Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ČLENOVIA KATEDRY

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 365
Miestnosť
G245
Publikačná činnosť

Mgr. Delphine Amoros

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
lektor vysokej školy, univerzity

prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Miestnosť
G341
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 380
Miestnosť
G331
Publikačná činnosť

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 417
Miestnosť
G334
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Cinková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Dorko, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
G 347
Publikačná činnosť

Mája Drozdová

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
sekretárka, sekretár

Mgr. Rozenn Gautier, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Marius Traian Mihet, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť