Granty Ambasády USA

Sekcia pre verejné záležitosti (tzv. PAS) amerického veľvyslanectva na Slovensku každoročne sponzoruje financovanie projektov a iniciatív prostredníctvom grantového programu v oblasti verejnej diplomacie, ale aj prostredníctvom osobitných výziev na predloženie návrhov. Udelenie grantov alebo dohôd o spolupráci závisí od aktuálnej dostupnosti finančných prostriedkov.

Odporúčame sledovať predovšetkým výzvu v rámci programu Small Grants, ktorá sa vyhlasuje každý rok. Projekt možno podať v troch termínoch v priebehu daného roka (po každej uzávierke prebehne vyhodnotenie podaných projektov za dané obdobie). Podmienkou účasti vo výzve je spolupráca s americkými expertmi, organizáciami či inštitúciami, ako aj zameranie projektu na posilnenie vzájomného porozumenia a kontaktov medzi Slovenskom a USA.

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 – 24 mesiacov

Výška podpory: od 1000 do 24 999 dolárov (vo výnimočných prípadoch až 150 000 dolárov)

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/