Záverečné práce

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác

 

Zimný termín 2023: 

Termín odovzdania prác: 2. 12. 2022 do 15:00 hod.

Dátum štátnych skúšok: 26.1. 2023 o 10:00

 

Letný termín 2023: 

Termín odovzdania prác: 29. 4. 2023 do 15:00 hod.

Dátum štátnych skúšok: TBA

 

Jesenný termín 2023: 

Termín odovzdania prác: 30. 6. 2023 do 15:00 hod.

Dátum štátnych skúšok: TBA

 

Detailné informácie ohľadne odovzdávania záverečných prác nájdete v časti Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.

 


Témy záverečných prác na rok 2022/2023:

 

Bakalárske práce 

Dominik Čisárik

Vojaci Krista: jezuitská činnosť v Indii v XVI. a XVII. storočí

Španielska inkvizícia: líšiace sa perspektívy a historický kontext

 

Dušan Deák

Obrazy Indie a jej náboženstiev v dielach európskych i slovenských učencov, cestovateľov a misionárov

Etnografia daršanu v hinduistickom chráme vo Viedni  

Etnografia kírtanu v sikhskej gurudváre vo Viedni 

Hindutva a jej súčasný vplyv na reprezentácie hinduistickej religiozity 

Popularita jógy v slovenskom cyber-priestore 

Voliteľná téma po konzultácii

 

Radoslav Hlúšek

Duchovný svet Euroindiánov

Rituálna krajina a posvätné hory v domorodých kultúrach Ameriky (na vybranom príklade)

Pútnictvo ako súčasť domorodého katolicizmu v Latinskej Amerike (na vybranom príklade)

Indiáni v predstavách slovenskej spoločnosti

Latinská Amerika v predstavách slovenskej spoločnosti

Voliteľná téma po konzultácii

 

Lucia Chvaštulová

Vyobrazenia a význam svetových strán v mayskom umení

 

Matej Karásek

Religiozita vo vybranej rómskej komunite

Etnografia vybraného pútnickeho miesta

 

Attila Kovács

Konvertitky a manželstvo v isláme na Slovensku

Dialóg kresťanskej a muslimskej kultúry prostredníctvom ikonografie

 

Jakub Špoták

Posvätné znaky dní - variácie kalendára Tzolk’in v hieroglyfických nápisoch

Narodenie bohov - ikonografická analýza scén na mayskej keramike

Voliteľná téma po konzultácii

 

Ivica Štelmachovič Bumová 

Židovská komunita v Piešťanoch v medzivojnovom období

Súčasné znalosti o holokauste u študentov stredných škôl

Voliteľná téma po konzultácii

 

Diplomové práce

Dušan Deák

„Indická spiritualita” ako súčasť religiozity na Slovensku. 

Podoby islámu v južnej Ázii (od mystiky k fundamentalizmu)

Indické inšpirácie v diele Jana Kollára 

Sociálny protest v poézii indických svätcov 

Kasta v muslimskej spoločnosti južnej Ázie.

Voliteľná téma po konzultácii

 

Radoslav Hlúšek

Duchovný svet Euroindiánov

Rituálna krajina a posvätné hory v domorodých kultúrach Ameriky (na vybranom príklade)

Pútnictvo ako súčasť domorodého katolicizmu v Latinskej Amerike (na vybranom príklade)

Indiáni v predstavách slovenskej spoločnosti

Latinská Amerika v predstavách slovenskej spoločnosti

Voliteľná téma po konzultácii

 

Matej Karásek

Ufokulty na Slovensku

Percepcia Indie v hnutí Haré Krišna

 

Attila Kovács

Islamofóbia a antisemitizmus

 

Milan Kováč

Život a dielo zakladateľa slovenskej religinistiky Jána Komorovského

 

Jakub Špoták

Laná a povrazy v mayskom umení a mytológii

Voliteľná téma po konzultácii

 

Ivica Štelmachovič Bumová 

Antisemitizmus ako hybridná hrozba pre spoločnosť

Voliteľná téma po konzultácii