Kontakt

Sekretariát:

Zuzana Kisová
miestnosť NB 412, Múzejná ulica - prístavba (nová budova), 4. poschodie
tel.: +421-2-59244191
email: kisovaz(at)fphil.uniba.sk

Úradné hodiny sekretariátu 

Pondelok  9.00-10.00, 13.00-14.00
Utorok 9.00-10.00
Streda 9.00-10.00, 13.00-14.00
Štvrtok 9.00-10.00
Piatok 9.00-10.00

poštová adresa:

Katedra východoázijských štúdií

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99  Bratislava

 

e-mail: kjkva@fphil.uniba.sk

Sinologické oddelenie: Šafárikovo nám., stará budova, 5. poschodie, miestnosť č. 523 tel. č.: 5924 4319

Japonologické oddelenie: Múzejná ulica - prístavba (nová budova), 3. poschodie, miestnosť NB 324 tel. č. a fax: 5924 4615

Koreanistické oddelenie: Múzejná ulica - prístavba (nová budova), 3. poschodie, miestnosť NB 320 tel. č. 5924 4688