ČLENOVIA KATEDRY

Členovia katedry

Mgr. Jana Benková Marcelliová, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent
+421 2 9013 2365

doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent
+421 2 9013 2368
02/90132368
G373
Streda12:30 – 14:00

Mgr. Klaudia Donková, PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent
[1] 2 3