Medzinárodný vyšehradský fond

Medzinárodný vyšehradský fond je donorská organizácia, ktorú v roku 2000 založili vlády krajín vyšehradskej skupiny – Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Jeho cieľom je podpora regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne (V4), ako aj spolupráce medzi regiónom V4 a ostatnými krajinami, najmä v regiónoch západného Balkánu a východného partnerstva. Fond prideľuje finančné prostriedky prostredníctvom grantov, štipendií a pobytov, ktoré sa poskytujú ročne. Všetky krajiny V4 do fondu prispievajú rovnakou výškou finančných dotácií. K podpore sa fondu sa od roku 2012 pridali aj ďalšie darcovské krajiny (Kanada, Nemecko, Holandsko, Južná Kórea, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené štáty.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.visegradfund.org/about-us/the-fund/