Koreanistické oddelenie

Čiastková knižnica: miestnosť N322 (resp. N320)

Knihovník: Mgr. Miloš Procházka, PhD.  

Výpožičný čas:    streda   13:30-15:00

Výpožičný čas platí počas výučby v danom semestri, s výnimkou štátnych sviatkov a dní, keď je udelené rektorské alebo dekanské voľno.