Aktuality

Korpus Hanku

Zmenila sa adresa korpusu Hanku (marec 2022). Nová adresa je: 158.195.112.5

KÓREJSKÝ KÚTIK

Kórejský kútik (Korea Corner) sa nachádza v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty UK (na tej istej chodbe ako koreanistika, pri výťahu vľavo). Je prístupný počas otváracích hodín Ústrednej knižnice (pozri stránku FiF UK). Kútik je prístupný pre všetkých návštevníkov Ústrednej knižnice a nachádza sa v ňom výstava tradičných kórejských predmetov (tradičný kórejský odev hanbok, kórejská keramika, predmety na kaligrafiu, tradičný kórejský nábytok atď.). Výstava je doplnená fondom kníh o Kórei v anglickom jazyku (dajú sa vypožičať prezenčne) a fondom kórejských filmov, ktoré sa dajú prezrieť na počítači umiestnenom v Kórejskom kútiku.

Vysielanie televízie YTN o koreanistike na Slovensku

https://youtu.be/VpG0zN4BzgQ

Zoznam predmetov, ktoré sa budú realizovať dištančne:

FiF.KVŠ/A-moVS-034/15 Čínska korpusová jazykoveda

FiF.KVŠ/A-boVS-119/15 Gramatika súčasnej čínštiny 1

FiF.KVŠ/A-boVS-123/15 Čítanie textov v súčasnej čínštine 1

FiF.KVŠ/A-boVS-124/15 Korpus a jeho využitie pri osvojovaní si čínskeho jazyka

FiF.KVŠ/A-moVS-368/21 - CAT nástroje pri preklade

FiF.KVŠ/A-boVS-009/15 Seminár k záverečnej práci 1 (Ľuboš Gajdoš)

Korpus čínskych literárnych textov Litchi

V roku 2020 sme spustili nový korpus čínskych literárnych textov Litchi.

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020:

jednoodborové štúdium - kórejské štúdiá.

 

 

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2018/2019

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2018/2019:

jednoodborové štúdium - východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk a kultúru).

 

 

Program 11. česko-slovenskej konferencie sinológov

Program konferencie si môžete stiahnuť tu

Program 11. česko-slovenskej konferencie sinológov
24. november 2017, Filozofická fakulta Univerzity Komenského,  Gondova 2, 814 99 Bratislava
Otvorenie konferencie (miestnosť G236)9.00.-9.10.
panel A (miestnosť G140)čas:panel B (miestnosť G236) 
predsedajúci: Ľuboš  Gajdošpredsedajúca: Jana Benická
Wei-lun Lu: Cultural conceptualisations in the language of death:
Eulogistic expressions in Christians’ and non-believers’ funerals in Taiwan
9.10.-9.40.Vladimír Liščák: Nestoriánské křesťanství v tchangské Číně a jeho jesuitská reflexe v 17. století
Hana Třísková: Prozodická transkripce pro čínštinu: diskuse s transkripcí O. Švarného9.40.-10.10Dušan Vávra: Sociální darwinismus a environmentalismus v Liu Cixinově trilogii Vzpomínka na minulost Země
Zuzana Pospěchová: Prozodické jednotky v moderní čínštině: Suprasegment/supersegment10.10.-10.50Martin Blahota: Ideologický konformismus raných novel Gao Xingjiana
Lenka Cvrčková: Didaktický a estetický rozměr čínských školksích písní10.50.-11.20.Daniela Zhang Cziráková: Pieseň  o nekonečnom žiali – súčasnosť versus tradícia. Porovnanie Luo Fuovej básne s básňou s rovankým názvom od slávneho básnika Bai Juyi 
Vít Ulman: Vliv čínštiny na jazyky severovýchodní Asie: s důrazem na japonštinu a korejštinu11.20-11.50.Laura Lucia Mazuchová: Základný hudobný inštrumentár ansámblu Jiangnan sizhu 江南丝竹
obedňajšia prestávka11.50.-13.00.obedňajšia prestávka
predsedajúci: Ľuboš  Gajdošpredsedajúci: Martin Slobodník
Tereza Slaměníková: Prosodická analýza volného vyprávění v moderní čínštině13.00.-13.30Luboš Bělka: Šest let v Tibetu. Čechoslováci ve Lhase 1954-1959.
David Uher: Prosodická analýza filmového monologu13.30.-14.00.Jiří Hudeček: Styky Československé a Čínské akademie věd v 50. letech 20. století
Krystína Han: Prosodická charakteristika textu: Panjin14.00.-14.30.Denisa Hilbertová: Život mezi lovci hlav
Eva Přerostová: Prosodická charakteristika textu: Taibei14.30.-15.00.Petr Janda: Změna sociální role náčelníku domorodých osad v oblasti Taidong na Taiwanu
Václav Štefek: Gramatická charakteristika jmen místa v čínštině15.00.-15.30.Lucie Olivová: Přejímání motivů v malbách v čínském stylu: zámky Trója a Bon Repos
Shang Yi: The Experience of Teaching Chinese----Learning Chinese Further by Teaching Chinese as A Foreign Language15.30.-16.00.Václav Linkov: Jak může výzkum o korejské gramatice zlepšit naše chápáni jak jazyky odrážejí naši osobnost
16.00.-16.30.Olga Lomová: Klíčové hodnoty socialismu s čínskými rysy a jejich propagace
Záver konferencie (miestnosť G236)16.45.-17.00.

