ČLENOVIA KATEDRY

prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.

E-mail: katarina.bednarovauniba.sk
Miestnosť: G341
Telefón: +421 2 9013 2364
Konzultačné hodiny: pondelok 14:05-15:05, 16:40-17:10

publikácie


Mgr. Benková-Marcelliová Jana, PhD.

E-mail: jana.benkova.marcelliovauniba.sk
Miestnosť: G331
Telefón: +421 2 9013 2365
Konzultačné hodiny: štvrtok 12:30-14:00 na č.d.: G358

publikácie


doc. Mgr. Bojničanová Renáta, PhD.

E-mail: renata.bojnicanovauniba.sk
Miestnosť: G342
Telefón: +421 2 9013 2373
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

publikácie


doc. Mgr. Bondarenko Vertánová S., PhD.

E-mail: silvia.vertanovauniba.sk
Miestnosť: G342
Telefón: +421 2 9013 2373
Konzultačné hodiny: pondelok 15:15-16:00, utorok 10:50-12:00

publikácie


PaedDr. Cardia Jačová Zora, PhD.

E-mail: zora.jacovauniba.sk
Miestnosť: G373
Telefón: +421 2 9013 2363
Konzultačné hodiny: streda 12:30-14:00

publikácie


Mgr. Donková Klaudia

E-mail: klaudia.donkovauniba.sk
Miestnosť: G347
Telefón: +421 2 9013 2370
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom


Mgr. Dorko Martin, PhD.

E-mail: martin.dorkouniba.sk
Miestnosť: G347
Telefón: +421 2 9013 2370
Konzultačné hodiny: streda 08:30-10:30

publikácie


Bc. Horváthová Veronika

E-mail: veronika.nagyovauniba.sk
Miestnosť: G6 (prízemie)

Instituto Cervantes
Telefón: +421 2 9013 1333
E-mail: aula.bratislavacervantes.es


Mgr. Moyšová Stanislava, PhD.

E-mail: stanislava.moysovauniba.sk
Miestnosť: G345
Telefón: +421 2 9013 2361
Konzultačné hodiny: pondelok 15:00-16:00

publikácie


doc. PhDr. Palkovičová Eva, PhD.

E-mail: eva.palkovicovauniba.sk
Miestnosť: G342
Telefón: +421 2 9013 2373
Konzultačné hodiny: utorok 13:30-15:00

publikácie


Mgr. Puchovská Zuzana, PhD.

E-mail: zuzana.puchovskauniba.sk
Miestnosť: G373
Telefón: +421 2 9013 2363
Konzultačné hodiny: utorok 12:30-14:00

publikácie


doc. Mónica Sánchez Presa, PhD.

E-mail: monica.sanchez.presauniba.sk
Miestnosť: G334
Telefón: +421 2 9013 2369
Konzultačné hodiny: streda 14:30-16:00

publikácie


doc. PhDr. Sehnal Roman, PhD.

E-mail: roman.sehnaluniba.sk
Miestnosť: G360
Telefón: +421 2 9013 2375
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

publikácie


Mgr. Slaničková Silvia, PhD.

E-mail: silvia.slanickovauniba.sk
Miestnosť: G331
Telefón: +421 2 9013 2365
Konzultačné hodiny: piatok 10:40-12:00

publikácie


doc. Mgr. Štubňa Pavol, PhD.

E-mail: pavol.stubnauniba.sk
Miestnosť: G360
Telefón: +421 2 9013 2376
Konzultačné hodiny: streda 11:00-12:30

publikácie


doc. PhDr. Šuša Ivan, PhD.

E-mail: ivan.susauniba.sk
Miestnosť: G349
Telefón: +421 2 9013 2181
Konzultačné hodiny: utorok 16:00-17:00

publikácie


doc. PhDr. Truhlářová Jana, CSc.

E-mail: jana.truhlarovauniba.sk
Miestnosť: G341
Telefón: +421 2 9013 2364
Konzultačné hodiny: utorok 11:00-13:00

publikácie


Mgr. Tupý Ján, PhD.

E-mail: jan.tupyuniba.sk
Miestnosť: G331
Telefón: +421 2 9013 2365
Konzultačné hodiny: utorok 10:30-12:00

publikácie


prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. (vedúci katedry)

E-mail: bohdan.ulasinuniba.sk
Miestnosť: G349
Telefón: +421 2 9013 2181
Konzultačné hodiny: utorok 10:30-12:00

publikácie

Lektori

Mgr. Alcides Manuel Droguete Murtinheira

Miestnosť: G331
Telefón: +421 2 9013 2365
Konzultačné hodiny: po dohode


Carmen Mammola, Dr.

Miestnosť: G360
Telefón: +421 2 9013 2377
Konzultačné hodiny: po dohode


Mgr. Marius Traian Miheţ, PhD.

Miestnosť: G347
Telefón: +421 2 9013 2370
Konzultačné hodiny: utorok 12:00-14:00


Mgr. Jean-Baptiste Claude Pier Bernard, PhD.

Miestnosť: G345
Telefón: +421 2 9013 2361
Konzultačné hodiny: streda 10:45-11:45


Mgr. María Pilar Verd Pons

Miestnosť: G334
Telefón: +421 2 9013 2369
Konzultačné hodiny: po dohode

Doktorandi

Mgr. Beňová Katarína

Miestnosť: G342
Telefón: +421 2 9013 2373
Konzultačné hodiny: streda 11:00-12:30


Mgr. Klaudia Dyttertová

Miestnosť: G360
Telefón: +421 2 9013
Konzultačné hodiny: piatok 09:00-10:30

Externí pracovníci katedry

Dr. Greksáková Zuzana

Miestnosť: G321
Telefón: +421 2 9013 2365
Konzultačné hodiny: po dohode


Mgr. Sigmundová Barbara, PhD.

Miestnosť: G342
Telefón: +421 2 9013 2373
Konzultačné hodiny: po dohode


Mgr. Jiří Pešek, PhD.

Miestnosť: G349
Konzultačné hodiny: utorok, po dohode


PaedDr. Daniele Tomasello, PhD.

Miestnosť: G303a
Telefón: +421 2 9013 2377
Konzultačné hodiny: po dohode