Granty Ambasády USA

Sekcia pre verejné záležitosti (tzv. PAS) amerického veľvyslanectva na Slovensku každoročne sponzoruje financovanie projektov a iniciatív prostredníctvom grantového programu v oblasti verejnej diplomacie, ale aj prostredníctvom osobitných výziev na predloženie návrhov. Udelenie grantov alebo dohôd o spolupráci závisí od aktuálnej dostupnosti finančných prostriedkov.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/