Klasickí filológovia a Slovenský rozhlas RTVS

Parnas

Celý archív rozhlasovej relácie Parnas: https://devin.rtvs.sk/clanky/literatura/193966/parnas 

Slovenskí klasickí filológovia, ktorí pôsobia alebo v minulosti pôsobili na Katedre klasickej a semitskej filológie FiFUK alebo sú s ňou inak profesionálne spätí, pravidelne propagujú antickú kultúru a informujú o svojom výskume aj prostredníctvom Slovenského rozhlasu. V priebehu viac ako 30-tich rokov redaktorka a dramatička, PhDr. Táňa Kusá, pripravila s klasickými filológmi desiatky zaujímavých rozhovorov. Ich zoznam, zostavený autorkou, pripájame tu:

 

Klasickí filológovia a Slovenský rozhlas RTVS

Zoznam relácií, v ktorých vystupovali klasickí filológovia ako respondenti, v chronologickom slede, rešpektujúc žánrovú a tematickú klasifikáciu. Uvádzame dátum premiéry, niektoré tituly mali 2 – 4 reprízy.

 

Antická knižnica - cyklus relácií o antike, redaktor Stanislav Gajdoš, 30 minút, Československý rozhlas,

Bratislava, 1989-1990.

BARTOSIEWICZOVÁ, Jana, MALLÁ, Alexandra, KUKLICA, Peter, OKÁL, Miloslav, ŠKOVIERA, Daniel, ŠPAŇÁR, Július: Antická knižnica – úvod. Československý rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 20.9.1989.

ŠKOVIERA, Daniel: Antická knižnica – Priateľstvo. Československý rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 18.10.1989.

MALLÁ, Alexandra: Antická knižnica – Zdravie v antike. Československý rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 15.11.1989.

BARTOSIEWICZOVÁ, Jana, ŠKOVIERA: Antická knižnica – Sloboda. Československý rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 10.1.1990.

KUKLICA, Peter: Antická knižnica – Výchova avzdelávanie. Československý rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 2.5.1990.

ŠKOVIERA: Antická knižnica – Bohatstvo a chudoba. Československý rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: 29.5.1990.

BARTOSIEWICZOVÁ, Jana: Antická knižnica –staroba. Československý rozhlas, Bratislava, redaktor Stanislav Gajdoš, premiéra: jún 1990.

 

Historia magistra vitae -  magazín o dejinách vo forme rozhovorov Táne Kusej  s odborníkmi a literárnymi ukážkami v interpretácii slovenských hercov, 1995-2004 a   Petra Turčíka  2009-2016,  mesačník, 60 minút, Slovenský rozhlas Rádio Devín.

Ad fontes - cyklus relácií o antickej historiografii v rámci Historia magistra vitae:

ŠPAŇÁR, Július:  Herodotos. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 27.10.1995.

KUKLICA, Peter: Thukydides. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 24.11.1995.

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel: Plutarchos. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.12.1995.

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Gaius Sallusius Crispus. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 19.1.1996.

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Gaius Iulius Caesar. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka premiéra: 25.10.1996.

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Titus Livius. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.11.1996.

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Cornelius Tacitus. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 24.10.1997.

ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Ammianus Marcellinus. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka  Táňa Kusá, premiéra: 16.1.1998.

KUKLICA, Peter, ŠKOVIERA, Daniel, VALLOVÁ, Eleonóra: Plinius starší - Historia naturalis. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka, premiéra: 9.3.2001.

KUKLICA, Peter, ZIGO, Milan: Marcus Tullius Cicero. In: Historia magistra vitae - Ad fontes, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 27.6.2003.

Rôzne - v rámci cyklu Historia magistra vitae:

ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. In: Historia magistra vitae,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, redaktorka Táňa Kusá, premiéra: 26.9.1997.

ŠKOVIERA, Daniel: Sv.Bazil Veľký. In: Historia magistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, redaktorka Táňa Kusá, premiéra: marec 2004

KUKLICA, Peter: Cyril a Metod očami Gréka. In: Historia magistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: júl 2002.

GRUSKOVÁ, Jana, ŠEDIVÝ, Juraj: Palimpsesty. In: Historia magistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 20.9.2002

ŠKOVIERA, Daniel: Humanistickí vzdelanci na Slovensku. In: Historia magistra vitae,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka  Táňa Kusá, premiéra: 19.9.2003.

KUKLICA, Peter: Olympijské hry podľa Barthelémyho. In: Historia magistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 21.8.2004.

ŠKVARNA, Dušan, VALACHOVIČ, Pavol: Demokracia a diktatúra. In: Historia magistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor Peter Turčík, premiéra:  december 2009.

SEGEŠ, Vladimír, VALACHOVIČ, Pavol: Ideálny panovník. In: Historia magistra vitae, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor Peter Turčík, premiéra:  február 2010.

 

Dejiny.sk  cyklus o dejinách vo forme rozhovorov Róberta Kotiana a Petra Turčíka s odborníkmi, týždenník, 60 minút, Rozhlas a televízia Slovenska – Slovenský rozhlas, Rádio Regina, 2014,2016.

GREXA, Ján, VALACHOVIČ, Pavol: História Olympijských hier. In: Dejiny.sk, Slovenský rozhlas Rádio Regina, autori Róbert Kotian a Peter Turčík, premiéra: 16.2.2014.

VALACHOVIČ, Pavol: Augustus -  2000 rokov od smrti. In: Dejiny.sk, Slovenský rozhlas Rádio Regina,  autor  Peter Turčík, premiéra: 28.9.2014.

KOVÁČ, Dušan, VALACHOVIČ, Pavol: Diktátori v minulosti a súčasnosti. In: Dejiny.sk, Slovenský rozhlas Rádio Regina, autori Róbert Kotian a Peter Turčík, premiéra: 27.5.2016.

 

Autor na dnes -  vzdelávací cyklus pre stredoškolákov, ale aj pre tých, čo dávno nesedia v školských laviciach vo forme rozhovorov  Táne Kusej  s odborníkmi a literárnymi ukážkami v interpretácii Alfréda Swana a Heleny Geregovej, dvojtýždenník, 15 minút, Slovenský rozhlas, Rádio Devín, 2004-2005.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Homér. Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 7.9.2004.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Ezop. Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 21.9.2004.

KUKLICA, Peter: Autor na dnes – Aischylos. Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 5.10.2004.

GRUSKOVÁ, Jana: Autor na dnes – Sofokles. Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 19.10.2004.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Euripides. Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 2.11.2004.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Aristofanes. Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 16.11.2004.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Sapfo. Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 30.11.2004.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Lukianos.  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 14.12.2004.

KUKLICA, Peter:  Autor na dnes – Marcus Tullius Cicero.  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 11.1.2005.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Publius Vergilius Maro.  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 25.1.2005.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Quintus Horatius Flaccus.  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 8.2.2005.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Publius Ovidius Naso.  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.2.2005.

ŠKOVIERA, Daniel:  Autor na dnes – Iuvenalis.  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 8.3. 2005.

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila:  Autor na dnes – Plautus.  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.3.2005.

 

Parnas – kľúčové diela svetovej literatúry

Vrcholné epické básnické diela vysielané kompletné s komentármi -  rozhovormi Táne Kusej s odborníkmi, denník od pondelka do piatka, 30 minút, Slovenský rozhlas Rádio Devín, 2009- 2013.

Homéros-Íllias

Čítanie prekladu Miloslava Okála v interpretácii Dušana Jamricha, réžia Karol Horváth,   každý pracovný deň, v piatok komentáre - rozhovory Táne Kusej s odborníkmi, 2009.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Prečo Homér? In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 25.9.2009.

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Kompozícia Iliady,  In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 2.10.2009.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Muži v Iliade. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 9.10.2009.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Ženy v Iliade. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 16.10.2009.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Bohovia v Iliade. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 23.10.2009.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Kto bol Homér? In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 30.10.2009.

