Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ČLENOVIA KATEDRY

Členovia katedry

Mgr. Delphine Amoros

Katedra romanistiky,
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2359

Mgr. Jana Benková Marcelliová PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2365

PaedDr. Zora Cardia Jačová PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2368
G334

Mgr. Martin Dorko PhD.

Katedra romanistiky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2370
G 347

Mgr. Marius Traian Mihet PhD.

Katedra romanistiky,
lektor vysokej školy, univerzity

doc. PhDr. Jana Páleníková CSc.

Katedra romanistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2372
G347

doc. PhDr. Eva Palkovičová PhD.

Katedra romanistiky,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2373

Mgr. Enzo Passerini

Katedra romanistiky,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9013 2362
[1] 2 3