KNIŽNICA

Zodpovedný: Zuzana L a k t i š o v á

Otváracie hodiny:

Po: 10.00 - 15.45

Ut:   9.00 - 15.45

St:   9.30 - 15.45

Št:   9.00 - 15.45

Pia:  9.00 - 13.45

Telefónne číslo: 0902 175 139

Romanistická knižnica je miesto určené na prezenčné štúdium literatúry encyklopedického charakteru, vybraných periodík, na usporadúvanie audiovizuálnych podujatí (filmové projekcie, divadelné predstavenia a pod.), besied s významnými hosťami katedry, atď.