HORVÁTH, Karol, JAMRICH, Dušan, KAMENCOVÁ, Zuzana, VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Zákulisie nahrávania Parnasu na Bibliotéke. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 7.11.2009.

VALACHOVIČ, Pavol, VLADÁR, Jozef: Historické jadro Iliady. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 14.11.2009.

PAVÚK, Peter: Súčasný archeologický výskum Tróje. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 21.11.2009.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Predhomérska epika. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 27.11.2009.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Historický prameň Iliady. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 4.12.2009.

SOVA, Wojciech, ŠKOVIERA, Daniel: Jazyk Homérových eposov. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 11.12.2009.

SERAFINOVÁ, Eva, ŠKOVIERA, Daniel: Najstaršie záznamy Homérových eposov. In: Parnas, Homéros-Íllias,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 17.12.2009.

 

Homéros –Odysseia

Čítanie prekladu Miloslava Okála v interpretácii Dušana Jamricha, réžia Karol Horváth,   každý pracovný deň, v piatok komentáre - rozhovory Táne Kusej s odborníkmi, 2010.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Porovnanie Iliady a Odysey. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 7.5.2010.

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Kompozícia Odysey. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 14.5.2010.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Muži Odysey. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 21.5.2010.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Ženy Odysey. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 28.5.2010.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Bohovia Odysey. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 4.6.2010.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Odyseove cesty. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 11.6.2010.

KORDOŠ, Jozef, ŠKOVIERA, Daniel: Preklad Homérových eposov. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 18.6.2010.

JAMRICH, Dušan: Interpretácia Odysey. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 25.6.2010.

DANEK, Georg:  Rekonštrukcia interpretácie Homérových eposov. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, preklad Lucia Lauková, premiéra: 2.7.2010.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Pohomérska epika. In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 9.7.2010.

KOSSYVA, Katerina: Súčasná reflexia Homéra v Grécku.  In: Parnas, Homéros-Odysseia,  Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, preklad Mária Kozelnická, premiéra: 16.7.2010.

 

Publius Vergilius Maro –Eneida

Čítanie prekladu Viery Bunčákovej a Pavla Bunčáka  v interpretácii Dušana Jamricha, réžia Karol Horváth,   každý pracovný deň, v piatok komentáre- rozhovory Táne Kusej s odborníkmi, 2011.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Prečo Vergiliova Eneida? In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 19.9.2011. (pondelok)

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Čo vieme o  Vergiliovi? In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 23.9.2011.

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Kompozícia Eneidy. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 30.9.2011.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Muži Eneidy. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 7.10.2011.

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Ženy Eneidy. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 14.10.2011.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Bohovia Eneidy. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 21.10.2011.

KORDOŠ, Jozef, ŠKOVIERA, Daniel: Preklad Eneidy. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 28.10.2011.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Historické pozadie Vergiliovho života. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 4.11.2011.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Historické pozadie Eneidy. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 11.11.2011.

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Vergiliov vplyv na európsku literatúru 1.časť. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 14.11.2011.

KÁKOŠOVÁ, Zuzana, ŠKOVIERA, Daniel: Vergiliov vplyv na európsku literatúru 2.časť. In: Parnas, Publius Vergilius Maro –Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 18.11.2011.

JAMRICH, Dušan, ŠKOVIERA, Daniel: Stretnutie s tvorcami Vergiliovej Eneidy na Bibliotéke. In: Parnas, Publius Vergilius Maro – Eneida, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 25.11.2011.

