Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.

ORCID: 0000-0003-2188-2199

 

Docent vysokej školy, univerzity

 

Pracovisko:

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky

 

Telefónne číslo:

02 / 9013 2215

 

Email:

dusan.deakuniba.sk   

 

Miestnosť:

Št. 103

 

Konzultačné hodiny (LS 2023/2024):

Utorok 09:30 - 10:30 hod.

Konzultačné hodiny platia len počas prednáškového obdobia!

 

AcademiaEdu

Bio

Nar. 3.12. 1973, vyštudoval históriu a filozofiu na FiF UK v Bratislave, doktorát z indickej histórie získal na University of Pune (India) a habilitoval sa ako docent orientálnych jazykov a literatúr opäť na FiF UK (2012). Od 2002 do 2013 pôsobil na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM, ktorú od 2004 viedol. Zaoberá sa históriou a antropológiou náboženstiev v Indii so špecializáciou na liminálne indo-muslimské komunity. Absolvoval viaceré zahraničné stáže a uskutočnil viacero terénnych a archívnych výskumov v maráthskych oblastiach západnej Indie (viď nižšie). S prednáškami k histórii svätcov a náboženských komunít Indie vystúpil na domácich a zahraničných fórach (napr. School of Oriental and African Studies - Londýn, University of Edinburgh, Jagelonská Univerzita, Hyderabad University, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University…). V roku 2010 zorganizoval v Bratislave trináste pokračovanie medzinárodnej konferencie Maharashtra: Culture and Society. Publikuje doma aj v zahraničí. Spolu s Gabrielom Pirickým a Martinom Slobodníkom zostavil kolektívnu monografiu slovenských a českých orientalistov Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu (2010), vydal vedeckú monografiu Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii (2010) a učebné texty k štúdiu kultúr Ázie - Ázia – tradícia a kultúra (2011). S Danielom Jasperom zostavil kolektívnu monografiu Rethinking Western India: The Changing Contexts of Culture, Society, and Religion (2014).

 

Odborné zameranie: 

Užšia špecializácia: liminálne náboženské komunity maráthskeho Dakšinu, stredoveké a novoveké západoindické hagiografie a poézia svätcov

Širšia špecializácia: kultúry a náboženstvá Južnej Ázie, postkoloniálne teórie, sociálna história a pamäť

Pedagogická činnosť

Špecializácia:

Úvod do hinduizmu 1

Úvod do hinduizmu 2

Špecializovaný seminár z hinduizmu 1

Špecializovaný seminár z hinduizmu 2 

Islám v Indii

Kultúrne a náboženské dejiny južnej Ázie

 

Všeobecne:

Úvod do postkoloniálnych štúdií

Vedecko-výskumná činnosť

Granty:

2011 - 2015 - The Seventh Framework Program of European Commission MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (SSH-2010 - 5.1.1), Work package 2 leader v rámci celého projektu – na UCM Trnava (vedúci tímu FF)

2011 – Cestovný grant do Indie (January-March). Národný štipendijný program

2006-2008 - The Sixth Framework Program of European Commission “Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities”, Contract No CIT5-CT-2005-029013 – na UCM Trnava (vedúci tímu FF)

2008 - Text and context: Exploring Pirs, Sants and their Bhaktas in pre-colonial Maharashtra, The British Academy Visiting fellow, University of Warwick, U.K.

2007-2009 - VEGA 1/4556/07, Tradičná kultúra kontinentov, spoluriešiteľ

2006-2008 - VEGA 1/3742/06 ‘Náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným spoločnostiam’, spoluriešiteľ

2005 – Visiting Grant Scholar, Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences, Wassenaar, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, The Netherlands

2005 – Andrew W. Mellon Fellowship for pursuing research in India, American Institute of Indian Studies, Chicago

2003- 2006 - VEGA 1/1210/04 ‘Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve’, spoluriešiteľ

2004 – Gonda Fellow at International Institute for Asian Studies, Leiden, The Netherlands

 

Výskum:

(od 2002 - ) opakované terénne výskumy komunít maráthskych svätcov vo vidieckych lokalitách indických štátov Maháráštra a Karnátaka - v okresoch Ahmadnagar (Šrígonda, Wáhira, Pisóre, Ótur, Šahá Dóngar), Aurangabád (Daulatábád, Khuldábád, Šulíbhandžan), Džalgaon (Ćópda), Dhulé (Šindakhéda, Tándalvádí), Bíd (Dharúr), Osmanabád (Bhúm),Javatmal (Mahúr, Kalamb), Kolhápur (Narasihna Vádí, Narandé, Kágal), Solápur (Mohol), Džalna (Šindkhédrádžá), Bídar (Aštúr, Tadžlápur, Basavakalján);

pátranie po a digitalizácia zachovaných rukopisov (Šrígonda, Wáhira, Khédgav, Amravatí);

výskumy svätcov a komunít ich nasledovníkov v urbánnych lokalitách (Pune, Nágpur, Širdí, Látur, Paithan, Tháné, Bídar, Gulbarga);

archívne výskumy rukopisov v Pune (Deccan College, Bhárat Itihás Sanšódhak Mandal, Bhandarkar Oriental Institute), Aurangabád (Éknáth sanšódhan mandír), Dhulé (Rámdás vághdévata sanšódhan mandír), Haidarábád (Maráthí sáhitya paríšad, Osmania University)

