Stredoeurópske štúdiá: témy diplomových prác

Témy diplomových prác na AR 2024/2025

Vyberte si, prosím, tému práce a svoj záujem o konkrétnu tému nahláste príslušnému školiteľovi. Po dohode s potenciálnym školiteľom je možné navrhnúť aj vlastnú tému. Ak školiteľ s výberom súhlasí, vyplňte prihlášku na záverečnú prácu (nájdete ju na konci zoznamu), podpíšte ju, dajte ju podpísať školiteľovi a zašlite ju  najneskôr do 20. mája 2024 dr. Svetlane Kmecovej svetlana.kmecovauniba.sk.