Graecolatina et Orientalia

ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Graecolatina et Orientalia (GLO) vznikol v roku 1969 zásluhou klasického filológa Miloslava Okála a arabistu Ladislava Drozdíka. Zborník sa venuje prezentácii prác z oblasti široko ponímanej klasickej filológie a orientalistiky. Štúdie a recenzie sa píšu zásadne vo svetových jazykoch a tak umožňujú autorom, ktorými sú predovšetkým pracovníci Filozofickej fakulty UK, prezentovať výsledky svojej vedeckej práce pred medzinárodným vedeckým publikom. Vysoká úroveň zborníka sa odzrkadlila aj v skutočnosti, že sa údaje o štúdiách začali už krátko po jeho vzniku uvádzať vo svetovej bibliografii UNESCO l’Année philologique. Zborník Graecolatina et Orientalia nepochybne patrí medzi vôbec najvýznamnejšie počiny v oblasti humanitných vied na Slovensku. 

 

Graecolatina et Orientalia XLI-XLII, 2023

Graecolatina et Orientalia XXXIX-XL, 2018

Graecolatina et Orientalia XXXVII-XXXVIII, 2016

Graecolatina et Orientalia XXXV-XXXVI, 2014

Graecolatina et Orientalia XXXIII-XXXIV, 2012


Graecolatina et Orientalia XXXI-XXXII, 2009
Graecolatina et Orientalia XXIX-XXX, 2007
Graecolatina et Orientalia XXVII-XXVIII, 2002
Graecolatina et Orientalia XXV-XXVI, 1997
Graecolatina et Orientalia XXIII-XXIV, 1995
Graecolatina et Orientalia XXI-XXII, 1993
Graecolatina et Orientalia XIX-XX, 1990 
Graecolatina et Orientalia XVII-XVIII, 1989
Graecolatina et Orientalia XV-XVI, 1987
Graecolatina et Orientalia XIII-XIV, 1983
Graecolatina et Orientalia XI-XII, 1981
Graecolatina et Orientalia IX-X, 1979
Graecolatina et Orientalia VII-VIII, 1978
Graecolatina et Orientalia VI, 1975
Graecolatina et Orientalia V, 1973
Graecolatina et Orientalia IV, 1973
Graecolatina et Orientalia III, 1972
Graecolatina et Orientalia II, 1971
Graecolatina et Orientalia I, 1969


V prípade záujmu o staré čísla GLO v PDF sa obráťte na Doc. Janu Gruskovú