JRC: Joint Research Centre

JRC, ktoré je pod záštitou Európskej komisie, funguje ako referenčné centrum EÚ pre vedu a technológie. Pre svojich partnerov poskytuje vedeckú a technickú podporu pre koncepciu, vývoj, implementáciu a monitoring politík EÚ.

Slovensko doposiaľ v JRC participovalo napríklad na aktivitách v oblasti rozširovania a integrácie, a to v rámci 6. Rámcového programu. Tieto aktivity boli vykonávané najmä formou projektov, sietí, či štipendií. V rámci JRC má spolupráca podobu v usporadúvaní "workshopov", konferencií, okrúhlych stolov a tréningov.

Podrobnejšie informácie o aktivitách a možnostiach spolupráce v rámci JRC sú prístupné na stránke http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

JRC národný kontaktný bod: Peter BENO, tel.: +421-2-57204542, e-mail: beno@apvv.sk

Vedecký atašé: Jozef PITEL, tel.: +32-2-7436808, e-mail: pitelpmsreu.be