 

Publius Ovidius Naso – Metamorfózy

Čítanie prekladu Ignáca Šafára  v interpretácii Dušana Jamricha (1.,15.kniha),  Božidary Turzonovovej (2.), Štefana Bučka (3.), Idy Rapaičovej (4.), Jána Galloviča (5.), Kamily Magalovej (6.), Mariána Geišberga (7.),  Zuzany Kronerovej (8.), Františka Kovára (9.), Anny Javorkovej (10.), Jána Mistríka (11.),  Alfréda Swana (12.), Dáši Rúfusovej (13.), Vladimíra Jedľovského (14.), réžia Karol Horváth,   každý pracovný deň, v piatok komentáre - rozhovory Táne Kusej s odborníkmi, 2013.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Úvod. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 30.9.2013. (pondelok)

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Kompozícia Metamorfóz. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 4.10.2013.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Koncepcia mytológie Ovidiových Metamorfóz. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 11.10.2013.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Ovidiov život. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 18.10.2013.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Typológia premien v Ovidiových Metamorfózach. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 25.10.2013.

KORDOŠ, Jozef, ŠKOVIERA, Daniel: Preklad Ovidiových Metamorfóz. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 1.11.2013.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Podpora umenia v antike. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 8.11.2013.

VALACHOVIČ, Pavol, ŠKOVIERA, Daniel: Prednes poézie v antike. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 15.11.2013.

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, ŠKOVIERA, Daniel: Elegická  poézia. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 22.11.2013.

KONEČNÝ, Miloslav, ŠKOVIERA, Daniel: Ovidiov vplyv na literatúru. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 29.11.2013.

VALACHOVIČ, Pavol: Vplyv antiky na výtvarné umenie 1.časť. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 6.12.2013.

VALACHOVIČ, Pavol: Vplyv antiky na výtvarné umenie 2.časť. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 13.12.2013.

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, ŠKOVIERA, Daniel: Latinčina v čase Ovidia i v neskoršom období. In: Parnas, Publius Ovidius Naso – Metamorfózy, Slovenský rozhlas Rádio Devín, autorka Táňa Kusá, premiéra: 20.12.2013.

 

Fíčre:

ŠKOVIERA, Daniel, BALLOVÁ, Ľuba: Leges scholae Bartphensis – Leonard St“ockel. In: Mystérium ducha, Slovenský rozhlas Rádio Devín, redaktorka Táňa Kusá, 60 minút,  premiéra: 30.3.1995.

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila, GRUSKOVÁ, Jana, KUKLICA Peter, OKÁL, Miloslav (archív SRo), ŠKOVIERA, Daniel, ŠPAŇÁR, Július: Vivat, alma mater! – fíčer o Katedre klasickej a semitskej filológie. Slovenský rozhlas, Bratislava, autorka Táňa Kusá, 45 minút, premiéra: 5.10 1999.

ŠPAŇÁR, Július: Ecce, professor! – fíčer o prof.Júliusovi Špaňárovi. Slovenský rozhlas, Bratislava, autorka Táňa Kusá, 30 minút, premiéra: 21.11.2002.

JURÍKOVÁ, Erika, KUKLICA Peter (archív SRo), OKÁL, Miloslav (archív SRo), OKÁL, Emile Andrée, ŠKOVIERA, Daniel, VALACHOVIČ, Pavol: Na to som celý život čakal – fíčer o  profesorovi Miloslavovi Okálovi. Slovenský rozhlas, Bratislava, autorka Táňa Kusá, 55 minút, premiéra: 17.11 2015.

 

Ľudia, fakty, udalosti – profily osobností vo forme rozhovorov s redaktorom Petrom Turčíkom, týždenník, 60 minút, Slovenský rozhlas Rádio Devín

VALACHOVIČ, Pavol: Ľudia, fakty, udalosti – profil doc. Pavla Valachoviča. Slovenský rozhlas Rádio Devín,  autor Peter Turčík, premiéra: september  2015.

ŠKOVIERA, Daniel:  Ľudia, fakty, udalosti – profil prof.Daniela Škovieru. Slovenský rozhlas Slovenský rozhlas Rádio Devín, autor Peter Turčík, premiéra: október  2015.

 

zostavila PhDr. Táňa Kusá

foto: Fero Horvath

 

Súbor na stiahnutie