monografia – Malacky. 13/1986 TO

Sedalová, Ľudovíta: Čipka ako výtvarné dielo v súčasnom životnom prostredí. 14/1986 TO, »K

Valkovič, Pavol: Maliarske prejavy renesancie a baroka na Liptove. 15/1986 TO, »K

Vešelényiová, Anna: Baroková plastika v krajinnom prostredí na Slovensku. 16/1986 TO, »K

1985

Beskid, Vladimír: Klasicistická architektúra na Spiši. 16/1985 TO

Demová, Jana: Umelecko-historická monografia – Michalovce. 11/1985 TO

Dénesová, Eva: Premeny barokového urbanizmu v slovenských mestách. 12/1985 TO

Droppová, Zoja: Výtvarná podoba edície Pradávne príbehy vydavateľstva Mladé letá (Príspevok k problematike slovenskej ilustračnej tvorby v 70. rokoch). 14/1985 TO

Filip, Pavel: Podstata a specifika holandské žánrové malby 17. století a její vyznění v materiálu českých a slovenských sbírek. 1/1985 TO

Francová, Z.: Drobná baroková plastika na západnom Slovensku (v zbierkach múzeí a galérií). 2/1985 CH

Niczová, Renáta: Súčasná slovenská krajinomaľba. 17/1985 TO, T

Pisárová, Andrea: Tematika SNP v slovenskej grafike. 3/1985 TO

Ratkoš, Ján: Vývoj portrétnych koncepcií v slovenskom maliarstve po roku 1945. 4/1985 TO (obr. príloha vo forme diapozitívov)

Solga, Oliver: Veda a technika ako námet výtvarnej tvorby na Slovensku. 5/1985 TO

Tarábková, Zuzana: Česko-slovenské výtvarné kontakty v medzivojnovom období. 6/1985 TO,

Tekeba, Woldeselassie: technológia a techniky súčasnej maľby a grafiky. 9/1985 T

Turza, Jaroslav: Socialistické poľnohospodárstvo v slovenskom výtvarnom umení. 7/1985 TO

Vančová, Vlasta: Kategórie umeleckého prejavu: grafika a fotografia. 8/1985 T

Zaťková, Ľubica: Obraz mesta v slovenskej maľbe a grafike po r. 1945. 10/1985 TO

Žubritovská, Eva: Súčasná tvorba kultúrneho plagátu na Slovensku. 13/1985 TO

Žuffová, Miroslava: Okoličné – umeleckohistorická monografia. 15/1985 T

1984

Balážová, Mária: Súčasný grafický design. 1/1984 TO

Cónová Ilona: Historický nábytek do r. 1800 ve sbírkách východoslovenských muzeí. 2/1984 O (plus absolventská štipendijná práca Súčasný slovenský nábytkový dizajn. 1985 T)

Čuboňová, Eva: Podiel špecializovanej výskumnej činnosti na metodike a praxi pamiatkovej starostlivosti. 3/1984 TO, T

Hrnčiarová, Lýdia: Stredoveká nástenná maľba v Liptove. 4/1984 TO

Jakabčicová, Nadežda: Portrét v socialistickom umení. 5/1984 O

Janovíčková, Dagmar: Vývoj umeleckopriemyselného školstva v Československu po roku 1945. 11/1984 TO, 2xT

Jasaň, V.: Obraz mesta v slovenskej maľbe a grafike po r. 1945. 6/1984 TO

Kompánková, Zuzana: Amatérska výtvarná tvorba v Bratislave. 7/1984 TO, T

Petras, Ivan: Nová urbanistická, architektonická a výtvarná tvorba v komplexoch mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku 8/1984 O

Staněková, Renáta: Vedecko-technická revolúcia a výtvarné umenie na Slovensku. 9/1984 TO

Židišinová, Marta: Keramika v monumentálnej výtvarnej tvorbe na Slovensku. 10/1984 TO

1983

Bartová, Mária: Architektonické a teoretické dielo národného umelca Emila Belluša. 1/1983 TO

Bátorová, Lea: Východiská a smerovania kultúrnej politiky KSČ a jej vplyv na výtvarné umenie v sedemdesiatych rokoch. 11/1983 TO

Ciulisová, Ingrid: Stredoveko-renesančný meštiansky dom v Prešove. 10/1983 TO

Domosová, K.: Súčasná úžitková keramická tvorba na Slovensku. 18/1983 CH

Grigeľová, Katarína: Východiská a kritériá socialistickej pamiatkovej starostlivosti v obnove miest na Slovensku. 17/1983 O

