Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

COST: European Cooperation in Science and Technology

COST predstavuje medzivládny rámec pre európsku kooperáciu vo vede a technike, ktorý slúži na koordináciu národného výskumu na európskej úrovni. COST pre svoje členské štáty otvára „Európsku výskumnú oblasť“ (European Research Area), ktorá im umožňuje kooperovať svoje aktivity na nadnárodnej úrovni. COST, EUREKA a Európske rámcové programy tvoria tri základné piliere spoločných „Európskych výskumných iniciatív“ (European research initiatives).

COST má 35 členských štátov, jeden kooperujúci štát (Izrael) a uzavreté recipročné dohody s Austráliou, Novým Zélandom a Juhoafrickou republikou.

COST sa zameriava na 9 kľúčových oblastí, z ktorých pre FiF UK je relevantná najmä: Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH).

Pod túto oblasť spadajú tri výskumné "podoblasti":

  • Vývoj a správanie jednotlivcov a skupín (príklady tém výskumu: socializácia, identity a postoje, rodové štúdia atď.);
  • Sociálne, ekonomické, politické, kultúrne a technologické štruktúry a procesy (príklady tém výskumu: ekonomický vývoj, sociálna kohézia, trhy práce, demografické zmeny a migrácia atď.);
  • Kultúrna diverzita a spoločná európska budúcnosť (príklady tém výskumu: jazyky, literatúra, hudba a umenie, národná história a európska história, médiá a komunikácia, kultúrne dedičstvo, veda a spoločnosť atď.).

Bližšie informácie o COST nájdete na stránke http://www.cost.eu