Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KNIŽNICA

Zodpovedný: Mgr. Dana H r u š k o v á

Otváracie hodiny: Po - Št: 8.30 - 12.00, 12.30 - 13.30

Romanistická knižnica je miesto určené na prezenčné štúdium literatúry encyklopedického charakteru, vybraných periodík, na usporadúvanie audiovizuálnych podujatí (filmové projekcie, divadelné predstavenia a pod.), besied s významnými hosťami katedry, atď.