Koreanistické oddelenie

Výpožičný čas v ZS 2019:

streda   13:30-15:00

štvrtok   11:30-13:00

Výpožičný čas platí počas výučby v zimnom semestri, t. j. od 23.9.2019 do 20.12.2019, s výnimkou štátnych sviatkov a dní, keď je udelené rektorské alebo dekanské voľno.