Gutleberová, Adriana: Historický vývoj komunikácií na Slovensku do 19. storočia a ich vzťah k urbanizmu. 8/1983 T

Hvizdová, Anna: Vplyv európskej secesie na české a slovenské výtvarné umenie okolo roku 1900. 14/1983 TO

Jančár, Ivan: Výtvarné dielo Václava Kautmanna. 5/1983 TO

Karasová, Z.: Novogotika ako pamiatková metóda 19. storočia. 19/1983 CH

Kolesár, Zdeno: Súčasný slovenský akvarel. 4/1983 TO

Krivda, Peter: Pastel v slovenskom výtvarnom umení. 9/1983 TO

Laurincová, Alena: Straníckosť a ľudovosť výtvarného umenia pri výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti. 15/1983 T

Lehký, Milan: Ideový odkaz SNP v monumentálnom maliarstve na Slovensku. 7/1983 TO

Materáková, Mercedes: Kovové predmety na Slovensku (špaňodolinské medené výrobky vo verejných a súkromných zbierkach). 6/1983 TO

Pihorňová, Dana: Heroická krajinomaľba v slovenskom maliarstve 19. a 20. storočia. 12/1983 TO

Rusnáková, Katarína: Predhistorické, staroveké a ranofeudálne pamiatky výtvarnej kultúry na Slovensku. 2/1983 TO

Sabadošová, Elena: Súčasná knižná grafika na Slovensku. 3/1983 TO

Staníková, Emília: Rezbárstvo 17. – 18. storočia v Liptove. 16/1983 TO

Švecková, Bibiána: Stavebný vývoj a výtvarná kultúra Dunajskej Stredy. 20/1983 CH

Vrbanová, A.: Ideové a výtvarné funkcie monumentálneho maliarstva na Slovensku po roku 1948. 21/1983 CH

1982

Bartková, Z.: Knižná väzba J. Vrtílka. 4/1982 CH

Burianová, Zdena: Výtvarné a funkčné aspekty designu obalov. 1/1982 TO

Dzvoníková, Alena: Užité a dekoratívne rezbárstvo na Slovensku v 16. - 19. storočí. 2/1982 TO (plus 1980 T, neobhájené)

Habeková-Fuchsová, Eleonóra: Kresba na Slovensku 1918 – 1945. 3/1982 TO

Janovíčková, Marta: Tkaný a vyšívaný textil na Slovensku v 18. a 19. storočí. 6/1982 TO

Juriková, Eva: Vývoj teórie a kritiky výtvarného umenia na Slovensku v ČSR a ČSSR. 5/1982 TO

Kováčová, Eliška: Importovaná renesančná a baroková keramika v zbierkach západoslovenských múzeí. 7/1982 TO

Medeková, Ľubica: Výtvarný charakter a funkcia súčasného ornamentu. 8/1982 T

1981

Filová, Danica: Vývin drevenej plastiky na Slovensku po roku 1948. 28/1981 TO

Formanko, Jaroslav: Gotická architektúra Žitného ostrova. 15/1981 TO

Frkáňová, Irena: Stredoveká architektúra 2. polovice 13. storočia v Turci. 5/1981 TO

Guldan, Patrick: Dejiny a súčasnosť pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. 21/1981 TO

Hovorková, Miroslava: Umelecké sklo v tvorbe životného prostredia. 2/1981 TO

Hronec, Vladimír M.: Poľnohospodárska tematika vo výtvarnej kultúre SSR. 24/1981 TO, T

Chrienová, M.: Ideové a spoločenské princípy spoločenského interiéru po roku 1948 na Slovensku. 19/1981 CH

Jurkovič, Peter: Pracovná tematika v slovenskom maliarstve medzivojnových rokov. 16/1981 TO

Kóňová, Barbora: Úloha grafického designu v súčasných vizuálnych komunikáciách. 3/1981 O

Lamošová, E.: Slohový vývoj historických záhrad na Slovensku. 1/1981 CH

Malečka, Jaroslav: Mestský hrad na Slovensku. Jeho historický vývoj a výtvarný charakter. 17/1981 TO

Maliňák, Karol: Výtvarná výzdoba historických zbraní v slovenských zbierkach. 22/1981 TO

