INTERREG EUROPE

Interreg Europe je program medziregionálnej spolupráce spolufinancovaný Európskou úniou s rozpočtom 379 mil. eur. Sústredí sa na pomoc miestnym, regionálnym a národným vládam v celej Európe. Jeho cieľom je podpora výmeny osvedčených postupov medzi európskymi regiónmi v 29 krajinách – EÚ27, Nórsku a Švajčiarsku.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach na obdobie 2021 - 2027: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects