Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Katedra východoázijských štúdií je jediným slovenským univerzitným pracoviskom, ponúkajúcim študijné programy špecializované na východnú Áziu. Katedra v súčasnosti ponúka:

 • v bakalárskom (iba v dennej forme štúdia, všetky bakalárske programy sú 4-ročné) a
 • magisterskom stupni (iba v dennej forme štúdia, všetky magisterské programy sú 2-ročné) program 
  východoázijské štúdiá, ktorý má tri špecializácie – japonologickú, koreanistickú a sinologickú.

V súčasnosti (2022) na katedre vo všetkých študijných programoch a stupňoch štúdia študuje približne 150 študentov.

Počnúc akademickým rokom 2011/2012 sú bakalárske a magisterské študijné programy, sinologická a japonologická špecializácia otvárané pravidelne raz za dva roky. V nepárnom roku (2017, 2019, ...) japonológia a v párnom roku (2016, 2018, 2020...) sinológia. 

Katedra má v rámci európskych výmenných programov ERASMUS+ a CEEPUS nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami na európskych univerzitách (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko) a vybraní študenti majú možnosť stráviť jeden semester štúdia na jednom z týchto pracovísk. V rámci týchto výmenných programov prichádzajú na katedru prednášať hosťujúci pedagógovia zo zahraničia.

Súčasť katedry tvoria aj čiastkové knižnice, v ktorých sa nachádza niekoľko tisíc zväzkov odbornej a vedeckej literatúry vo východoázijských jazykoch (čínština, japončina, kórejčina) a v západných jazykoch.

 

 

Záverečné práce v akademickom roku 2023/2024

Záverečné práce v akademickom roku 2023/2024

Sinológia

bakalárske práce: 

 1. Obraz čínskeho intelektuála v diela Chladná noc od Ba Jina (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 2. Literatúra krásavíc a jej hlavné predstviteľky: Mian Mian a Wei Hui (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 3. Zobrazenie lásky dvoch mužských protagonistov v animovanom seriáli Majster magickej cesty na motívy románu od Mo Xiang Tong Xiu (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 4. Postavenie žien v spoločnosti v diele spisovateľky Eileen Chang (Zhang Ailing) (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 5. Nová vlna 85 v čínskom výtvarnom umení (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 6. Cynický realizmus v Číne v období 80. a 90. rochoch 20. storočia (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 7. Symbolika čísel vo frazeologických jednotkách chengyu (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 8. Menné klasifikátory v preklade (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 9. Jazyková politika v Singapure (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 10. Tradičná čínska medicína (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 11. Kult boha bohatstva v Číne (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 12. Hnutie Falun Gong (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 13. Kult bohyne Guanyin v Číne (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 14. Obraz zmien v čínskej spoločnosti v románe Žiť od Yu Hua (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 15. Qipao - jeho vznik , transformácia a spoločenský význam (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 16. Tretie tisícročie a environmentálne výzvy pre Čínu (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 17. Expanzia investičnej pomoci Čínskej ľudovej republiky vo východnej Afrike medzi rokmi 2013 – 2023 (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 18. Vzostup a úpadok šanghajských longtang 弄堂 (školiteľ: S. Klotzbuecher)

 

diplomové práce: 

 1. Špecifiká internetovej literatúry v Číne  pred vznikom WeChatu (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 2. Lao She a jeho dielo Rikšiar (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 3. Komparácia verbo-nominálnych kolokácií v korpusoch Hanku a COCT (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 4. Minulý čas v čínskom jazyku z pohľadu didaktiky (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 5. Frazeologizmy v slovenskom a čínskom jazyku  (školiteľ: Ľuboš Gajdoš).
 6. Shi Tiesheng 史铁生a jeho dielo Wo yu ditan  我与地坛 (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 7. Mýty o stvorení sveta: mýtus o Pangu a Rodovi (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 8. Problematika ľudských práv  v Číne (školiteľ: S. Klotzbuecher)

 

 

Záverečné práce v akademickom roku 2022/2023

Záverečné práce v akademickom roku 2022/2023

Sinológia

bakalárske práce: 