Mazúrová, Elena: Stredné umeleckopriemyselné školstvo na Slovensku. 8/1981 TO

Mišovichová-Golská, Alena: Industriálna krajina v slovenskej krajinomaľbe. 14/1981 TO (plus 1980 T, pravdepodobne neobhájené)

Musil, Bruno: Téma a námet v slovenskom maliarstve socialistickej epochy. 26/1981 TO, T

Novotná, Mária: Maľba renesančných epitafov na Slovensku. 11/1981 O

Ondrušová, Viktoria: Význam ilustrátorskej tvorby pre deti a mládež. 7/1981 TO

Opoldus, Štefan: Výtvarné dielo Konštantína Bauera. 18/1981 TO

Salanciová, Alžbeta: Ľudovoumelecká a umeleckoremeselná výroba na Slovensku. 25/1981 TO

Sarnová, Trúda: Vývoj názorov na impresionizmus a ich kritika. 10/1981 TO

Slačka, Ján: Súčasný slovenský priemyselný design. 27/1981 TO, T

Studená, Katarína: Sochárske dielo v súčasnej architektúre. 20/1981 TO, T

Ševčíková, Eva: Kompozičné princípy riešenia barokových priečelí meštianskych domov na západnom Slovensku 6/1981 O

Šnajdár, Boris: Galérie výtvarného umenia Slovensku, ich poslanie a pôsobnosť. 13/1981 TO

Štassel, Ivo: Staviteľské dielo Gašpara Urlespachera. 4/1981 TO

Truchlíková, Marta: Vývin názorov a kritiky surrealizmu. 9/1981 TO

Vácha, Z.: Renesančná a baroková atika a štít na Slovensku. 12/1981 CH

1980

Bajcurová, Katarína: Sochárstvo na Slovensku v medzivojnových rokoch. 12/1980 T

Baláž, Miroslav: Výtvarná a bytová kultúra klasicizmu a doby obrodenia na Slovensku. 29/1980 TO

Boďová-Mojžišová, Nataša: Figurálna tvorba v slovenskej keramike. 34/1980 TO, T

Brendza, Jozef: Socialistický realizmus v slovenskom výtvarnom umení v období výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti. 17/1980 TO

Čierniková, Silvia: Umelecká keramika v tvorbe životného prostredia. 9/1980 TO

Grígerová, M.: Projekty a vývoj pamiatkového urbanizmu. 33/1980 CH

Hanzelová, Zuzana: Zbierka starej grafiky v Galérii hl. mesta SSR Bratislavy. 16/1980 T

Holáková, Eva: Ideové princípy a metodika výstavníctva. 28/1980 TO

Hrnčírik, Ladislav: Výtvarné sympóziá na Slovensku. 23/1980 TO

Jakabovičová, Eva: Súčasná umelecká fotografia na Slovensku. 8/1980 TO

Jurkovič, Ján: Sociálno-kritické motívy v slovenskom maliarstve v rokoch 1918 – 1945. 6/1980 TO

Kilianová, Edita: Súčasný slovenský šperk. 35/1980 TO

Kočan, Ladislav: Scénické výtvarníctvo v slovenských vidieckych divadlách. 31/1980 TO

Kotulová, M.. Architektonická tvorba a teoretické dielo Martina Kusého. 11/1980 CH

Kovalčíková, Mária: Grafická tvorba na Slovensku v období rokov federácie. 10/1980 TO, T

Kubiš, D.: Umenie a kultúra v uzneseniach a dokumentoch KSČ a KSS. 13/1980 O

Maták, Márius: Gotická plastika na Slovensku - vývoj názorov na jej reštaurovanie od pololovice 19. storočia 30/1980 TO

Matáková-Leporisová, Barbora: Maliarsky realizmus Dominika Skuteckého. 36/1980 TO

Malečková, Katarína: Historický urbanizmus spišských miest. 19/1980 TO

Nerád, Valentín: Historický urbanizmus Záhoria. 14/1980 2xTO

Nožička, Jaromír: Maľované drevené stropy na Slovensku. 7/1980 TO

Pávová Dagmar: Význam tvorby národných umelcov v slovenskej výtvarnej kultúre a umení. 24/1980 O

Petrášková, E.: Kompozičné princípy renesančných fasád meštianskych domov na Slovensku. 32/1980 CH

Petrov, Plamen: Program socialistického realizmu v súčasnej bulharskej maľbe. 5/1980 TO, O

