COST akcie

Európska spolupráca vo vede a technike (COST) je organizácia financujúca vytváranie výskumných sietí, tzv. akcií COST. Tieto siete ponúkajú otvorený priestor pre spoluprácu medzi vedcami a vedkyňami v celej Európe (a mimo nej), a tým dávajú podnety pre pokrok vo výskume a inovácie.

COST akcie sú založené na princípe zdola nahor, to znamená, že výskumníci a výskumníčky môžu vytvoriť sieť na základe svojich vlastných výskumných záujmov a nápadov. Návrh sa môže týkať akejkoľvek vednej oblasti. Akcie COST sú vysoko interdisciplinárne a otvorené. Je možné pripojiť sa aj k prebiehajúcim akciám, ktoré sa počas štvorročného obdobia financovania neustále rozširujú.

Návrhy na nové akcie COST možno predložiť kedykoľvek v priebehu roka prostredníctvom otvorenej výzvy. Každá otvorená výzva má stanovený termín na predkladanie žiadostí a po jeho uplynutí sa všetky žiadosti hodnotia.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: www.cost.eu