Kontakt

Mgr. Jaroslava Cedzová

jaroslava.cedzova@uniba.sk

sekretariát katedry
G318

Adresa

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02  Bratislava 1

Telefón

+421 2 9013 2150

E-mail

ket@fphil.uniba.sk