Poláčková, Dagmar: Krajinárska tvorba Ľudovíta Csordáka. 1/1980 TO, O

Šašurová, Oľga: Portréty obrodeneckých osobností v maliarskom diele P. M. Bohúňa a J. B. Klemensa. 18/1980 TO, O

Vlček, Ján: Monumentálne umenie vo výtvarnej kultúre na Slovensku v období rokov federácie. 15/1980 TO

Vrana, Anton: Výtvarné dielo Ľubomíra Kellenbergera. 26/1980 TO

Záležáková, Gabriela: Renesančné kaštiele na strednom Slovensku. 21/1980 TO

Zemko, Marián: Konzervovanie a reštaurovanie hradov na Slovensku a ich perspektívne využitie. 20/1980 TO

Zemková, Miloslava: Marxistická výtvarná kritika - dejiny a metodológia. 27/1980 2xTO

1979

Kasper, Ján: Figurálna kompozícia v súčasnej slovenskej maľbe. 8/1979 2xTO, 2xT

Kemény, Alexander: Námetové okruhy socialistickej epochy v slovenskom výtvarnom umení. 4/1979 2xT (plus 1978 TO, T, pravdepodobne neobhájené)

Kováčová, Ľubomíra: Súčasná textilná tvorba na Slovensku. 9/1979 TO

Lacková, Jadviga: Úžitková grafika a plastika v propagácii socialistických inštitúcií. 1/1979 O

Procházková-Valentová, Naďa: Scénický kostým na Slovensku. 3/1979 TO

Radimáková, Emília: Podiel výtvarného umenia na televíznej tvorbe. 5/1979 TO

Rakovický, Viliam: Tradície umeleckého kováčstva a zámočníctva na Slovensku a ich miesto v súčasnom užitom umení 6/1979 O

Rybárik, Jaroslav: Architektonické pamiatky a ich začlenenie do súčasného životného prostredia. 2/1979 TO, O

Švec, Igor: Tradície a súčasnosť drevorezu a drevorytu na Slovensku. 7/1979 TO, T

1978

Adámková, Božena: Február 1948 vo výtvarnom umení. 5/1978 TO

Augustín, Milan: Urbanistický vývoj banských miest na Slovensku a jeho perspektívy. 8/1978 TO

Benčeková-Tahy, Zuzana: Maliarsky portrét 19. a začiatku 20. storočia v zbierkach Galérie hlavného mesta SSR Bratislavy. 11/1978 TO, T

Bučková-Chorvátová, Jela: Divadlo a výtvarné umenie: vzájomné vzťahy a vplyvy. 3/1978 2xTO

Fillová, Ľubica: Súčasné umelecké sklo na Slovensku. 2/1978 TO, T

Hollá-Majzlíková, Danica: Súčasná architektonická tvorba a urbanizmus v socialistickej spoločnosti. 7/1978 O

Hudáková, Helena: Súčasná nábytková tvorba na Slovensku. 1/1978 TO

Hurajová-Farárová, Eva: Zátišie v súčasnom slovenskom maliarstve. 6/1978 O

Machová, A.: Barokové kaštiele na západnom Slovensku. 10/1978 CH

Margová, Zora: Výtvarné princípy polychrómie stredovekej plastiky na Slovensku. 9/1978 TO

Slepčanová, Mária: Architektonické princípy v nábytku. 12/1978 TO

Švecová, Alica: Historický a stavebný vývin bratislavského podhradia vo vzťahu k hradu. 4/1978 TO, T

1977

Gubková, Mária: Barokový meštiansky dom na západnom Slovensku. 3/1977 O

Kotrčová, Milena: Televízna grafika na Slovensku. 4/1977 TO

Paukov, Marian: Historizmus v súčasnom slovenskom maliarstve a grafike. 5/1977 TO

Procházka, Miroslav: Veda a výtvarná kritika v socialistickej spoločnosti. 1/1977 T

Švančara, Jozef: Renesančné prestavby hradov na západnom Slovensku. 2/1977 TO

1976

Bieleková, Danica: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 24/1976 TO

Bořutová, Danica: Úlohy slovenskej architektúry v službách socialistickej kultúry. 22/1976 TO

Englišová, Magdalena: Vývoj knižnej väzby na Slovensku. 5/1976 TO

Fernandéz, Margarita de: Súčasné kostarické výtvarné umenie. 4/1976 TO

Gašparíková, Elena: Oravská galéria v Dolnom Kubíne. 23/1976 TO

Gerža, Peter: Kritický realizmus 19. a 20. storočia vo výtvarnom umení na Slovensku. 14/1976 TO

