ScholarshipPortal

Tento internetový portál záujemcom poskytuje možnosti financovania štúdia, prácu ako aj možnosť podieľať sa na výskume v niektorej z európskych krajín. Za cieľ si kladie pomáhať študentom na celom svete nájsť a vybrať si vhodné štipendium pre štúdium v Európe.

Veľkým prínosom tohto portálu je fakt, že kumuluje často rozptýlené informácie o mnohých druhoch možností financovania, ako sú granty, štipendiá, stáže, či výmenné pobyty. Tieto informácie prezentuje komplexným, štruktúrovaným a transparentným spôsobom.

Viac informácií môžu záujemcovia nájsť na internetovej stránke:
http://www.scholarshipportal.eu/