Marie Skłodowska-Curie Actions

Schéma Marie Skłodowska-Curie Actions podporuje výskumníkov a výskumníčky všetkých národností a zo všetkých vedeckých odborov v akomkoľvek štádiu ich kariéry. Podporuje taktiež "priemyselné doktoráty", ktoré kombinujú akademické výskumné štúdium s prácou v podnikoch a ďalšie inovatívne vzdelávanie, ktoré má potenciál zvyšovať zamestnanosť a profesijný rozvoj.

Okrem veľkorysého financovania výskumu majú vedci a vedkyne možnosť získať skúsenosti v zahraničí a v súkromnom sektore. Svoje vzdelanie tak môžu ukončiť s takými nadobudnutými schopnosťami, ktoré sú podstatné pre rozvoj ich profesijnej kariéry.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/