Japonologické oddelenie

Čiastková knižnica je určená iba pre členov (pedagógov a študentov) Katedry východoázijských štúdií. Návštevné hodiny sú uvedené pri vstupe do knižnice.