 1. Obraz čínskeho intelektuála v diela Chladná noc od Ba Jina (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 2. Literatúra krásavíc a jej hlavné predstviteľky: Mian Mian a Wei Hui (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 3. Zobrazenie lásky dvoch mužských protagonistov v animovanom seriáli Majster magickej cesty na motívy románu od Mo Xiang Tong Xiu (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 4. Postavenie žien v spoločnosti v diele spisovateľky Eileen Chang (Zhang Ailing) (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 5. Nová vlna 85 v čínskom výtvarnom umení (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 6. Cynický realizmus v Číne v období 80. a 90. rochoch 20. storočia (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 7. Symbolika čísel vo frazeologických jednotkách chengyu (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 8. Menné klasifikátory v preklade (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 9. Jazyková politika v Singapure (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 10. Tradičná čínska medicína (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 11. Kult boha bohatstva v Číne (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 12. Hnutie Falun Gong (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 13. Kult bohyne Guanyin v Číne (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 14. Obraz zmien v čínskej spoločnosti v románe Žiť od Yu Hua (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 15. Qipao - jeho vznik , transformácia a spoločenský význam (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 16. Tretie tisícročie a environmentálne výzvy pre Čínu (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 17. Expanzia investičnej pomoci Čínskej ľudovej republiky vo východnej Afrike medzi rokmi 2013 – 2023 (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 18. Vzostup a úpadok šanghajských longtang 弄堂 (školiteľ: S. Klotzbuecher)

 

diplomové práce: 

 1. Špecifiká internetovej literatúry v Číne  pred vznikom WeChatu (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 2. Lao She a jeho dielo Rikšiar (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 3. Komparácia verbo-nominálnych kolokácií v korpusoch Hanku a COCT (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 4. Minulý čas v čínskom jazyku z pohľadu didaktiky (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 5. Frazeologizmy v slovenskom a čínskom jazyku  (školiteľ: Ľuboš Gajdoš).
 6. Shi Tiesheng 史铁生a jeho dielo Wo yu ditan  我与地坛 (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 7. Mýty o stvorení sveta: mýtus o Pangu a Rodovi (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 8. Problematika ľudských práv  v Číne (školiteľ: S. Klotzbuecher)

Japonológia

bakalárske práce:

1.    Jurkuľák, Samuel. Adaptácia baseballu v Japonsku (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

2.    Klimentová, Martina. Japonská povojnová fotografia (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

3.    Glončáková, Viktória. Estetika očí japonských žien v súčasnosti (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

4.    Chmeľovský, Jakub. Cena japonských ovocí (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

5.    Spustová, Magdaléna. Nacuo Kirino – Grotesque (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

 

6.    Bucko, Radomír. Porovnanie foriem znakov kjúdžitai a šindžitai (školiteľ: Mgr. Hana Bogdanová)

7.    Šmátrala, Alexander. Sémantické a gramaticko-funkčné vlastnosti vytyčujúcich partikúl toritatedžoši vychádzajúce z rôznych kontextov a ich porovnanie s GA a HA (školiteľ: Mgr. Hana Bogdanová)

8.    Pašmová, Aneta. Interupcie v súčastnom Japonsku (školiteľ: Mgr. Hana Bogdanová)

9.    Fülöp, Orsolya. Akitaben – rozdiely medzi dialektom Akita a štandardnou Japončinou (školiteľ: Mgr. Hana Bogdanová)

 

10.Lehocká, Ivana. Fenomén ženských aidoru v kontexte súčasnej japonskej populárnej kultúry (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

11.Peško, Peter. Porovnanie théravádovej meditácie so zenovou meditáciou (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

12.Breštenská, Klaudia. História a súčasný stav problematiky endžo kósai v Japonsku (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

13.Zákopčanová, Zdenka. Skúmanie konceptu cukumogami v Japonsku (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

 

14.Baji, Adam. Kórejský vplyv na vývoj japonskej keramiky po inváziách do Kórei (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

15.Moravčíková, Terézia. Sakoku - obdobie izolácie Japonska (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

