Katedra v médiách

Vypočujte si podcasty, pozrite relácie či prečítajte články na aktuálne témy:

Sviatky a rituály

Mikuláš, Dedo Mráz, Santa Claus?

Ako sa zmenili Veľkonočné sviatky v „lockdowne“?

Pôstne jedlá nemali očisťovať, ale zachraňovať Prežijú tradície, ktoré sa prispôsobia

Prečo máme aj šibačku aj polievačku?

On Easter traditions with ethnologist: Why are they still alive?

Etnologička: Halloween nie je americký, ale európsky sviatok. Do USA ho priniesli migranti

Aké sú povery v predvianočnom čase?

Aká je história vianočných trhov?

Ako formoval folkloristiku Prof. M. Leščák? (21. -26. min)

Čo znamená byť Homo Ludens - človek hravý?

Výskum sociálneho a kultúrneho života

O národných tradíciách a kultúre

Fenomén paneláky. O živote na sídliskách.

„Korene“ a „burina“? Príbehy o pôvode a čistote majú háčik

Aký bol každodenný život žien počas štátneho socializmu?

Aké sú základné antropologické pojmy a problémy? Vyše 40 hesiel v krátkych podcastoch

Ako sa skúma etnicita, rod či rodina?

Ako platíme za to, že sme nechali zatvorené školy?

Ako je to s ne/rovnosťou a tradičnými spoločenskými rolami žien a mužov?

Ako sa menila rodina v socializme?

Existuje "tradičná" rodina?

Socialistická Bratislava: Ako komunisti budovali hlavné mesto Slovenska?

Aký je rozdiel medzi nacionalizmom a vlastenectvom? Čo to znamená hrdosť?

Akú funkciu majú dary a obdarovanie v iných kultúrach a na Slovensku?

Ako môžu byť riskantné stratégie získavania jedla kľúčom k pochopeniu evolúcie ľudí?

Výskum mágie a predstáv o posvätnom

Odkiaľ sa v nás berie potreba veriť a prečo nezmizla ani v technologickom veku?

Čo je ezoterickou doktrínou súčasnosti a prečo?

Ako pretrvávajú predstavy o čarovaní a ľudových tradíciách?

Ako prebieha etnologický výskum predstáv o nadprirodzenom?

V akých rôznych kultúrach sa stretávame s mágiou a prečo?

Výskum medzikultúrnej komunikácie s migrácie

Čo znamená pre krajinu prísť o státisíce svojich občanov, aké nové väzby si tým Slovensko vytvorilo? Sme stále krajinou vysťahovalcov?

Čo majú spoločné Amiši a Habáni?

Ako ľudia sviatkujú v Indii? Aké sú ich hudobné prejavy? Akú symboliku má červená? Aký iný než náboženský význam má posvätnosť dobytka?

Aký je vzťah medzi jazykom a myslením?

Aké sú úskalia komunikácie? Čo to znamená – mať spoločnú reč?