Študijné texty

Naše online knihy a texty

Ázia - tradícia a kultúra

Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov

Bohovia mayských kódexov

Európske mytológie: Kelti, Germáni, Slovania

Indický svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: Hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii

Islám 1.

Islámsky reformizmus a radikalizmus: Postavy a pojmy

Jerusalem in the Context of Comparative Religion: A Selected Bibliography

Medzi Východom a Západom: multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe

Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác: učebné texty - vybrané časti

Minorities and Majorities in the Middle East and Asia / Minority a majority na Blízkom východe a v Ázii

Muslims are: challenging stereotypes, changing perceptions

Náboženstvo na cestách: Migrácia náboženstva a jej reprezentácie

Náboženstvá staroveku 1. Predný Východ

Náboženstvá staroveku 3. Antika

Rímsky katolicizmus na prahu 21. storočia: Vybrané aktuálne témy

Písanie a obhajoba záverečných prác

Sionisti a buržoázni nacionalisti v ŠtB. Prípad Oskar Valášek a spol. (1951-1963) (tlačenú kópiu knihy si môžete zakúpiť v Knižnici Jána Komorovského)

Štruktúra mýtov: Štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straaussa

Teória mýtu

Úvod do štúdia mayských hieroglyfov (slovenské vydanie, ostatné vydania)

Vybrané kapitoly z kresťanstva

 

Voľne prístupné časopisy

Acta historica Neosoliensia

Anthropologia integra

AntropoWebzin

Biograf

CARGO Journal for Cultural and Social Anthropology

Ciencies Sociales y Religión / Ciências Sociais e Religião

Convivium

Correspondences: journal devoted to the academic study of esotericism

Český lid

Entangled Religions: Interdisciplinary Journal for the Study of Religious Contact and Transfer

e-rhizome: Journal for the Study of Religion, Culture, Society and Cognition

Ethnologia Actualis Slovaca

Etnologické rozpravy

Forum Historiae

Gender a Výzkum

Historický časopis

Historická demografie

Journal for Religion, Film and Media

Journal for the Study of the Religions of Africa and its Diaspora

The Journal of CESNUR (Center for Studies on New Religions)

Journal of Global Buddhism

The Journal of the British Association for the Study of Religions

The Journal of the Irish Society for the Academic Study of Religions

KUDĚJ: Časopis pro kulturní dějiny (staršie čísla, novšie čísla)

Lidé města

The Mayanist

Mesto a dejiny

Monument revue

Mythos: Rivista di Storia delle Religioni

Online: Heidelberg Journal of Religions on the Internet

Opera Slavica

Religio: revue pro religionistiku

Religion and Urbanity Online

Religionsvidenskabelig Tidsskrift

Religious Studies in Japan

Revue de l'histoire des religions

Sacra aneb Rukověť religionisty

Slovenský národopis

Studia Mythologica Slavica

Sociální studia

Sociológia

Sociologický časopis

Temenos - Nordic Journal of Comparative Religion

Uskonnontutkija – Religionsforskaren

Zborník SNM Archeológia

Zeitschrift für Religionskunde

Історія Релігії в Україні

Релігійна Панорама

Релігійна свобода

 

Vedecké publikácie členov katedry

Ivica Bumová - AcademiaEdu

Dušan Deák - AcademiaEdu

Matej Karásek - AcademiaEdu

Attila Kovács - AcademiaEdu

Milan Kováč - AcademiaEdu, ResearchGate

Jakub Špoták - AcademiaEdu, ResearchGate

 

Užitočné weby

AntropoWeb

Catalogue of Bias

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Digitálna knižnica a digitálny archív

Figshare

Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies, inc.

Knižnica Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied

Measurement Instrument Database for the Social Sciences

Mesoweb: An Exploration of Mesoamerican Cultures

Open Science Framework

Our World in Data

Registry of Scales and Measures: Psychological Tests, Scales, Questionnaires and Checklists

ResearchGate

Sociální teorie

Študijné materiály Centra výskumu najstarších dejín stredného Podunajska

Zenodo

Українска релігієзнавча енциклопедія

 

Akademické písanie

Všeobecné:

APA Style (Návody pre formátovanie textu podľa štýlu APA)

The Chicago Manual of Style Online (Návody pre formátovanie textu podľa štýlu Chicago)

The Purdue Writing Lab (Príručky a návody pre akademické písanie a citovanie)

Bibliografia:

Metodika tvorby bibliografických citácií

Mendeley (Manager referencií a bibliografických odkazov)

Zotero (Manager referencií a bibliografických odkazov)

Slovníky:

Voľne prístupné slovníky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Grammarly (freemium strojová korekcia anglických textov)

Linguee (viacjazyčný prekladač)

PaperRater (free strojová korekcia anglických textov + antiplagiátorský software)

ReversoSpeller (free strojová korekcia anglických a francúzskych textov)

SlickWrite (free strojová korekcia anglických textov a strojová oprava štylistických chýb)

Spellcheck24 (free strojová korekcia)

Thesaurus 

Typely (free strojová korekcia anglických textov a strojová oprava štylistických chýb)

Vizualizácia a prezentácia:

Diagrams.net (free tvorba diagramov a figúr)

Lucidchart (freemium tvorba diagramov)

Prezi (freemium tvorba a zdieľanie prezentácií)

Canva (freemium tvorba plagátov, diagramov, a vizuálneho materiálu celkovo)

Adobe Photoshop Express (free web verzia Adobe Photoshop, pre všetky funkcie sa vyžaduje prihlásenie)

 

Regrutácia respondentov a participantov

Reddit:

r/SurveyExchange

r/SampleSize

Facebook:

Pokusní králíci @pokusnikralici

Priznania vysokoškolákov @privysokosk

Dotazníky k diplomovým prácam @dotazniky

Dotazníky @dotazniky.skcz

Dissertation Survey Exchange

Web:

Survey Tandem

SurveyCircle

 

Vyhľadávače

Akademické:

Semantic Scholar

"Find Related Books" Search

ScienceOpen

GoogleScholar

BaiduScholar

Keď už Google nepomáha:

DuckDuckGo

Yandex

 

Štipendiá

SAIA: Slovenská akademická informačná agentúra

GrantUP: Online magazín o grantoch a štipendiách