Členovia katedry

prof. Mgr. Janka Benická, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
profesorka
Telefón
9013 2047
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

Mgr. Hana Bogdanová

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 32 049
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

Mgr. Henrieta Hatalová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Confucius inštitút
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Zuzana Hritzová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. František Paulovič, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Dana Pekaríková

Filozofická fakulta UK, Confucius inštitút
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Miloš Procházka, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 32 069
Miestnosť
N320
Publikačná činnosť

Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
odborný asistent vysokej školy, univerzi