Členovia katedry

Mgr. Martin Bača, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
docent vysokej školy, univerzity

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02 9013 2241
G 317b
Pondelok14:00 – 15:30

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2220
+421 2 9013 2242
G313
G313
Pondelok13:00 – 14:30

Mgr. Mariia Kazmyrchuk, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2243

Mgr. Tomáš König, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2230
02/593 39 447
G325

M. A. Roderick Byron Salisbury, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2219

prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2229

Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Štvrtok10:40 – 12:30

Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2231