Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT

Sekretariát:

Mája D r o z d o v á

Miestnosť číslo: G 349, III. posch.

Telefón: +421-2-59 33 92 52

e-mail: maja.drozdova@uniba.sk

 

Úradné hodiny:

pondelok - piatok 09.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

 

Poštová adresa:

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1