Členovia katedry

prof. Mgr. Janka Benická, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
profesorka
+421 2 9013 2047
02/592 44 687
S523

Mgr. Hana Bogdanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2109

Mgr. Marianne Franziska Jung, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. M. A. Sascha Klotzbücher, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2056

Mgr. Akiko Komura, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2110

Mgr. Olha Luchenko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. František Paulovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2108

Mgr. Miloš Procházka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2069
02/901 32 069
02/901 32 069
N320

doc. Mgr. Rong Ye, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Qiuzhen Yu

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií,
lektor vysokej školy, univerzity