Renáta Mokošová

Mgr. Renáta Mokošová 

interný doktorand

Sekcia: Klasická filológia

Miestnosť: G 346

E-mail: renata.mokosovauniba.skrenata.mokosovagmail.com

Konzultačné hodiny:   

 

Vzdelanie:

2014-2016
Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika
odbor: novogrécky jazyk a literatúra  (Mgr.)

2010-2015    
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
odbor: klasické jazyky  (Mgr.)

 

Pedagogická činnosť

Novogrécky jazyk pre začiatočníkov 1 

Novogrécky jazyk pre začiatočníkov 2

Latinčina 4

 

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská jednota klasických filológov pri SAV (SJKF)
Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií (SSNŠ) 

 

Publikácie:

Prekladateľská činnosť:

Grécka dráma. Nina Rapi: Anjelský stav, Jannis Mavritsakis: Vitriol, Dimitris Dimitriadis: Zacyklenie štvorca. Bratislava: Divadelný ústav 2019. ISBN 978-80-8190-051-8.

Uzrel som sväté Svetlo, Svetlo Kristovho Zmŕtvychvstania. Podľa gréckych prameňov pre slovenských čitateľov pripravili Anton Pažický, Renáta Mokošová, Alenka Čigášová, Zuzana Dzurillová. Tesaloniki: Monochromia 2017. ISBN 978-960-98711-4-3.