Hollý, Marián: Detva v slovenskom výtvarnom umení. 15/1976 TO

Johanidesová, Magdaléna: Pamiatky v socialistickej spoločnosti. 7/1976 TO

Kindernayová, A.: Vznik a vývoj odboru veda o výtvarnom umení na FiF UK v Bratislave. CH

Kmošková, Agáta: Zbierky umelecko-priemyselné v múzeách a galériách na Slovensku. 16/1976 TO

Kopková, Helena: Ľud v dielach košických maliarov 19. a 20. storočia. 8/1976 TO

Kubíková-Fordinálová, Klára: Výtvarné dielo Eleny Lazinovskej. 2/1976 TO

Lacika, Ivan: Krajská galéria v Nitre. 3/1976 TO

Levická, rod. Gályová, Tamara: Secesia v slovenskom výtvarnom umení. 12/1976 TO

Múčková, Kornélia: Umelecko-historické zbierky Oblastného podunajského múzea v Komárne. 18/1976 TO

Oravcová, Jozefína: Ľudové výtvarné umenie ako súčasť výtvarnej kultúry. 20/1976 TO

Petrová, Hana: Plastika a maľba (Modernizmus v slovenskom výtvarnom umení, jeho podoby a kritika). 21/1976 O

Podušel, Ľubomír: Súčasné slovenské maliarstvo – farba, svetlo. 1/1976 TO

Polláková, Mária: Amatérska výtvarná tvorba na Slovensku. 6/1976 TO

Rozholdová-Lettrichová, Xénia: Úžitková výtvarná tvorba na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. 13/1976 O

Snopková-Rybáriková, Anna: Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. 17/1976 TO

Szmudová-Dubeková, Katarína: Slovenský sochársky reliéf 1945 – 1975. 10/1976 TO

Štinčík, Pavol: Renesančné umenie na Gemeri. 9/1976 TO

Tóthová, Eva: Ranobarokové rezbárstvo v Levoči. 19/1976 TO

Valicová, Mária: Odraz života a kultúry ľudu v ornamentálnej tvorbe. 11/1976 TO

1975

Blažíčková, Mária: Pokroková výtvarná satira na Slovensku v rokoch 1918 - 1945. 2/1975 TO

Bodnárová, Jana: Život a dielo Petra Júliusa Kerna. 8/1975 TO

Ferus, Viktor: Architektonicko-urbanistický vývoj mesta Nitry po roku 1945. 11/1975 TO

Gottlierová, Eva: Vývin historického maliarstva na Slovensku od roku 1800 do roku 1939. 4/1975 TO

Haberlandová, Helena: Umelecké pamiatky v Sabinove. 12/1975 TO

Hánová-Ilievová, Danica: Architektonické a výtvarné hodnoty drevených stavieb na Slovensku. 20/1975 TO

Horáková, Valéria: Šarišské múzeum v Bardejove. Vývoj a koncepcia umelecko-historických zbierok. 22/1975 TO

Hrebíčková, Marta: Ideovosť a majstrovstvo v súčasnej umeleckej kresbe na Slovensku. 3/1975 TO

Hubová-Mensatorisová, Katarína: Pracovný motív v slovenskom sochárstve od roku 1918 po súčasnosť. 1/1975 TO

Komora, Gerhard: Výtvarná úprava súčasnej slovenskej knihy. 16/1975 TO

Langošová, Mária: Slovenský politický plagát s budovateľskou tematikou po roku 1945. 7/1975 TO

Lenhart, Jozef: Vznik a vývoj Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 15/1975 TO

Mikloš, Peter: Ideovo-výchovný význam výtvarného umenia. 9/1975 O

Molitor, Jozef: Výtvarné umenie ako zložka životného prostredia. 6/1975 O

Moza, Ľuboslav: Február 1948 v slovenskom výtvarnom umení. 14/1975 TO

Oriško, Štefan: Socialisticky angažovaná výtvarná tvorba po roku 1948. 21/1975 T

Paulusová, S.: Urbanistický a architektonický vývin kúpeľných miest na Slovensku. 5/1975 CH

Polakovičová, S.: Ľudové motívy v maliarstve 16. – 18. storočia na Slovensku. 17/1975 CH

Sáreníková, Jana: Význam a miesto slovenského svojrázu pre vývoj výtvarnej kultúry. 19/1975 TO

