CAT TOOLS

CAT nástroje

Cieľom projektu je využitie CAT nástrojov (Computer-aided translation) pri preklade z/do čínskeho jazyka, zber jazykových dát, analýza jazykových dát. CAT nástroje budú dostupné ako serverová služba cez webové rozhranie pre študentov aj učiteľov našej katedry.