ČLENOVIA KATEDRY

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 365
Miestnosť
G245
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 371
Miestnosť
G303/a
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Cinková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Dorko, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Anna Ďurišíková

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
Doktorand (4.dLV, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Zuzana Hlúbiková

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
sekretárka, sekretár

Mgr. Marius Traian Mihet, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Philippe Joel Nocquet

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
lektor vysokej školy, univerzity