Akcia Rakúsko - Slovensko

Akcia Rakúsko Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva SR a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky.

Akcia Rakúsko – Slovensko finančne podporuje projekty na bilaterálne témy; konferencie, školenia a semináre pre doktorandov; spoluprácu v oblasti výučby (prednášky a blokové semináre, spoločné študijné programy atď.) a rôzne formy štipendií.

Bližšie informácie o grantových a štipendijných príležitostiach: https://www.aktion.saia.sk/