Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

V sekcii Aktuality sa nachádzajú informácie o pripravovaných udalostiach organizovaných Katedrou slovenských dejín a tiež podrobnosti o študijných záležitostiach.

 

Ak nechcete prísť o najaktuálnejšie informácie, sledujte na nás na našom katedrovom facebooku Katedra slovenských dejín. Videá z produkcie Katedry slovenských dejín nájdete na našom katedrovom Youtube.

Štátne skúšky - január 2020

Prednáška Homo religiosus: the phenomenon of Poland’s Mieszko I.

Vážení študenti a kolegovia, srdečne Vás všetkých pozývame na prednášku amerického historika Philipa Earl Steela, ktorý navštívi našu katedru a bude prednášať na tému: Homo religiosus: the phenomenon of Poland’s Mieszko I. Podujatie sa uskutoční v utorok 3. marca 2020 o 14:20 hod. v miestnosti S-401. Všetci ste srdečne vítaní!

Slovensko-poľská vedecká konferencia "1989"

Tlačová správa Slovensko-poľskej komisie humanitných vied ku konferencii „1989“  

Bratislava, Poľský inštitút 26. septembra 2019, 09.30 hod.    

Rok 1989 bol nepochybne jedným z najdôležitejších rokov našej, ale aj stredoeurópskej najnovšej histórie. Cez prizmu medzinárodných udalostí, prostredníctvom spomienok osobných účastníkov, napríklad vtedajších študentov Filozofickej fakulty UK, agensov týchto zmien, ale aj odborných historických analýz, aké odstup 30 rokov umožňuje, budú o téme roku 1989 hovoriť a diskutovať v Poľskom inštitúte dňa 26. septembra 2019 poprední slovenskí i poľskí odborníci. Akcia sa koná vrámci 22. zasadnutia Slovensko-poľskej komisie humanitných vied.   Cieľom podujatia je najmä sprítomniť historický obsah a zmysel udalostí z roku 1989 pre súčasnú generáciu a upozorniť na význam poľského historického kontextu, ktorý v mnohom ovplyvnil priebeh udalosti na jeseň v roku 1989 na Slovensku i v Českých krajinách. Za účasti poľského veľvyslanca na Slovensku Krzysztofa Strzałku, slovenského veľvyslanca v Poľsku Dušana Krištofíka, dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Mariána Zouhara, podujatie uvedie hostiteľ konferencie riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Jacek Gajewski. Na podujatí vystúpia s referátmi za slovenskú stranu napríklad Ján Čarnogurský, Radoslav Števčík a Martin Homza. Za poľskú Łukasz Kamiński, Mateusz Gniazdowski a Maria Papierz. Podujatie zorganizovali Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky a Poľský inštitút v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Ústav pamäti národa. Účasť je verejná