Skrak, Ladislav: SNP vo výtvarnom umení na Slovensku. 18/1975 TO (obr. príloha vo forme diapozitívov)

Staroň, Ján: Sochársky monument ako zložka socialistického životného prostredia. 13/1975 TO

Turis, Igor: Ideová a obsahová angažovanosť grafických cyklov na Slovensku po roku 1945. 10/1975 TO

Zajíček, Štefan: Počiatky a vývoj organizácie výtvarných umelcov na Slovensku. 23/1975 T

1974

Abelovský, Ján: Výtvarné dielo Jána Hálu. 13/1974 TO

Altrichterová, Katarína: Odievanie a vývoj módnej línie na Slovensku v rokoch 1900 – 1960. 1/1974 TO

Batel, Milan: Priemyselné staviteľstvo na Slovensku do roku 1918. 11/1974 TO

Horváthová-Vavrová, Marta: Sociálny zápas a revolučné tradície v slovenskom výtvarnom umení. 6/1974 TO

Chmelová, Viera: Žáner a jeho poňatie v stredovekom maliarstve na Slovensku. 14/1974 TO

Kodajová, S.: Peter M. Bohúň a výtvarné umenie 19. storočia na Slovensku. 19/1974 CH

Kresánek, Peter: Barokový nábytok v zbierkach múzeí na Slovensku. 3/1974 TO

Kusý, Rudolf: Kachľové pece na Slovensku. 7/1974 TO

Lackovičová, Mária: Barokový feudálny a meštiansky portrét na Slovensku. 10/1974 TO

Pernická, Marta: Podiel Jozefa Vydru na rozvoji umeleckého školstva a výtvarnej kultúry na Slovensku. 5/1974 TO

Pivovarníková, Jana: Súčasné slovenské figurálne maliarstvo. 9/1974 TO

Papco, J.: Tvarovanie a jeho význam v úžitkovom umení na Slovensku. 16/1974 CH

Račeková-Gallašová, Jarmila: Súčasné umelecké sklo na Slovensku. 17/1974 O

Schrammová, Agneša: Spracovanie kovu v užitom umení na Slovensku. 18/1974 O

Sura, M.: Socialistický realizmus. Vznik pojmu a teória. 15/1974 CH

Šulcová, Jana: Vývoj užitej grafiky na Slovensku v rokoch 1800 – 1938. Hľadanie obrysov. 4/1974 TO

Švec, Andrej: Slovenská politická kresba a karikatúra v rokoch 1861 – 1938. 8/1974 T

Vizdalová, Gabriela: Výtvarný prejav Keltov v strednej Európe. 12/1974 TO

Vrablicová, Anna: Základné historické inšpirácie socialistického umenia. Analógie a protiklady. 2/1974 O

1973

Atanasov-Kasabov, Francesco: Architektúra obrodenia v Bulharsku. 3/1973 TO

Hron, Vojtech: Koniec baroka na Slovensku. Príspevok k analýze kultúry neskorého feudalizmu na Slovensku. 14/1973 TO

Jankovič, Stanislav: Neskorobarokový kaštieľ na Slovensku o období rokov 1750 - 1780. 4/1973 TO

Jaššová-Stankovská, Jana: Architektonické princípy neskorogotických retabulí na Slovensku. 6/1973 TO

Kordošová, Margita: Andrej Kováčik. 5/1973 TO

Kudolániová, Ľubica: Nové tendencie v súčasnej kovovej plastike na Slovensku. 12/1973 O

Lohnert, Andrej: Súčasná umelecká keramika na Slovensku. 15/1973 TO

Medvecký, Jozef: Rokokové nástenné maliarstvo na Slovensku. 11/1973 TO

Melicherčík, Martin: Typologické východiská románskej architektúry na Slovensku (stavby centrálne a jednoloďné). 8/1973 TO

Pollák, Matej: Gotická kamenná plastika v Košiciach. 7/1973 TO

Saučin, L.: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918 – 1938. 16/1973 CH

Srnenská, Dagmar: Estetické názory a politické postoje výtvarníkov Generácie 1909. 9/1973 TO

Ševčíková-Szabová, Zuzana: Plagátová tvorba na Slovensku po roku 1945. 13/1973 TO

Tomčík, V.: Význam oddelenia kreslenia a maľovania na SVŠT v rokoch 1939 – 1947. 2/1973 CH

