Záverečné práce

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác

  

Letný termín 2024: 

Termín odovzdania prác: 26. 4. 2024 do 15:00 hod.

Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e: 29. 4. – 3. 5. 2024

 

Jesenný termín 2024: 

Termín odovzdania prác: 28. 6. 2024 do 15:00 hod.

Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e: 1. 7. – 5. 7. 2024

 

Detailné informácie ohľadne odovzdávania záverečných prác nájdete v časti Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.

Harmonogram akademického roka 2023/2024 najdete tu.


Témy záverečných prác na rok 2023/2024:

 

Bakalárske práce 

 

Dušan Deák

Súčasné trendy vo výskume hinduistických kást

 

Attila Kovács

Dodržovanie piatich pilierov islámu v slovenskej muslimskej komunite

Islámske dekoratívne prvky v umájjovskej architektúre

Islám a gay subkultúra v Maroku

 

Jakub Špoták

Analýza rituálov obetovania detí na mayskej keramike

 

Ivica Štelmachovič Bumová 

Židovské sviatky - tradícia a súčasnosť

Židovská náboženská obec v Prievidzi v medzivojnovom období 

 

Diplomové práce

Dušan Deák

Postlineage jóga (na príklade hĺbkového výskumu vybranej komunity)

Obraz islámu a muslimov v diele Jozefa Ignáca Bajzu

 

Radoslav Hlúšek

Duchovný život Euroindiánov

Indiáni v predstavách slovenskej spoločnosti

 

Matej Karásek

Náboženská symbolika ako súčasť politickej agendy extrémne pravicových komunít na Slovensku

Narrative Compatibility: An Underlying Principle for Religious Diffusion and Cultural Transmission

 

Milan Kováč

Religionistický odkaz Jána Komorovského

 

Jakub Špoták

Forma a funkcia nebeského pásu v mayskej ikonografii