Mgr. Matej Karásek, PhD.

Odborný asistent vysokej školy, univerzity

 

Pracovisko:

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

 

Telefónne číslo:

02 / 9013 2217

 

Email:

matej.karasekuniba.sk

 

Miestnosť:

Št. 103

 

Konzultačné hodiny (LS 2023/2024):

Pondelok 15:00 - 16:00 hod.

Konzultačné hodiny platia len počas prednáškového obdobia!

 

AcademiaEdu

Bio

2010 – 2014 Katedra etnológie a folkloristiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (doktorský stupeň).

Obhájenie doktorskej práce s názvom (Re)konštrukcia tradície, identity a indického priestoru v hnutí Haré Krišna.

2008 – 2010 Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (magisterský stupeň).

2005 – 2008 Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (bakalársky stupeň).

V rokoch 2008 a 2009 dva polročné štúdijné pobyty v Slovinsku na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie na Univerzite v Ľubľane.

 

Odborné zameranie:

Nová religiozita

Antropológia náboženstva

Teória a metodológia antropológie a religionistiky

Religiozita Indie

Antropológia Balkánu

Postkoloniálne štúdie

Pedagogická činnosť

Špecializácia:

Teória a metodológia religionistiky

Úvod do štúdia náboženstiev

Úvod do sociálnych vied

Religionistika v postmodernom svete

Nová religiozita

Šamanizmus

Kabala, alchýmia a hermetizmus v okultných spoločnostiach Západu

Vedecko-výskumná činnosť

Granty:

2011 - 2015 - The Seventh Framework Program of European Commission MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement

2014 – 2016 Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí- Iniciačný rituál díkšá; VEGA 1/0064/14

Od 2018 H2020 CHIEF- Cultural Heritage and Identities of Europe´s Future 

 

Výskum:

Terénny výskum konfrontácie príslušníkov hnutia Haré Krišna s lokálnymi višnuistami v indickom Vrindávane

Terénne výskumy v slovenskej komunite hnutia Haré Krišna

Terénny výskum v prostredí politicky aktívnej kresťanskej mládeže na Slovensku

Terénny výskum Hnutia kresťanských ášramov v indických štátoch Kérala a Tamilnádu

Terénny výskum iniciačného rituálu díkšá medzi indickými sannjásinmi

Publikačná činnosť

ABD 

Akulturácia višnuizmu a kultúrne konštruovanie priestoru v neindickom prostredí (na príklade etnografie slovenskej komunity Nová Ekačakra) / Matej Karásek, 2014.
In: Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku / kolektív ; recenzenti: Zuzana Beňušková, Jozef Lenč. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-577-5, s. 136-155.

ADF
At the edge od Europe: Balkan as a European periphery / Matej Karásek, 2012.
In: Slovenský národopis. - ISSN 1335-1303, Roč. 60, č. 5 (2012), s. 539-555.

ADD
Balkán a kolonializmus imaginácie / Matej Karásek, 2012.
In: World literature studies = Časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 4 (21), no. 3 (2012), pp. 83-96.

Balkan identity between the Orient and Europe in Milorad Pavić´s "Dictionary of the Khazars" / Matej Karásek, 2018.
In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Roč. 10, č. 1 (2018), s. 39-49.

ABB
Hinduistické cesty ku Kristovi / Matej Karásek, 2016.
In: Indické cesty do duchovného sveta / editori: Matej Karásek, Ivan Souček ; recenzenti: Róbert Gáfrik, Jaroslav Strnad. - 1. vyd. - Bratislava : CAD PRESS, 2016. - ISBN 978-80-88969-73-0, s. 58-104

FAI
Indické cesty do duchovného sveta / editori: Matej Karásek, Ivan Souček ; recenzenti: Róbert Gáfrik, Jaroslav Strnad. - 1. vyd. - Bratislava : CAD PRESS, 2016. - 121 s. - ISBN 978-80-88969-73-0.

AED
Ľudskosť ako elementárna metóda (nielen v Indii) / Matej Karásek, 2015.
In: Terénny výskum v špecifickom prostredí : príklad Indie, Mexika, Zambie a Južného Sudánu / editor: Radoslav Hlúšek ; recenzenti: Dušan Deák, Martin Priečko. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-705-2, s. 7-17.

AED
Prístup k tradícii rágánugá bhakti ako prejav konfrontácie globálneho višnuistického hnutia Haré Krišna s lokálnym višnuizmom pútnického mesta Vrindávan / Matej Karásek, 2015.
In: Podoby globalizácie v Oriente / editori: Martina Bucková, Gabriel Pirický ; recenzenti: Anna Rácová, Jozef Hudec. - [Bratislava] : Igor Iliť - RádioPrint, 2015. - ISBN 978-80-970648-9-1, S. 67-79.

ADF

The Christian Democratic Youth of Slovakia: Christian Legacy, Post-Socialist Memory and the Present Spirit of Capitalism / Matej Karásek, Ľubica Kollárová, 2015.
In: Ethnologia Actualis : the Journal of Ethnographical Research. - ISSN 1339-7834, Vol. 15, no. 1 (2015), pp. 40-64.

AED
Úvodné zasvätenie na cestu do indického duchovného sveta / Matej Karásek, Ivan Souček, 2016.
In: Indické cesty do duchovného sveta / editori: Matej Karásek, Ivan Souček ; recenzenti: Róbert Gáfrik, Jaroslav Strnad. - 1. vyd. - Bratislava : CAD PRESS, 2016. - ISBN 978-80-88969-73-0, s. 7-10.

ADF 

Vznik a formovanie hnutia Haré Krišna v kontexte modernity, kolonializmu a orientalistiky / Matej Karásek, 2015. In: Axis Mundi. - ISSN 1337-0626, Roč. 10, č. 1 (2015), s. 16-26.

ADF
Totemizmus a symbolická geografia (na príklade percepcie a konštruovania Orientu a Balkánu) / Matej Karásek, 2010.
In: Ethnologia Actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr etnických spoločenstiev. - ISSN 1336-569X, č. 10 (2010), s. 136-151.

BEF
Tamilský sviatok netreba len zažiť, ale aj prežiť / Matej Karásek, 2017.
In: Farebná India / editori: Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová. - Bratislava : Perfekt, 2017. - ISBN 978-80-8046-827-9, s. 66-69.

GII
Niekoľko spomienok na terénny výskum v Kérale / Matej Karásek, 2014.
In: Ethnologia Actualis : the Journal of Ethnographical Research. - ISSN 1339-7834, Vol. 14, no. 2 (2014), pp. 124-127.

BDF
Hľadanie antropologickej pravdy v zrkadle zenovej a taoistickej filozofie / Matej Karásek, 2013. In: Ethnologia Actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr etnických spoločenstiev. - ISSN 1336-569X, Roč. 13, č. 1 (2013), s. 107-114.

Christian Sannyasis at the edge between (religious) minority and majority in India /Matej Karásek 2018. In: Contested minorities in Middle East and Asia. Cambridge Scholar Publishers/ editori Attila Kovács, Katarína Šomodiová, s. 51-71

Fotogaléria