Vzdelávacia nadácia Jána Husa

Vzdelávacia nadácia Jana Husa je medzinárodná, nepolitická, nekonfesijná, vzdelávacia a kultúrna organizácia. Bola založená v britskom Oxforde koncom sedemdesiatych rokov. Od roku 1993 uskutočňujú spoločné aj svoje vlastné programy dve organizácie - Vzdělávací nadace Jana Husa v Českej republike a Vzdelávacia nadácia Jana Husa v Slovenskej republike.

Pomoc nadácie spočíva nielen v udeľovaní nadačných príspevkov jednotlivým projektom, ale tiež v aktívnom prístupe nadácie pri príprave a realizácii projektu. Nadácia je tiež ochotná podieľať sa na riešení organizačných a administratívnych záležitostí, ako aj na vyhľadávaní partnerov.

Podpora je určená prevažne vysokoškolským pracoviskám. Žiadosť o nadačný príspevok však môže podať ktorákoľvek organizácia, ktorej projekt zodpovedá zameraniu nadácie a podmienkam aktuálnych programov.

Programy nadácie:

Grant Husovej nadácie

Je otvorený grantový program pre projekty z oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré rozvíjajú neaplikované humanitné, spoločenskovedné a príbuzné odbory.

O udelení alebo neudelení grantu rozhoduje výhradne Správna rada Vzdĕlávací nadace Jana Husa. Vzdĕlávací nadace Jana Husa prevedie priebežné aj následné obsahové vyhodnotenie projektu. Riešiteľ je povinný sám  navrhnúť podrobný spôsob kontroly jednotlivých výsledkov projektov. Riešiteľ  grantu môže získať odmenu aj za riešenie projektu na základe úspešného vyhodnotenia projektu v nasledujúcom roku.

Bližšie informácie a pokyny pre vypracovanie projektov na stránke www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni
Kontaktný e-mail: svabovaics.muni.cz

Štipendium Husovej nadácie

Je jednoročné a priznáva sa vybraným žiadateľom do 35 rokov pôsobiacim v humanitných a spoločenskovedných odboroch. Štipendium činí približne 2 000 EUR. Spôsob využitia priznanej čiastky závisí úplne od vôle a potreby obdarovaných.

Štipendium udeľuje Správna rada nadácie niekoľkým vybraným interným doktorandom alebo asistentom  na základe žiadosti. Žiadosť by mala obsahovať stručný životopis, popis pracovného postavenia žiadateľa, jeho životné a odborné plány a jeho pedagogické alebo vedecké zameranie preukázané publikovanými alebo nepublikovanými prácami.

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni
Kontaktný e-mail: svabovaics.muni.cz

Francúzska letná univerzita

Cieľom programu je podpora dlhodobej spolupráce francúzskych, českých a slovenských študentov a učiteľov filozofie. Vyvrcholením spolupráce je každoročne letná škola francúzskej filozofie, ktorú organizačne zaisťuje striedavo Vzdělávací nadace Jana Husa v Českej republike, Vzdelávacia nadácia Jana Husa v Slovenskej republike a Association Jan Hus vo Francúzsku. Tým je taktiež určené miesto konania letnej školy, ktoré sa pravidelne strieda.

Vyberaní sú osobitne schopní študenti a doktorandi, ktorí napísali nadpriemerne hodnotené seminárne a bakalárske práce. Ďalej musia preukázať takú znalosť francúzštiny, aby boli schopní sa zapojiť do odbornej diskusie a pripraviť vlastný príspevok.

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.vnjh.cz/francouzska-letni-univerzita
Záujemcovia o Letnú školu sa môžu prihlásiť na vnjhics.muni.cz alebo na telefónnom čísle: 00 420/549 491 049