Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. Mgr. Janka Benická, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
profesorka
Telefón
02/592 44 687
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

Mgr. Hana Bogdanová

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Brídová

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 687
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

Mgr. Henrieta Hatalová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Confucius inštitút
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. František Paulovič, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Miloš Procházka, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií, docent
Telefón
02/592 44 319
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Vavrincová

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Yihong Zhang, Ph.D.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
lektor vysokej školy, univerzity