Mariia Kazmyrchuk

Mgr. Mariia Kazmyrchuk, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2243

Hlavné oblasti odborného záujmu

Problémy interkultúrnej adaptácie ukrajinských utečencov na Slovensku.

ORCiD: https://orcid.org/0000-0001-8877-4489

Projects

2023: UNHCR Regional Refugee Response Plan for the Ukraine Situation, Bratislava, Participant.

2023: The Cultural Atlas, The Ukrainian profile, Australia, Participant.

since 2022: Cooperation project of FiF UK and the Migration Office of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic.

CV

2022 – present: Affiliated Researcher, Department of Archaeology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Comenius University Bratislava

since 2022: Professor, Department of Ethnology and Local Studies, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv

2013 – 2022: Associate Professor, Department of Ukrainian history and ethnopolitics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

2007 – 2012: Assistant, Department of Ukrainian history and ethnopolitics, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv

2012: Dr.Hab., specialty History of Ukraine, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

2007: Ph.D., Department of History for Humanities Faculties, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv

2005: Master of Art in History, Department of Russian History, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv

2004: Bachelor of Art in History, Department of Russian History, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Publications

1. Kazmyrchuk M. (2022). Modern Ukrainian Studies on the Problems of Refugee. Starožitnosti Lukomorja, 6, 67-74.

2. Kazmyrchuk M. (2023). The Experience of Studying the Adaptation of Refugees in Foreign Literature. Ethnic Historyof European Nations, 69, 135–145.

3. Kazmyrchuk M. (2023). Foreign researches of socio-cultural adaptation process of refugees. The Journal of Ukrainian History, 47, 92 – 99.

4. Kazmyrchuk M. (2023). The role of Employment in the Cultural Adaptation Process of Ukrainian Refugees in Slovakia. Ethnic Historyof European Nations, 71, 141 – 149.

5. Kazmyrchuk, M. (2023). The main problems of social adaptation of Ukrainian refugees in the Slovak Republic: One year apart. Etnologické rozpravy, vol. 30, no.1, pp. 55-65.