KONTAKT

Sekretariát:

Mája R e h u š o v á

Miestnosť číslo: G 348, III. posch.

Telefón: +421-2-901 32 180

e-mail: maja.rehusovauniba.sk

 

Úradné hodiny:

pondelok - štvrtok 09.00 - 12.00 

 

Poštová adresa:

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra romanistiky

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1