Publikačná činnosť

 1. AAB Deák, Dušan: Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou : hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii. 
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010
 2. ACB Deák, Dušan: Ázia - tradícia a kultúra 
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011
 3. FAI Dušan, ed. - Bucková, Martina: Stav výskumu a výučby mimoeurópskych kultúr na Slovensku 
  UCM, 2003
 4. FAI , zost.: Viedenská arbitráž. 2. november 1938 : Dokumenty II., Okupácia (2. november 1938 - 14. marec 1939). 
  Matica slovenská, 2003
 5. FAI Dušan, zost.: Viedenská arbitráž. 2. november 1938 : Dokumenty III. (3. november 1938 - 4. apríl 1939). 
  Matica slovenská, 2005
 6. FAI Dušan, ed.: Indian religions across time and space 
  Chronos, 2013
 7. FAI Dušan, ed.: Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu 
  Univerzita Komenského, 2010
 8. FAI Dušan, ed. - Jasper, Daniel: Rethinking Western India : the changing contexts of culture, society and religion. 
  Orient Blackswan Private Limited, 2014
 9. ABD Deák, Dušan: Démon alebo svätec? Transformácia súfizmu v kontextoch indickej ľudovej religiozity 
  In: Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu. - ISBN 978-80-223-2801-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 169-
 10. ABD Deák, Dušan: Neohinduizmus a propagácia jeho myšlienok na Slovensku 
  In: Alternatíva, životný štýl, identita?. - ISBN 978-80-89172-14-6. - Čadca : Magma, 2010. - S. 75-113
 11. AEC , : Spirituality in the post-communist religious marketplace Indian-inspired new religious movements in Slovakia and their 
  In: Subcultures and new religious movements in Russia and East-Central Europe. - ISBN 978-3-03911-9. - Bern : Peter Lang, 2009. -
 12. AEC Deák, Dušan: The semantics and mechanics of region - Maharashtra and its contexts 
  In: Rethinking Western India : the changing contexts of culture, society and religion. - New Delhi : Orient Blackswan Private . -
 13. AEC Deák, Dušan: Bidar in the Marathi world saints, kings and powers across the centuries
  In: Rethinking Western India : the changing contexts of culture, society and religion. - New Delhi : Orient Blackswan Private . -
 14. AED Deák, Dušan: Kam patríme? Hinduizmus a islám v rodine potomkov Šejka Muhammada zo Šrígondy 
  In: Pestrý svet žltého náboženstva: náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným. - Trnava : UCM,. -
 15. AED Deák, Dušan: The image of woman in pre-colonial Maharashtra (different perceptions recorded in Marathi saint-poetry
  In: Favete linguis. - ISBN 80-8095-001-6. - Bratislava : SAP, 2006. - S. 51-62
 16. AED Deák, Dušan: Premeny štátu a náboženstva v modernej Indii 
  In: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. - ISBN 80-89027-18-0. - Bratislava : Chronos, 2006. - S. 123-141
 17. AED Deák, Dušan: Štátna moc a religiozita v stredovekej Indii 
  In: Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike. - ISBN 80-89104-85-1. - Bratislava : SAP, 2006. - S. 59-75
 18. AED Pirický, Gabriel - Deák, Dušan: Súfizmus na prahu 21. storočia 
  In: Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu. - ISBN 978-80-223-2801-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 9-20
 19. AEE Deák, Dušan: Sufism in Maharashtra 
  In: Bulletin of the Deccan college post-graduate and research institute, vol. 62-63. - Pune : Deemed university, 2002 and 2003. -
 20. AEF Deák, Dušan: Khaki Buva a demon turned into a Muslim saint
  In: Ethnologia actualis Slovaca 7. - Trnava : UCM, 2007. - S. 24-37
 21. AEF Deák, Dušan: Hindu - Turka samvad lebo rozhovor medzi hinduistom a muslimom 
  In: Studia orientalia Slovaca 3. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 127-144
