Sinologické oddelenie

Miestnosť N 317

Výpožičný čas ZS 22/23

 

Knihy si možno požičiavať a vracať výlučne v tomto čase.

Výpožičná doba je 1 mesiac.

Čiastková knižnica je určená iba pre členov (pedagógov a študentov) Katedry východoázijských štúdií.