Čiastkové knižnice

Vo fondoch troch čiastkových knižníc katedry (japonologickej, koreanistickej, sinologickej) sa nachádza niekoľko tisíc zväzkov odbornej a vedeckej literatúry vo východoázijských jazykoch (čínština, japončina, kórejčina) a v západných jazykoch. Najväčšou knižnicou disponuje sinológia a najmenšou koreanistika, ktorá má na katedre aj najkratšiu históriu. Napriek tomu predstavujú všetky tri čiastkové knižnice najreprezentatívnejšie fondy na Slovensku z danej oblasti výskumu východnej Ázie.

Čiastková knižnica je určená iba pre členov (pedagógov a študentov) Katedry východoázijských štúdií. Výpožičná doba je 1 mesiac.