 22. AEF Deák, Dušan: Náboženská syntéza v Indii hinduistický boh muslimom
  In: Studia orientalia Slovaca 5. - Bratislava : Lufema, 2006. - S. 7-30
 23. AEF Deák, Dušan: Šejk Muhammad - muslimský jogín 
  In: Studia orientalia Slovaca 1. - ISBN 80-89058-05-1. - Bratislava : Lufema, 2002. - S. 95-109
 24. AEF Deák, Dušan: Konflikt a identita v Južnej Ázii 
  In: Ethnologia actualis Slovaca 6. - Trnava : UCM, 2006. - S. 109-129
 25. AFC Deák, Dušan: Śahadat or Śaha Datta? Locating the mysterious fakir in the Marathi texts 
  In: Muslim cultures in the Indo-Iranian world during the early-modern and modern periods. - Berlin : Klaus Schwarz Verl., 2010. -
 26. AFD Deák, Dušan: India v 21. storočí tradícia verzus globalizácia
  In: Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve. - ISBN 80-89220-46-0. - Trnava : UCM, 2006. - S. 211-221
 27. BED Deák, Dušan: Podmienky rozvoja mimoeurópskej etnológie na Slovensku 
  In: Perspektívy štúdia a výskumu v spoločenských vedách. - ISBN 80-89034-51-9. - Trnava : UCM, 2004. - S. 83-89
 28. BEE Deák, Dušan: Conceptual framework of India-inspired new religious movements in Slovakia
  In: Groups and environments, č. 2. - ISSN 2029-4182. - Kaunas : Vytautas Magnus university, 2010. - S. 227-230
 29. BEF Deák, Dušan: Výučba juhoázijskej problematiky a jej úloha vo vzdelávaní na Slovensku 
  In: Stav výskumu a výučby mimoeurópskych kultúr na Slovensku. - ISBN 80-89034-54-3. - Trnava : UCM, 2003. - S. 41-44
 30. EDJ Deák, Dušan: Katedra etnológie mimoeurópskych štúdií na UCM (zamyslenie vedúceho pracovníka)
  In: Ethnologia actualis Slovaca 8. - Trnava : UCM, 2008. - S. 34-38
 31. ADE Deák, Dušan: Maharashtra saints and the Sufi tradition Eknath, Chand Bodhle and Datta Sampradaya
  In: Deccan studies. - Roč. 3, č. 2 (2005), s. 22-47
 32. ADE Deák, Dušan: Making sufism popular a case from the Marathi deccan
  In: Deccan studies. - Roč. 11 č. 2 (2013), s. 5-24
 33. ADF Deák, Dušan: Contextualizing the past the saint and ´his´ environment
  In: Asian and African Studies. - Roč. 17, č. 2 (2008), s. 290-313
 34. ADF Deák, Dušan: A dark age in medieval Maharashtra? an essay in interreligious understanding
  In: Asian and African Studies. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 73-80
 35. ADF Deák, Dušan: Text, ideológia a sociálne prostredie obraz cudzinca (mléččhu) v maráthskej hagiografii
  In: Axis mundi. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 14-25
 36. BDE Deák, Dušan: Shah Datta o Dattatreya - una divinita Indú in abiti Musulmani 
  In: Newsletter of International institute for Asian studies (IIAS). - Č. 37 (2005), s. 20
 37. BDE Deák, Dušan: Svätci, pastieri a Dobrý sultán 
  In: Nový Orient. - Roč. 68, č. 1 (2013), s. 37-43
 38. BDE Deák, Dušan: Medzi mystikou a skripturalizmom úspechy a úskalia na ceste k reformám islámu v Južnej Ázii
  In: Dingir. - Roč. 17, č. 4 (2014), s. 131-133
 39. BDF Deák, Dušan: Bhakti - posolstvo indických svätcov 
  In: História. - Roč. 3, č. 6 (2003), s. 6-7
 40. BDF Deák, Dušan: O Indii, krajine kást, tradícií a mýtov 
  In: Historická revue. - Roč. 9, č. 8 (1998), s. 18-19
 41. BDF Deák, Dušan: Posolstvo koránu na pôde Indie 
  In: Historická revue. - Roč. 10, č. 5 (1999), s. 8-9
 42. BDF Deák, Dušan: Myšlienkový svet hinduizmu príťažlivý svet tradície a viery
  In: Historická revue. - Roč. 10, č. 2 (1999), s. 22-23
 43. BDF Deák, Dušan: Štedrý despota a bláznivý sultán pozoruhodnosti na sultánskom dvore v stredovekej Indii
  In: História. - Roč. 4, č. 5-6 (2004), s. 6-8
 44. BDF Deák, Dušan: Islám a muslimovia v Indii 
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 3 (2014), s. 50-54
 45. BDF Deák, Dušan: Varánasí - mesto života a smrti 
  In: Historická revue. - Roč. 24, č. 8 (2013), s. 28-33

Fotogaléria