KEGA: Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva SR

KEGA je vnútornou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR zameranou na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva SR v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Bližšie informácie, základné dokumenty ako aj podrobnosti o financovaní projektov sú prístupné na stránke: https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/