Taliga, Štefan: Forum - okruh výtvarníkov a kritikov časopisu. 10/1973 T

Turzová, Z.: Slovenské maliarstvo 30. rokov a nová podoba spoločenskej problematiky. 1/1973 O

1972

Felber, Róbert: Ján Szilassy, levočský barokový zlatník vo víre dejín a umeleckých snáh. 5/1972 TO

Ihriská, Magdaléna: Kultové stavby protestantizmu na Slovensku v 17. storočí. 4/1972 TO

Palušová, M.: Obdobie ranej gotiky na južnom Slovensku. 2/1972 CH

Sikorová, Eugénia: Súčasná slovenská tapiséria. 1/1972 TO

Trojanová, Eva: Oddelenie grafiky VŠVU v Bratislave a jeho význam pre rozvoj súčasnej slovenskej grafiky. 3/1972 TO

1971

Grajciarová, Ž.: Gotické a neskorogotické figurálne náhrobky na Slovensku. 2/1971 CH

Jágriková-Doricová, Dana: Ilustrované vydania Slovenských ľudových rozprávok po roku 1945 na Slovensku. 1/1971 TO

Ondrejčeková, Zora: Levočská knižná grafika 17. – 18. storočia (1614 – 1754). 5/1971 T

Petránsky, Ľudovít: Písmo a obraz. 3/1971 T

Rusina, Ivan: Motív krajiny vo výtvarnom umení (Typológia krajiny v umení 15. – 16. storočia s prihliadnutím na Slovensko) 4/1971 CH

Žišková, Tamara: Renesančné kamenné figurálne náhrobky na Šariši. 6/1971 TO

1970

Just, Juraj: K obrazu človeka v súčasnej slovenskej fotografii (K základnému problému reportážneho prístupu v našej výtvarnej fotografii 1945 – 1970) 2/1970 TO

Schillerová, Jana: Moderné slovenské medailiarstvo. 1/1970 T

1969

Bartošová-Pinterová, E.: Ilustrácia generácie 2. svetovej vojny. 1/1969 CH

Dúbravský, Viliam: Karol Ondrejička. 2/1969 TO

Gazdík, Igor: Kresba maliarov generácie druhej svetovej vojny. 3/1969 TO

Smoláková, Mária: Stredoveký meštiansky dom v Kremnici. 4/1969 CH (exemplár v Univerzitnej knižnici v Bratislave)

1968

Hurajová-Kovačičová, Františka: Eugen Nevan 1914 – 1967. 1/1968 T

Kaštefránová, M.: Výstavy výtvarného umenia v Košiciach v rokoch 1945 – 1965. 4/1968 CH

Kučerková, Mária: Maľba slovenských renesančných epitafov. 2/1968 T

Urblíková-Hulínová, Anna: Umelecká beseda slovenská a jej význam pre slovenské výtvarné umenie. 3/1968 T

1967

Babušek, Jozef: Neskorobarokový farský kostol v Pruskom. Príspevok k jeho zhodnoteniu a zaradeniu do vývoja. 1/1967 TO, O

Coková-Georgieva, Eva: Slovenská grafika 1945 – 1966. 2/1967 T

Droppová-Hatalová, Ľudmila: Slovenské sochárstvo od roku 1945. 3/1967 TO

Ďurdiaková, Eva: Podiel renesancie na formovaní neskorogotického nástenného ornamentu. 4/1967 T

Frický, Alexander: Ikonopisné pamiatky na východnom Slovensku od 16. – 18. storočia 5/1967 TO

Kresák, Fedor: Architektonická tvorba štadiónu a jej historický vývin. 6/1967 T

Strnádová-Urbánková, Magdaléna: Františkánsky kostol v Žiline a jeho výtvarný význam pre barokové umenie. 7/1967 TO

Trepková-Paternostro, Zuzana: Škola umeleckých remesiel v Bratislave. 8/1967 O

1966

Řehulka, V.: Pokus o výskum estetických záujmov mládeže vo veku 19-22 rokov. CH

1965

Bachratý, Bohumír: Expresionizmus – jeho vplyv, podiel a význam vo výtvarnom umení na Slovensku. CH

Severová-Malá, K.: Neskorogotické sochárstvo Banskej Štiavnice. CH

1964

Kováčová-Felová, Beáta: Surrealizmus a jeho vplyv na Slovensko. 1/1964 2xT (pracovná a finálna verzia)