11. česko-slovenská sinologická konferencia

Katedra východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 11. výročnú konferenciu českých a slovenských sinológov, ktorá sa bude konať 24. a 25. novembra (piatok a sobota) 2017 v Bratislave. 

 

Miesto konania konferencie:

Filozofická fakulta

Gondova 2

814 99 Bratislava

 

V prípade záujmu o účasť, nám, prosím,  pošlite abstrakt Vášho príspevku na adresu: jana.benicka@uniba.sk.

Organizátori ubytovanie nezabezpečujú.

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018:

jednoodborové štúdium - východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk a kultúru). Viac pozri tu.

 

 

Program pracovných dovoleniek

Dňa 1. júna 2016 vstúpil do platnosti program pracovných dovoleniek

medzi Japonskom a Slovenskou republikou.

Viac pozri na: www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000299.html

 


Vyšlo nové číslo (2/2015) časopisu Studia Orientalia Slovaca

Vyšlo nové číslo (2/2015) časopisu Studia Orientalia Slovaca.

Štúdie · Articles

 • Shen Weiwei 沈衛威, Mao Dun’s Late Years

 • Astrid Lipinsky, Divergences Between Chinese Marriage and Inheritance Law—‘Confucian Heritage’ or Last Fortresses of a Patriarchal System?

 • Zhou Weidong 周維東, Reflections on the Pursuit of ‘Objectivity’ in the Narrative of Literary History

 • Jana Benická, »Pidgin English«—Its Perspectives as Seen by Lin Yutang in the 1930s

 • Ivan Straňák, Quantitative Analysis of Specific Elements in the Register of Chinese Legislative Texts

 • Hashimoto Miyuki, Lolicon and Otaku Culture:The Virtual, Fetishism and Postmodernism


Preklad · Translation

 • Translated by Olga Lomová


Recenzie · Reviews

 

 • Miriam Löwensteinová & Vladimír Glomb, Korejská náboženství [Korean

Religion] (Zuzana Vavrincová)

 • Oldřich Švarný & David Uher, Prozodická gramatika čínštiny [A Prosodic

Grammar of Chinese] (Ľuboš Gajdoš)


 

 

Vyšlo nové číslo (1/2014) časopisu Studia Orientalia Slovaca

Vyšlo nové číslo (1/2014) časopisu Studia Orientalia Slovaca, v ktorom nájdete niekoľko príspevkov venovaných modernému čínskemu spisovateľovi Lu Xunovi.

Obsah · Contents 13 · 1 (2014)

Štúdie · Articles

 • Irene Eber, Lu Xun’s Fiction
 • Raoul David Findeisen, How I Came to Do Lu Xun Research
 • Amira Katz-Goehr, How I Came to Translate Lu Xun
 • Jana S. Rošker, A Fruitful Journey to the West—Lu Xun on the Sunny Side of the Alps
 • Wang Xirong 王錫榮, The 1980s as Seen Across the Annotations to the »Complete Works of Lu Xun«
 • Ján Ďurica, Han Fei: His Thought and Work and the Problem of Inconsistencies
 • Lucie Olivová, Where Does the Pleasure Boat Stop Next?—Tracing Li Dou’s Route Through Yangzhou in 1795
 • Josef Kolmaš, Hnutí rime (ris-med)Recenzie · Reviews

 • Chan Fei, Chan-fei-c’ [Hanfeizi 韓非子], 2 vols., tr. by Lukáš Zádrapa (Ján Ďurica)
 • Hana Tříšková, Segmentální struktura čínské slabiky [The Segmental Structure of Chinese Syllables] (Ľuboš Gajdoš)

 

 

Vyšiel zborník Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca (editori: Ľuboš Gajdoš, Martin Slobodník; Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2014), ktorý obsahuje dvanásť štúdií. Sú v ňom zastúpení najmä pracovníci a doktorandi našej katedry. V prípade záujmu si ho môžete na katedre zakúpiť (8 EUR).