Spoločný základ prekladateľstva a tlmočníctva

Rada spoločného základu

Predseda: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Členovia: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Barbora Tricoire; zástupca študentov: Bc. Milan Velecký

Zápisnice

Personálne zabezpečenie spoločného základu

Garant: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Spolugaranti: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD.

Študijný plán

Informačné listy

Ďalšie informácie