1963

Malíková, Danica: Július Koreszka. 1/1963 T

1962

Groško, Imrich: Výtvarný život v Prešove 1918 - 1960. 1/1962 TO

Havranová-Okálová, Edita: Výtvarný život v Košiciach 1918 - 1938. 2/1962 T

Klimáčková, F.: Gotická kamenná plastika na Slovensku. 3/1962 CH

Mudrochová, Natália: Dielo Bedricha Hoffstädtera 1910 – 1954. 4/1962 T, TO

1961

Horvátová-Ilečková , Silvia: Arnold Weisz-Kubínčan. 1/1961 T

Kamhal, Ján: Alexander Kubíniy – maliar a grafik – jeho rodový a výtvarný vzťah ku Slovensku. 3/1961 TO

Kostrová, Zita: K niektorým otázkam teórie architektúry medzi rokmi 1945 – 1953 v ČSR. 2/1961 T

Mojžišová-Červeňanská, Iva: Príspevok k dejinám scénického výtvarníctva v Slovenskom národnom divadle v rokoch 1920 – 1939. 4/1961 T

1960

Kohút, L.: Knižné ilustrácie V. Hložníka v rokoch 1940 – 1960. 1/1960 CH

1959

Belohradská-Gregorovičová, Ľ.: Zolo Palugyay. 1/1959 CH

Malíková, Mária: František Xaver Messerschmidt. 2/1959 2xT

Mokrá-Gerhátová, Mária: Kremnické medailérstvo 16. a 17. storočia. 3/1959 T

Složková-Hajduková, B.: Umeleckohistorické pamiatky Sv. Jura. 4/1959 CH

1958

Kahounová, M. D.: Umeleckohistorické pamiatky v Novom Meste nad Váhom. 1/1958 CH

Kubičková-Kucserová, K.: Architektúra Žitného ostrova do konca 17. storočia. 2/1958 CH

Šefčáková, Eva: Koloman Sokol. Život a dielo so zreteľom na grafickú tvorbu. 3/1958 T

1957

Biathová-Lendvay, K.: Gotické nástenné maliarstvo na Gemeri. 1/1957 CH

Danková-Jurášová, Adriana: Bratislavský sochár Alojz Rigele. 2/1957 T

Didov, I.: Umelecké stolárstvo a rezbárstvo 17. a 18. storočia v Bratislave. 3/1957 TO

Fašangová-Cichorová, Ľ.: Jaroslav Věšín a Slovensko. 4/1957 CH

Jančová, K.: Košická architektúra koncom 18. a začiatkom 19. storočia a dielo staviteľa J. Ballagha. 5/1957 CH

Lintnerová-Toranová, E.: Anton Schmidt – barokový maliar banských miest. 6/1957 CH

Luxová, V.: Tvorba sochára J. A. Krausza. 7/1957 CH

Toran, Eduard: Bratislava v 2. polovice 19. storočia – mesto a architektúra. 8/1957 CH

Veselý, Marian: Renesančné zvonice na Slovensku. 9/1957 T

1955

Malacká-Bakay, Edita: Neskorogotické tabuľové maliarstvo na Slovensku v 15. storočí (košický okruh). 1/1955 TO

1954

Hromadová, Ľ.: Štukatúra západného Slovenska. 1/1954 CH

Chudomelková, D.: Renesančná architektúra v Bytči. 2/1954 CH

Jursa, Alojz: Renesančné umenie v Trnave. 3/1954 TO

Kahoun, Karol: Neskorogotická architektúra na Slovensku. 4/1954 CH

Križanová, E.: Klasicistická architektúra v Bratislave. 5/1954 CH

Táborová, N.: Renesančné epitafy v kostole sv. Jakuba v Levoči. 6/1954 CH

Vámošiová, S.: Východoslovenská krajinomaľba 2. polovice 19. storočia. 7/1954 CH

1953

Komlóšová, Mária: Stredoslovenské renesančné kaštiele. 1/1953 TO

Kovačovičová, Blanka: Meštiansky renesančný dom na východnom Slovensku. 2/1953 TO

Matuštík, Radislav: Náčrt vývinu názorov na výtvarné umenie v slovenských estetických systémoch 19. a začiatku 20. storočia. 3/1953 CH

Moserová-Dzurillová, Helena: Po cestách sovietskeho filmu. 4/1953 T

Petrová-Pleskotová, Anna: Maliarstvo a sochárstvo 1. polovice 19. storočia v Bratislave. 5/1953 CH