16.Franková, Nina. Fenomén šufu v dielach Džúničira Tanizakiho Sasamejuki a Mieko Kawakami Nacu monogatari (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

 

diplomová práce:

1.    Lešťáková, Kristína. Adaptácia japonských remesiel na Slovensku (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

 

2.    Valentová, Olga. Porovnanie rôznych názorov na znaky kokudži (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

3.    Chriňáková, Nikola. Homosexualita v anime: Analýza anime adaptácie Given (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

4.    Slotová, Alžbeta. Analýza prekladu zdvorilosti v slovenskom a japonskom dabingu (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

5.    Mucsková, Kristína. Výučba japonského jazyka pre deti cudzincov žijúcich v Japonsku (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

 

6.    Šokyová, Veronika. Nepriamy preklad japonskej literatúry na Slovensku (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

7.    Svíteková, Anna. Onnakotoba v súčasnom japonskom audiovizuálnom diele (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

8.    Binderová, Natália. Parížske Expo v r. 1867 a zrod Japonizmu (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

9.    Fodorová, Ivana. Vyobrazenie nátlaku spoločnosti v dielach Sajaky Murata (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

 


 Koreanistika

bakalárske práce:

1.    Dráb, Damián. Japonská jazyková dominancia počas okupácie Kórey (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

2.    Fajerová, Bianka. Výskyt osobných zámen v diele Vegetariánka autorky Han Kang a spôsoby ich prekladu (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

3.    Greksová, Michaela. Nástup k moci generála Pak Čonghiho : štúdia okolností politického prevratu 16. marca 1961 (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

4.    Hartlová, Soňa. Matky samoživiteľky v súčasnej Južnej Kórei : spoločenské a ekonomické hľadisko problematiky (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

5.    Kufelová, Michelle. Vývoj muzeológie ako odbornej činnosti v Južnej Kórei (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

6.    Kumor, Lilian. Symbolika zvierat v kórejskom výtvarnom umení z obdobia kráľovstva Čoson (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

7.    Lauková, Natália. Uctievanie predkov v Kórei : vývoj tradičných zvykov a rituálov naprieč historickými obdobiami (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

8.    Mačáková, Monika. Medicínska terminológia v Južnej a Severnej Kórei : komparatívna analýza súčasného stavu (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

9.    Oboňová, Melánia. „Republika nešťastí“ : štrukturálne problémy a ich dosah na súčasnosť (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

10.Poláková, Viktória. Vzdelávacia horúčka v Južnej Kórei : príčiny kladenia dôrazu na vzdelanie a jej vplyv na juhokórejskú spoločnosť (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

11.Poórová, Lenka. Rodové rozdiely na pracovnom trhu v Južnej Kórei (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

12.Roka, Viktória. Znevýhodnené postavenie sirôt a problematika ich začlenenia do juhokórejskej spoločnosti (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

13.Spiegelhalterová, Monika. Znevýhodnenie a integrácia ľudí s mentálnym postihnutím a autizmom v Južnej Kórei (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

14.Šišanová, Veronika. Štrukturálne problémy čosonskej spoločnosti 19. storočia v súvislosti s ideológiou neokonfucianizmu (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

15.Žiaková, Anita. Potopenie trajektu Sewol : spracovanie udalosti v juhokórejskej tlači (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

 

16.Ďuríková, Diana. Porušovanie ľudských práv v KĽDR počas vlády Kim Džong-una (školiteľ: Mgr. Marianne Franziska Jung, PhD.)

17.Golvitzerová, Simona. Financovanie severokórejského jadrového a raketového programu z nezákonných aktivít (školiteľ: Mgr. Marianne Franziska Jung, PhD.)

18.Janovcová, Alexandra. Reprezentácia sociálnej nerovnosti v súčasnej juhokórejskej kinematografii : na príklade filmu Parazit (školiteľ: Mgr. Marianne Franziska Jung, PhD.)

 

 

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020:

jednoodborové štúdium - východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk a kultúru)

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018:

jednoodborové štúdium - východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk a kultúru). Viac pozri tu.