Stredoeurópske štúdiá: obsah magisterskej štátnej skúšky

Podrobný opis jednotlivých častí štátnej skúšky na magisterskom stupni študijného programu Stredoeurópske štúdiá stiahnete tu.