Mgr. Jakub Špoták, PhD

ORCID: 0000-0002-0320-7627

 

Študijný poradca 

Vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec

 

Pracovisko:

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

Centrum mezoamerických štúdií

 

Telefónne číslo:

02 / 9013 2213

 

Email:

jakub.spotakuniba.sk

 

Miestnosť:

Št. 104

 

Konzultačné hodiny (LS 2023/2024):

Štvrtok 12:35 - 13:35 hod.

Konzultačné hodiny platia len počas prednáškového obdobia! 

 

AcademiaEdu

Bio

Štúdium:

2006 – 2011 - Katedra porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava (Mgr.)

2011 - 2017 Doktorandské štúdium na Katedre porovnávacej religionistiky, FiF UK, Bratislava.

 

Téma dizertačnej práce: 

 Parížsky kódex: Komplexná analýza mayského písomného prameňa

Pedagogická činnosť

Špecializácia:

Úvod do štúdia mayských hieroglyfov 1, 2, 3

Mezoamerické kalendárne praktiky a rituály

Bohovia mayských kódexov

 

Všeobecne:

Mayská epigrafia

Mayská paleografia

Predkolumbovská písomná kultúra mezoameriky

Mezoamerické kalendárne systémy

Vedecko-výskumná činnosť

Granty:

2013–2017 - APVV: “Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu“

2013–2016 - VEGA: “Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov s mesta Uaxactún”

2013 - Grant UK pre mladých vedeckých pracovníkov: Komparatívna analýza mayských bohov vyobrazených v rámci katunových rituálov v Parížskom kódexe

 

Výskum:

2009 - 2010, 2013 – Archeologický projekt Uaxactún (Guatemala)

Publikačná činnosť

Mayský zvieratník. 2008. In: Axis Mundi 1/2008.

Architektonické zoskupenie typu Skupiny E v mayskej oblasti. 2009. In: Medea 13(1):  59-81.

Koniec sveta a mayské kalendárne záznamy. 2011. In: Historická revue roč. 23, č.8, s. 59-64.

Nebesia v mayskom umení –  astronomické vlastnosti ikonografického elementu „nebeský pás“. 2011. In: Axis Mundi 6(2): 11-24.

2012: Koniec sveta a mayský kalendár, Historyweb.sk, 2012.

Programa de mapeo y reconocimiento en Uaxactun, Temporada 2009 (operación 6) (v spoluautorstve: Nagy, M. - Špoták, J. – Kováč, M.). In: M. Kováč, M; E. Arredondo-Leiva (eds.): Proyecto Arqueológico SAHI-UAXACTUN Informe No. 2: Temporada de Campo 2009. Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia: Bratislava – Nueva Guatemala de la AsunciónGuatemala, p. 377-386.

Nuevas investigaciones arqueológicas en Uaxactun: resultados preliminares de la primera temporada de campo 2009 del Proyecto arquelógico Sahi-Uaxactun. In: Kováč et al (eds.): XXIII simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala . 2009. Guatemala: Museo nacional de arqueología y etnología, p. 425-440.