Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.

miestnosť: S 523
telefón: 02/901 32 049
e-mail: lubos.gajdos(at)uniba.sk

konzultačné hodiny ZS 23, streda 9.30–10.30 (po dohode aj online cez MS Teams)

 

Štúdium: 

1995–1996 Beijing Language and Cultural University; odbor: Čínsky jazyk

1998–1999 China People`s University, Peking; odbor: Čínsky jazyka a literatúra

1994–2000 Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta: odbor: Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia

2005   Beijing Normal University, Peking; odbor: Čínsky jazyk – syntax, fonetika

2006–2010 Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta; doktorandské štúdium: všeobecná jazykoveda

2011   Beijing Normal University, Peking; Training program for teachers of Chinese as a foreign language

 

Doterajšie zamestnanie:

2000 - doteraz   Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, odborný asistent

 

Odborné zameranie:

syntax čínskeho jazyka, korpusová lingvistika

 

 

Granty:

2021    spoluriešiteľ grantu: Digitized Translation – CAT Tools as a Primary Step

2016    spoluriešiteľ grantu: Čínsky monolingválny korpus, Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language.

2013    riešiteľ grantu: Stratifikácia čínskeho jazyka, VEGA 1/0253/13 2013-2014

2007    riešiteľ grantu: The Function of the Aspect Markers and Complements of Verbs in Modern Chinese: Diachronic and Synchronic Comparison, Chiang Ching-kuo Foundation, č. RG011-EU-06