Erasmus+

Program Erasmus+, ktorý spadá pod grantovú agentúru EACEA, je zameraný na podporné akcie v oblastiach vzdelávania, školení, mládeže a športu.

Program ponúka príležitosti pre:

  • jednotlivcov, ktorí môžu stráviť čas v zahraničí (napr. v rámci dobrovoľníckych aktivít) a zlepšiť svoje jazykové schopnosti
  • organizácie, ktoré môžu uzatvárať projektové partnerstvá napr. v oblasti vzdelávania dospelých

Erasmus+ taktiež podporuje sieť Eurydice, ktorá popisuje vzdelávacie systémy v Európe a ponúka komparatívne analýzy národných systémov a pravidiel v oblasti vzdelávania.

Program ponúka grantové možnosti pre študentov, zamestnancov a dobrovoľníkov stráviť určité obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje skúsenosti. Okrem toho podporuje organizácie v zapájaní sa do medzinárodných partnerstiev a zdieľaní inovatívnych praktík v oblastiach vzdelávania, školení a mládeže. Pod tento program spadajú aj JEAN MONNET granty.

Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené medzi centralizované akcie a decentralizované akcie, ktoré sú koordinované národnými agentúrami jednotlivých členských štátov. Centralizované akcie sú koordinované na nadnárodnej úrovni, a to agentúrou: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency sídliacou v Bruseli.

Proces uchádzania sa o centralizované akcie prebieha nasledovnými spôsobmi:

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en